KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зарубіжна література 10 клас. Повні уроки

Зарубіжна література 10 клас – це знайомство школярів з такими літературними течіями, як натуралізм, імпресіонізм та символізм. Конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів - все, що потрібно для інтерактивного вивчення зарубіжної літератури онлайн.


Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 10 клас

Календарно-тематичне планування уроків
1.  Культура XIX століття . Повні уроки, стильове розмаїття літератури.
2.  Розквіт реалістичної літератури. Повні уроки, його зв'язок із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Генрі Джеймс, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов та ін.
Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ ст.Повні уроки
3. Стендаль (1783-1842). Повні уроки. Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості
4. Роман «Червоне і чорне». Повні уроки, поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів. Гостра критика режиму Реставрації
5. Конфлікт головного героя Жульєна Сореля . Повні уроки
6. Внутрішня драма героя як наслідок конфлікту з суспільством. Повні уроки
7. Жіночі образи роману. Повні уроки
8. Композиція роману й символіка його назви. Повні уроки
9. УРЗМ.Творча робота (усно). Внесення таких змін у зміст твору, аби літературний герой став щасливим
10.Оноре де Бальзак. Повні уроки. “Гобсек”. Життєвий і творчий шлях письменника.  Бальзак і Україна. Бальзак – видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» – грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика і структура”
11. Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек».Повні уроки. Проблема уявних і справжніх  життєвих цінностей
12. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа й скнари».Повні уроки Гобсека. Описи „матеріального світу”
13. УРЗМ.Твір-роздум на тему „Уособлення влади золота в образі лихваря Гобсека”
14. Контроль навчальних досягнень учнів.Французька соціально-психологічна проза 19 ст.Повні уроки
15. Федір Достоєвський. Повні уроки (1821–1881). Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософськіпогляди письменника та їхнє втілення в художніх творах.Повні уроки
16. Роман «Злочин і кара». Повні уроки як втілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору
17. Суперечливість „теорії Раскольникова”. Повні уроки
18. Еволюція образу Раскольнікова. Повні уроки і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини»
19. Система образів роману. Повні уроки
20. Ствердження християнських цінностей у творі. Повні уроки. Поліфонізм роману «Злочин і кара».Повні уроки
21. Лев Толстой (1828–1910). Повні уроки Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Льва Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника
22. „Війна і мир”. Повні уроки —  історичний і психологічний роман-епопея
23. Основні плани твору. Повні уроки: воєнно-історичний, приватно-родинний, авторсько-філософський
24. Андрій Болконський. Повні уроки Засоби змалювання „діалектики душі”.Втілення різних шляхів пошуків сенсу буття.
25. П’єр Безухов. Повні уроки Засоби змалювання „діалектики душі”.Втілення різних шляхів пошуків сенсу буття в долі.
26. Образи Наташі Ростової та Марії Болконської. Повні уроки
27. Філософські роздуми автора про історію. Повні уроки. Символіка пейзажів
28. Антóн Чехов (1860–1904). Повні уроки. Життєвий і творчий шлях письменника
29. Художні особливості оповідань Чехова. Повні уроки:  роль символічної деталі, психологічного підтексту,відкритого фіналу.”Людина у футлярі”. Зображення трагізму дрібниць життя” в оповіданнях Чехова.Повні уроки
30. „Дама з собачкою”. Повні уроки.Викриття штучності дюдських почуттів, проявів бездуховності й вульгарності
31. „Скрипка Ротшильда”. Повні уроки.Змалювання психологічно складних прагнень героїв до духовного самовиявлення
32. Контроль навчальних досягнень учнів. Російська соціально-психологічна проза 19 ст.
33. Від романтизму до символізму. Повні уроки Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії сер. ХІХ ст.
34. Федір Тютчев (1803-1873). Повні уроки — пізній романтик.Silentium.Повні уроки, ”Іще горить в душі бажання”.  Аналіз поезій
35. Трагізм поезії Тютчева. Повні уроки
36. Афанасій Фет (1820-1892) . Повні уроки — представник „чистого мистецтва” в російській поезії. „Я прийшов до тебе, мила..”,  „Шепіт..ніжний звук зітхання”
37. Музичність поезії Фета. Повні уроки
38. Поезія А.Фета та Ф.Тютчева. Повні уроки — урок виразного читання
39. Урок позакласного читання.Поетичний салон (вірші російських поетів про природу).Повні уроки
40. Збірка “Листя трави». Повні уроки. Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен – американський поет-новатор.Повні уроки Зв’язок його поезії з романтичними традиціями.  Історія створення збірки “Листя трави»
41. Збірка “Листя трави». Повні уроки, її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру). “Пісня про себе» – програмовий твір поета.Аналіз лірики поета
42. Шарль Бодлер (1821–1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія».  Життєвий і творчий шлях письменника. Бодлер – французький поет другої половини XIX ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляд і естетичні погляди Бодлера і збірка “Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки
43. Традиційність і своєрідність вирішення проблеми “поет і натовп» у поезії “Альбатрос».  Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша “Вечорова гармонія”.  Тлумачення предметних образів як “видимих знаків” ідей, почуттів, душевних станів (“Відповідності”)
44. Контроль навчальних досягнень учнів. Поезія середини 19 ст.
45. Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі. Поняття про декаданс. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX – початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів
46. Поль Верлен (1844–1896). Повні уроки.“Поетичне мистецтво” — віршований маніфест символізму. Заперечення в творі раціонально-реалістичного художнього мислення, ствердження принципу спонтанной уяви
47. "Забуті арієти", „Осіння пісня”,“Так тихо серце плаче...” Музичність — важлива ознака віршів Верлена
48. Артюр Рембо (1854–1891). Повні уроки. Своєрідність творчого розвитку поета .”Моя циганерія”
“Відчуття”,  “Голосівки” — яскравий зразок символістського пошуку „відповідностей” між різними началами життя. Багатство асоціацій при створенні панорами Всесвіту
49. “П’яний корабель” — настрій захопленості вільною волей, насолоди життям анархічного бунту проти усталеної буржуазної дійсності-емоційне підгрунтя поезій Рембо. Змалювання духовних поривань ліричного героя-відщепенця й мандрівника; прагнення осягнути універсальне буття світу
50. УРЗМ.Аналіз поетичного твору (П.Верлен.А.Рембо)
51. Контроль навчальних досягнень учнів. Поезія на межі 19-20 ст.
52. Оновлення європейського роману. Зображення зовнішнього світу крізь призму свідомості з її потрясіннями, імпульсивними реакціями на події та пригодами в романі „Голод” К.Гамсуна. Новаторське висвітлення теми кохання, перебування „природної людини” в лоні природи;неоромантичні та імпресіоністичні тенденції в романі „Пан” К.Гамсуна
53. Оскар Уайльд (1854–1900). Повні уроки.  Життєвий і творчий шлях письменника. Уайльд — письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю
54. «Портрет Доріана Грея» — пам’ятка декадентської доби. Повні уроки
55. «Портрет Доріана Грея» . Повні уроки як інтелектуальний роман. Головні філософсько-естетичні та моральні проблеми твору: співвідношення краси й моралі, чи може краса бути вільною від моралі, як таке вивільнення діє на особистість
56. Втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі та Безіла Голуорда
57. Символічні значення портрету.Елементи імпресіоністської техніки. Вальдівські парадокси.
58. Основні тенденції розвину драматургії XIX ст. “Нова драматургія” та її засадничі принципи.
59. Генрік Ібсен (1828–1906) . Повні уроки.  Життєвий і творчий шлях письменника. Генрік Ібсен – норвезький письменник, зачинатель європейської “нової драматургії”
60. “Ляльковий дім” . Повні уроки як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі
61. Показ шляху становлення особистості в долі Нори.Проблема морального максималізму в драмі. Аналітична композиція п’єси Новаторство Ібсена-драматурга. Роль Ібсена у розвиткові нової європейської драматургії (“ібсенізм”)
62. Джордж Бéрнард Шоу.Повні уроки (1856–1950).  Життєвий і творчий шлях письменника. “Театральна революція” англійського драматурга Шоу, його “драми ідей”. Шоу й “ібсенізм”
63. Комедія Пігмаліон.Повні уроки і давньогрецький міф про Пігмаліона. Динамізм дії і парадоксальність як невід’ємні риси творчості Шоу
64. Проблематика й художні особливості твору, його “філологічний конфлікт” і соціально-виховна спрямованість. Елайза Дулитл, її шлях від мало привабливої квіткарки-кокні до “чарівної леді”. Інтелектуальний характер драматургії Шоу
65. УРЗМ. Твір-роздум
66. Контроль навчальних досягнень учнів.Література на межі 19-20 ст.Оновлення драматургії
67. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу для 10 класу
68. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу в 10 класу
69-70. Резерв уроків     Повний перелік шкільної програми: біологія, українська мова та література, зарубіжна література...

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.