KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розквіт реалістичної літератури. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 10 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література: Розквіт реалістичної літератури. Повні уроки


Тема:   Розквіт реалістичної літератури, його зв'язок із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Генрі Джеймс, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов та ін.
Мета: познайомити учнів із епохою реалізму в літературі 19 ст.
 - розвиток аналітичного мислення учнів;
  - виховання інтересу до творчості письменників, пошани до культурної спадщини.
Тип уроку: навчально - виховний
Хід уроку:

T1re.jpeg


      У 20-30-і роки XIX ст пішли з життя Байрон і Шеллі, Китс і Скотт.  У романтизмі вже не з’являлись  нові  імена. Правда, він не припинив свого існування і був ще вагомою течією в літературі, але в рядах його прибічників з’являється  полеміка, яка протистояла  крайнощам  романтизму і винятковості романтичного героя.30-і роки XIX ст в історії розвитку англійської літератури ознаменовані появою нових рис в жанровій структурі роману, що було обумовлено історіко-політічним і соціально-економічним розвитком Англії в період формування руху артиста, загострення протиріч в країні, що вступила у вікторіанську епоху (1837--1901).


40-30-і годи- це роки найбільших досягнень в історії англійського соціального роману.
  • Запам'ятайте характерні риси Реалізму:

T1r1.jpeg

       «Блискуча плеяда» англійських письменників, виразні і красномовні сторінки творів яких відкрили світу більше політичних і соціальних істин, ніж це зробили всі професійні політики, публіцисти і моралісти разом узяті, показала в своїх творіннях всі шари буржуазії, починаючи з високошанованого рантьє і тримача коштовних паперів, який дивиться на будь-яке підприємництво як на щось вульгарне, і закінчуючи дрібним крамарем і клерком в конторі адвоката. Діккенс і Теккерей, міс Бронте і місіс Гаскелл змалювали їх повну зарозумілість, пихатість, дріб'язкова тиранія і неуцтво, і цивілізований світ підтвердив їх вирок.
       У XIX столітті найвищого розквіту в Англії досягає роман, що пов'язаний з активним політичним і соціальним життям країни, відображає духовні потреби суспільства. «Домбі і син», «Холодний будинок»,


«Важкі часи», «Різдвяні повісті» Ч. Діккенса, «Ярмарок пихатості» -. М. Теккерея стали найбільш яскравим художнім узагальненням, символом епохи. В той же час в країні, де завжди шанувалися традиції і відчувався зв'язок часів, величезну роль в літературі відвігравали ідеї попереднього століття – епохи Просвітництва, цієї своєрідної колиски різних жанрових різновидів роману.

  • Дайте коротку характеристику художнім системам літератури:

T1r2.jpeg

      Дидактизм і етичні категорії, що формуються у вікторіанську епоху в загальному руслі розвитку наук, особливо політекономії, соціології, філософії, накладають певний відбиток на твори Діккенса і Ш. Бронте, Теккерея і Д. Еліот, проте їх місце в романі в різні періоди еволюції цього жанру визначається загальним розвитком структури художнього твору, чому неабиякою мірою сприяло збільшення читацької аудиторії і публікація роману окремими випусками в журналах, а  також формування масової культури.


T1r4.jpeg

      Блискуча плеяда англійських романістів з найбільшою повнотою і переконливістю не лише показала в своїх творах реальний стан речей, розкривши найбільші протиріччя і відкривши хвороби сучасного суспільства (снобізм, надмірний егоїзм, пихатість), але і висунула благородні гуманістичні ідеали - ідеали людей, етично здорових і чистих, здатних на самопожертвування. Обрушивши свою нещадну критику на всі сторони тогочасного  життя, показавши суспільну боротьбу як неминучу боротьбу, як неминучий результат недосконалості соціальних порядків, англійські реалісти спиралися на багаті традиції побутового і освітнього роману, бойову по тону публіцистику, матеріали газет і журналів свого часу, збуджували громадську думку, привертаючи його увагу до найтемніших, негативних сторін життя.

  • А зараз підійшов час для творчої діяльності.
  • Розділіться на дві групи проведемо літературну вікторину:

T1t.jpeg

      Перетворення реалізму, покликане до життя і загальноісторичними причинами, і внутрішніми потребами творчого методу, що розвивається, відбувається на межі століть у всій Європі. Але роль традицій в цьому процесі була особливо велика саме в Росії, бо тут класичний реалізм (на відміну від реалізму в деяких західноєвропейських країнах) не лише не слабшає до кінця століття, а збагачується.     У 90-і роки в російську літературу вступає молоде покоління реалістичних художників. Проте початок оновлення реалізму поклали найбільші майстри старших поколінь — ті, хто безпосередньо сполучав століття нинішні із століттям минулим. Це пізній Л. Толстой і Чехов.

T1r6tc.jpeg

        До кінця XIX століття світове значення толстовської діяльності було повною мірою усвідомлене і за кордоном. Первинно важливими для літературного процесу виявилися завоювання творчості Чехова, що створив, за словами Л. Толстого, «нові, абсолютно нові... для всього світу форми письма» і в прозі (яку мав на увазі Л. Толстой), і в драматургії.
        Художні відкриття великих письменників не лише завершували «класичну» епоху російської літератури, але і провіщали майбутнє. Повчальним для молодого покоління реалістів був також творчий досвід В. Г. Короленко — і новизною естетичних ідей, і окремими художніми рішеннями.

T1r3.jpeg

       Реалістична література перехідної епохи (маючи на увазі нові літературні покоління) в цілому не піднеслася до рівня своїх великих попередників. Одне з пояснень тому — особливі складнощі творчого самовизначення в пору корінної зміни цінностей і орієнтирів в країні. Але всупереч протиріччям і труднощам напрям продовжував інтенсивно розвиватися, породивши особливу типологічну якість, яка виникла на грунті оновленого сприйняття традицій класичного реалізму і поступового подолання концепції детермінізму в натуралістичному дусі. Принципово важливе і власне художнє оновлення реалізму на рубежі століть: стильові пошуки, що виразилися в рішучих жанрових перебудовах, в істотних видозмінах поетичної мови.

  • Завдання на закріплення нової теми:

Опишіть характерні риси реалізму в літературі.
Розвиток реалізму в літературі Англіі і Росії,назвіть  загальні та відмінні риси.
Видатні письменники цієї єпохи.

Список використаної літератури:
Урок на тему : Реалізм в літературі, Вікоренко Н. М., викладача світової літератури Сш. №2 , м. Херсон.
Урок на тему : Видатна доба реалізму світової літератури, Колісніченко В. Д.,  викладача світової літератури Сш. №2 ,м. Калуш.
 Зарубежная литература: Х1Х век. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия.- М.: Просвещение, 2009.- 639с.
    Яковлев Александр Николаевич Реа лизм - земля перестройки.- М.: Изд-во полит. лит-ры,2008.- 544с.
Зарубежная литература: Х1Х век. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия.- М.: Просвещение, 2009.- 639с.
 Болгаров Михаил Владимирович Русская и зарубежная литература в кроссвордах и заданиях .6 класс.- Харьков: Изд. группа "Основа", 2005.- 96с.
 Зарубежная повесть.- М.: Прогресс, 2005.- 944с.


Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.


---

Над уроком працювали


Перейда Н. Т.

Вікоренко Н. М.

Колісніченко В. Д.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 10 клас