KNOWLEDGE HYPERMARKET


РМ 2. Повторення вивченого про типи мовлення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: РМ 2. Повторення вивченого про типи мовлення

32. Складіть і розіграйте діалог, що міг би відбутися між самотньою бабусею та її сусідкою-семикласницею, яка прийшла дізнатися, якої допомоги потребує старенька. У репліках уживайте подані в рамці звертання та вставні слова. Не забувайте про етикетні формули (слова ввічливості).

Звертання: Ольго Петрівно, бабусю, шановна сусідко...; Оленко, дитинко, сусідонько...
Вставні слова (сполучення слів): може, звичайно, мабуть, на мою думку, безумовно, очевидно, по-перше, по-друге...
Етикетні формули: будь ласка, прошу, дякую, вибачте, перепрошую...

33. Складіть і розіграйте діалог між відомим спортсменом, котрий приїхав до школи, яку він закінчив десять років тому, та семикласником. Мета гостя — дізнатися, чи працюють ще вчителі, які його навчали, як ведеться сучасним учням. У репліках уживайте подані в рамці або самостійно дібрані звертання та вставні слова. Не забувайте про етикетні формули.

Звертання: хлопчику, любий школярику, друже, парубче, пане, добродію...
Вставні слова (сполучення слів): здається, між іншим, кажуть, коротко кажучи, на жаль, певно, відома річ, немає сумніву...

34. Складіть і розіграйте діалог, що міг би відбутись у шкільному коридорі між семикласницею та першокласником, який «загубився» і не може знайти свій клас. Мета малюка — знайти вчительку та однокласників. Мета семикласниці — заспокоїти схвильованого та зляканого хлопчика, розповісти, як знайти «своїх». У репліках уживайте звертання та вставні слова.

35. Прочитайте речення, визначте в кожному головні члени речення. Які з речень прості, які — складні? Як ви це визначили? Звіртеся з таблицею.
1. Легко, тихо, аж несміло листям липа шелестіла. Два лелеки пролітали і на липі спочивали. Як лелеки полетіли, липа вслід їм шелестіла (Г. Чубач). 2. Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори? (А. Малишко). 3. Захопило літо вересень в полон (І. Драч). 5. Промайнуло літо, осінь наступила, пожовтіле листя на траву струсила (Ю. Броницький). 6. А я дивлюся крізь фіранку на цю осінню благодать (Г. Чубач). 7. В осінньому лісі пахне грибами (М. Луків).
Види речень.jpg
Складне речення має дві або більше частин, які за своєю будовою є простими реченнями. Прості речення у складному можуть бути незалежними одне від одного за змістом або включати головну частину і залежну (кілька залежних). Від головної частини до залежної можна поставити питання.

36. Перепишіть. Визначте і підкресліть у реченнях граматичні основи.
I. 1. Великі хмари холодом нагусли, червоне листя падає в гаю (Л. Костенко). 2. Там, де ще недавно жнивували, рання осінь ходить по стерні (М. Луків). 3. Чи, може, я змалку привик, що осінь туманами плаче? (Д. Фалькївський). 4. Цокають ходики, радіо грає, ще одна осінь повільно минає (М. Луків).
II. 1. Збереглася наша мова, не погас козацький дух (А. Каміпчук). 2. Горить мені вікно у рідній стороні, щоб я не заблукав міяс вікнами чужими (А Кичинський). 3. Материнське серце спокою не знає, а любов ніколи в ньому не згасає (В. Білас). 4. Честь людини полягає в тому, щоб у задоволенні своїх потреб вона залежала тільки від свого працелюбства, своєї поведінки і свого розуму (Г. Гегель).
Які з простих речень, що входять до складного, є незалежними, які — залежать одне від одного? Як ви це визначили?

37. Роздивіться таблицю. Перепишіть подані після неї речення, розставте пропущені розділові знаки. Підкресліть у реченнях граматичні основи.
Кома.jpg
1. Я дивлюсь як небо вкрили хмари захопили всесвіт хмар отари (О. Чаиковська). 2. Хризантема тайну знає і під осінь зацвітає щоб її красою ми милувались до зими (А. Костецькии). 3. Я упав я втопився у хвилях ниви. Високо в небі стояло колосся плавали угорі рибинками птахи пропливали наді мною човнами хмарки (В. Голобородько).
• Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.
• Зробіть синтаксичний розбір останнього речення (усно).
• Складіть речення відповідно до схем. Запишіть їх.
Схема1.jpg
• Розкажіть про зображене на фотографії, уживаючи складні речення.
Глинянська.jpg


38. Прочитайте речення мовчки, визначте в них пряму мову та слова автора. Прочитайте речення вголос, правильно їх інтонуючи.
1. Стою і думаю: «Навіщо втрачає літні чари сад?» (Д. Луценко). 2. «От уже й осінь», — сказав Богдан (М. Стельмах). 3. Ластівки щебетливі на подвір'ї літають, заглядають у вікна, стукотять у шибки. Мати каже: «Це гості скоро будуть у хаті». А бабуся сміється: «В гості осінь іде!» (А. Камінчук). 4. «Цей метелик не твій, ти про нього не мрій!» — каже літо до осені (О. Довгоп'ят). 5. Заходить сонце за ясний поріг, а я молю: «Побудь іще хвилинку!» (В. Бровченко). 6. Осінь сказала: «Хіба це жорстоко? Я пропоную вам тишу і спокій» (Л. Скирда).
Подумайте, чому речення з прямою мовою не можуть бути простими.
• Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Звіртеся з таблицею.
Розділові1.jpg
39. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте в кожному з речень пряму мову та слова автора.
І. 1. Я привітаюсь Добрий ранок (Г. Чубач). 2. Сідай біля мене, синку каже батько (Я. Куліш). 3. Улас кивнув головою і тихо сказав, Згоден. (Григорій Тютюнник). 4. Яринко Це ти весело гукнула жінка (М. Стельмах). 5. Від мами любої в дитинстві почув я вперше ці слова Реве та стогне Дніпр широкий сердитий вітер завива (за В. Шкодою). 4. Стоїть гора високая раптом заспівала мама (Зірка Мензатюк).
ІІ. 1. З трибуни присягалася Лисиця Нехай з курей ніхто більш не боїться (Я. Красюк). 2. Двічі в одну ріку не увійдеш проплямкав Крокодил своїй жертві. 3. Одні кидаються вліво інші — вправо А я люблю середину сказав Черв'як і визирнув з яблука (Ю. Береза). 4. З'їдять його й моя погасне зірка за Бублика переживала Дірка. (С. Коваль).
• Визначте вжиті в реченнях фразеологізми, розкрийте їхні значення. Пригадайте анекдот зі шкільного життя. Запишіть його, використовуючи речення з прямою мовою.

40. Прочитайте текст за особами. Чи згодні ви з думкою, що діалог є різновидом прямої мови? Поясніть.
  Ішов Василь понад гамірливою дорогою. Ішов сумний, бо іспити в університет не витримав. А так мріялося стати студентом!
Раптом почув Василь сичання. Дивиться — а посеред шосе Вуж крутиться. Прилип животом до розтопленого асфальту й не може одірватися. Говорить Вуж людським голосом:
— Василечку, поможи, бо на цій клятій трасі мене машини розчавлять!
Схопив хлопець лозину, вуж на неї накрутився. Василь смикнув і скинув вужа за бар'єр у кювет. Сказав Вуж, що з вдячності за порятунок виконає три Василевих бажання.
— Хочу мати диплом про вищу освіту! — каже хлопець. Поліз Василь у кишеню, а там — документ.
— Хочу бути вродливим, як фотомодель! — просить Василь. Витяг дзеркальце, глянув, аж звідти красень дивиться. Це ж його й рідна мати не впізнає! Відчуває Василь: не до ладу виходить. Який з нього фахівець, як він нічого не знає? Яка з нього фотомодель та й навіщо йому це?
— Чи ж можна, — питає, — Вужику, відмінити мої обидва бажання?
— Гаразд, уже відмінив, — просичав Вуж.
— Зроби, щоб я став розумний! — попросив Василь.
— Е, голубчику! — Вуж йому. — Вже три бажання я тобі виконав. Та ти не журися. Дурень, який зрозумів, що він дурень, уже не дурень. Вистачить у тебе розуму, щоб самим собою бути, гордість мати і за чужий рахунок не жити. Бувай здоров! — та й поповз собі.
                                                                                                      За В. Литвиненком.
• Пригадайте народні казки, персонажем яких є Змій або Змія. Якими рисами наділив народ цих істот? Чому?
Якби вам довелося зустріти чарівного Змія (Золоту Рибку, Юрзу-Мурзу), які були б ваші три прохання? Які прохання висловили б, на вашу думку, ваші товариші? Однокласники? Учителі? Батьки?

41. Перепишіть діалог, поділяючи його на репліки й розставляючи розділові знаки. Щодо вживання розділових знаків звіртеся з таблицею «Розділові знаки при діалозі».
Бабуся мені кажуть їдеш уже онучку скоро їду кажу я. Знову до Києва питають бабуся. До Києва відповідаю я. Замислились моя бабуся а потім кажуть А я ж у Києві так і не була. Усе життя збиралася та так і не зібралася. Поїдемо бабусю І мені буде веселіше. А назад як я без тебе питають бабуся. Посаджу вас на поїзд попрошу кондуктора попередити де вам виходити. Тато виїдуть на станцію й заберуть вас.
                                                                                          За Остапом Вишнею.
• Складіть і розіграйте діалог між семикласницею та її бабусею, яка хоче подарувати дівчині свою улюблену вишивану сорочку.
Перші чотири репліки діалогу складіть і запишіть відповідно до поданих у  у таблиці схем.
Розділові2.jpg
Роздивіться фотографію. Складіть діалог, який міг би відбутися між мешканцями цього подвір'я та гостями міста.
Двір.jpg


Як ви вважаєте, чи гарно вдягнена дівчинка, зображена на фотографії? Свою оцінку обґрунтуйте.  Дівчина.jpg
Які етикетні формули (слова ввічливості) найчастіше вживають у спілкуванні ваші однокласники? Члени вашої родини? Сусіди? Перехожі на вулиці? Поясніть, чому.
Чи знаєте ви правила комп'ютерного спілкування? Запишіть кілька з них.

42. Що в усному мовленні поширеніше — монолог чи діалог? А в писемному? Чим це пояснити?
Яка форма спілкування (діалог чи монолог) для вас легша?
Поясніть, чому.
• Розкрийте зміст вислову поетеси Світлани Йовенко «Понад усе ціную діалог: рух думки й вуст».

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.