KNOWLEDGE HYPERMARKET


Придніпровський економічний район

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>>Придніпровський економічний район


§ 41. Придніпровський економічний район

Пригадаймо

1. Які області входять до складу Придніпровського економічного району?
2. Чим відрізняється його географічне положення від інших в Україні?
3. Які міста цього економічного району входять до десятки найбільших у нашій державі?


1. Загальні відомості та ЕГП. Площа району, до якого входять Дніпропетровська й Запорізька області, — 59,1 тис. км2 (9,8 % площі України). Населення — 5,2 млн осіб (11,3 % населення України). Землі теперішнього Придніпровського району були заселені ще до нашої ери, пізніше стали простором переміщення кочових народів. З часів Київської Русі його знову почали заселяти наші предки, а в XV ст. тут зародилося запорізьке козацтво, яке обороняло південні рубежі України від ворожих набігів.


Тодішнє Запоріжжя майже повністю охоплювало територію цих теперішніх двох областей і було в ХVІ-ХVІІІ ст. своєрідною українською державою з високим рівнем демократизму в управлінні, організації господарського життя, освіти.


Знищення російським царизмом Запорізької Січі й цілеспрямована політика жорсткої русифікації так і не дали бажаних результатів для метрополії на цих історичних українських землях.


Економіко-географічне положення району характеризується тим, що він охоплює не тільки південно-східну, а й центральну частину держави. Придніпровський ЕР не має виходу до державного сухопутного кордону. Він межує з чотирма економічними районами країни, виходить до Азовського моря. Значний вплив на економічний розвиток має те, що територію району майже посередині перетинають річка Дніпро, важливі залізниці та автомагістралі, а також те, що він розміщений близько до важливої паливно-сировинної бази країни — Донбасу.


2. Населення і трудові ресурси. Як у більшості регіонів України, так і в Придніпровському з початку 90-х років XX ст. і досі спостерігається від'ємний приріст населення. Середня густота населення становить 80 осіб на км2. У межах ЕР є певні відмінності у розселенні. Так, у Запорізькій області щільність населення (67 осіб на км2) близька до середньої в Україні, а Дніпропетровська належить до найбільш густозаселених (105,8 осіб на км2). Більше половини жителів Дніпропетровщини проживає у двох містах — Дніпропетровську і Кривому Розі. Крім них, у районі є ще вісім великих міст. У цілому для району рівень урбанізації становить 81 %, тобто значно вищий, ніж пересічний для України.


Частка українців серед мешканців району становить 76 %. Здебільшого в містах проживають також росіяни, євреї, білоруси, а в деяких невеликих населених пунктах значну частку жителів становлять молдавани, серби, греки, поляки.


Надмірна концентрація промислових підприємств важкої індустрії зумовила деякий дефіцит чоловічих і надлишок жіночих трудових ресурcів у містах. У сільській місцевості (особливо в Запорізькій області) проблеми забезпечення трудовими ресурсами пов'язані як з недостатньою заселеністю регіону, що склалася історично та під впливом природних умов, так і з відтоком сільських жителів у промислові центри. Характерною рисою регіону є значна частка кваліфікованих трудових ресурсів з вищою і середньою спеціальною освітою.


3. Природні умови і ресурси. Придніпровський район характеризується значним природоресурсним потенціалом. До енергетичних ресурсів тут належить кам'яне вугілля західної частини Донбасу. Унікально поєднуються в районі рудні корисні копалини. Тут зосереджено світового масштабу басейни залізної (Криворізький, Білозерський) та марганцевих (Нікопольський, Токмацький) руд. Серед руд кольорових металів певне перспективне значення мають боксити Високопільського родовища на Дніпропетровщині.


У районі є значні поклади графіту, будівельної сировини (каоліну, вогнетривких глин, граніту, кварцових пісків).


До водних та гідроресурсів Придніпровського ЕР належить річка Дніпро з притоками. Вузька долина його в межах кристалічного щита зумовлює великий потенціал гідроенергії, а водосховища акумулюють воду, необхідну для віддалених від річок посушливих теренів району.


Ліси тут мають переважно вітро- та водозахисне значення. Рівнинний рельєф та помірно-континентальний клімат зі спекотним та посушливим літом зумовлюють на території району панування переважно степових ландшафтів з родючими чорноземами, а на півдні — каштановими грунтами.


Серед природних рекреаційних ресурсів найбільше значення мають узбережжя Азовського моря, долина Дніпра, лікувальні грязі.


4. Господарство району. Паливна промисловість та електроенергетика району базуються на кам'яному вугіллі Західного Донбасу (Павлоград, Новомосковськ), виробництві електроенергії на теплових, атомних та гідроелектростанціях. У Запорізькій області виробляють четверту частину всієї електроенергії України, основним виробником якої є Запорізька атомна станція.


Металургія економічного району є провідною галуззю в масштабах усієї України, даючи понад половину загальнодержавного обсягу виробництва металу. Передусім це чорна металургія, що базується на значних запасах залізних та марганцевих руд, а також кольорова металургія, що орієнтується на привізну сировину та дешеву електроенергію. Найбільшими центрами чорної металургії є Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Нікополь, а кольорової — Запоріжжя.


У машинобудівній промисловості провідне місце посідає важке машинобудування. Основними видами продукції галузі є металургійне та гірничошахтне устаткування, авіаційні двигуни, автомобілі, а також верстати, електротехніка, прилади, радіоелектроніка.


Спеціалізація підприємствхімічної промисловості пов'язана значною мірою з металургією (виробництво азотних  добрив) та зорієнтована на водні та трудові ресурси (лакофарбова, шинна промисловість). Більшість галузей комплексу мають міжрайонне значення.


Значного рівня розвитку досяг у Придніпровському районі будівельно-індустріальний комплекс, що охоплює широкий спектр виробництва будівельних матеріалів (цементу, вапна, облицювальної плитки, черепиці тощо).


Деревообробна та паперова промисловість мають у районі обслуговуюче значення.


Чи знаєте ви, що...
На Дніпропетровщині виробляють 16,9 % усієї промислової продукції України. Тут діють 712 великих промислових підприємств двадцяти основних видів економічної діяльності, на яких зайнято понад 470 тис. осіб.


Агропромисловий комплекс Придніпровського ЕР є одним із провідних в Україні. Основою його є розвинуте сільськогосподарське виробництво, що використовує багаті агрокліматичні ресурси району. Більшу частку сільськогосподарської продукції дає рослинництво, яке спеціалізується передусім на вирощуванні зернових (озимої пшениці, кукурудзи на зерно) та технічних (соняшнику) культур. Тваринництво здебільшого м'ясного напряму (молочно-м'ясне скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство).


Структура сільськогосподарського виробництва визначила спеціалізацію харчової індустрії на виробництві борошна, цукру, олії, а також іншої продукції, що має переважно внутрішньорайонне значення. Галузі легкої промисловості (трикотажна, швейна, шкіряно-взуттєва) працюють також здебільшого на забезпечення потреб споживачів у межах району.


Транспорт характеризується значним розвитком усіх галузей. Провідну роль тут відіграють залізничний (за густотою залізниць район поступається лише Донецькому ЕР), автомобільний та річковий транспорт. Міжрайонне значення має й морський порт Бердянськ.


Чи знаєте ви, що...
У Запорізькій області виробляють четверту частину всієї електроенергії України, основним виробником якої є Запорізька атомна станція.


До рекреаційного комплексу належать санаторно-курортні заклади на узбережжі Азовського моря та численні об'єкти, які становлять інтерес для туристів. Пов'язані вони здебільшого з місцями історичних подій у часи козаччини.


5. Найбільші міста. Найбільшим містом Придніпровського економічного району є Дніпропетровськ (близько 1054 тис. осіб). Провідне місце в його промисловому комплексі належить чорній металургії (два металургійні та два трубопрокатні заводи), важкому машинобудуванню, а також хімічній, лісовій, будівельній, легкій та харчовій індустрії. У місті діє Придніпровський науковий центр НАН України з шістьма десятками науково-дослідних інститутів, понад десять ВНЗ, п'ять театрів, історичний музей ім. Д. Яворницького, інші музеї, пам'ятки культури тощо.


Запоріжжя (близько 794 тис. осіб) поряд із Дніпропетровськом відіграє роль економічного, урбаністичного та культурного консолідуючого осередку району. Спеціалізується промисловий комплекс міста на електроенергетиці, чорній та кольоровій металургії, електротехнічному, транспортному машинобудуванні, хімічній, будівельній, легкій та харчовій індустрії. У Запоріжжі є національний університет, технічний та медичний університети, інженерна академія, п'ять театрів, чотири музеї.


Кривий Ріг (близько 710 тис. жителів) входить до десятки найбільших міст України. Провідними галузями у промисловому комплексі міста є електроенергетика, чорна металургія, важке машинобудування, будівельна, легка та харчова індустрія. У Кривому Розі діє понад десять ВНЗ та їх філій, два театри, історико-краєзнавчий музей.


6. Проблеми й перспективи розвитку. Придніпровський район є одним з тих, де спад обсягів виробництва у кризовий період 90-х років XX століття був найменшим. Тому перспективи його розвитку пов'язані передусім з подальшою модернізацією промислових підприємств, покращенням екологічної ситуації, підвищенням ефективності сільськогосподарського виробництва.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які особливості ЕГП і населення району?
2. Яка специфіка природоресурсного потенціалу Придніпровського ЕР?
3. Яка спеціалізація господарського комплексу району?
4. Які основні риси найбільших міст району?


Набуваємо практичних навичок

1. Порівняйте географію населення Дніпропетровської та Запорізької областей.
2. Накресліть на контурній карті схему економічних зв'язків Придніпровського економічного району із сусідніми районами.
3. Користуючись додатковою літературою чи джерелами мережі Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про пам'ятки культури одного з міст Придніпровського району.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Підручники та книги по всім предметам, домашня робота, онлайн бібліотеки книжок, плани конспектів уроків з географії, реферати та конспекти уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.