KNOWLEDGE HYPERMARKET


Природознавство 5 клас

Природознавство 5 клас познайомить учнів з чарівним світом природи. Діти дізнаються про місце людини в природі, довкіллі, ознайомляться з основними поняттями щодо тіл, явищ та речовин, котрі оточують людину, умов життя на планеті Земля,  та небесних тіл. Саме ці знання є надзвичайно необхідними для кожної людини протягом усього життя.  Разом з Гіпермаркетом знань вивчайте природознавство в режимі онлайн!


Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 5 клас


Вступ
1. Поняття про природу. Місце людини в природі, довкіллі.
2. Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини.

Розділ І. Людина та середовище її життя


Тема 1. Тіла і речовини, що оточують людину
3. Тіла. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання.
4. Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія.
5. Прості і складні речовини. Поняття про неорганічні та органічні речовини.
6. Твердий, рідкий та газоподібний стан речовин.
7. Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей. Повітря – природна суміш.
8. Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини. Розчини у природі та побуті, приготування розчинів.
9. Узагальнення з теми “Тіла і речовини, що оточують людину”.

Тема 2. Світ явищ, у якому живе людина
10. Явища природи: механічні та звукові. Поширення звуку.
11. Теплові явища в природі: випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду. Повторюваність явищ.
12. Значення світлових явищ для організмів. Поширення світла. Джерела світла. Сприйняття світла людиною.
13. Магнітні та електричні явища у природі.
14. Хімічні явища, або хімічні реакції.
15. Узагальнення з теми «Світ явищ, у якому живе людина»

Розділ ІІ. Всесвіт як середовище життя людини


Тема 1. Небесні тіла

16. Уявлення про Всесвіт. Всесвіт і життя людини. Дослідження Всесвіту людиною.
17. Зорі, сузір’я. Зоряні світи – галактики.
18. Сонце – джерело світла і тепла на Землі.
19. Сонячна система. Рух планет навколо Сонця.
20. Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця. Сонячні та місячні затемнення.
21. Земля – планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі.
22. Узагальнення з теми “Небесні тіла”

Тема 2. Умови життя на планеті Земля
23. Чинники, що забезпечують існування життя на Землі. Роль води у природі. Кругообіг води.
24. Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск.
25. Рух повітря. Вітер. Погода і спостереження за нею.
26. Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу.
27. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини.
28. Пристосування організмів до умов існування.
29. Узагальнення з теми “Умови життя на планеті Земля”

Узагальнення з курсу
30. Людина як частина природи. Вплив умов існування на живі оргазми. Взаємозв’язок природи і людини. Охорона природи.

Уроки природознавства онлайн, методичні розробки природознавство, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.