KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення (тема 12). Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас. Повні уроки>> Історія України: Узагальнення (тема 12). Повний урок

Содержание

Тип уроку

Узагальнення з елементами гри

Мета уроку

Узагальнення та закріплення знань учнів по темі.

Завдання уроку

  • закріпити пройдений матеріал;
  • виховувати любов до Батьківщини, викликати інтерес до найважливіших подій минулого;
  • розвивати пам'ять, мовлення дітей, розширювати активний словниковий запас;
  • закріплювати вміння і уточнювати значення термінів і понять.

Хід уроку

Початок уроку

Привітання вчителя, оголошення теми та структури уроку.

Мотивація до навчання

Учитель мотивує учнів на вивчення даної теми або за допомогою промови або використовуючи ділові ігри. Додатковий метод: дискусія.

Перевірка знань


Тест
Примітка: оцінки за тест учитель не виставляє; разом з класом перевіряє тест (називає вірні відповіді, учні звіряють із своїми відповідями); якщо є помилки – учитель заповнює „білі плями” у знаннях учнів.

1. Встановіть хронологічну послідовність правління князів:
А) Ярослав Мудрий;
Б) Ігор;
В) Володимир Красне Сонечко;
Г) Мстислав Великий.


володимир святославич


2. Встановіть відповідність між подіями та датами:
1) правління князя Володимира Мономаха у Києві;
2) перша згадка про Москву;
3) правління Юрія Долгорукого в Суздалі;
4) народні повстання в Києві.

А) 1113, 1068 рр
Б) 1113 - 1125 р
В) 1019 - 1054 р
Г) 1147 р
Д) 1125 - 1157 р


Володимир Мономах

Володимир Мономах


3. Яке важливе положення для припинення ворожнечі між родичами князів міститься в тексті «Руської Правди»?
1) проголошення всіх жителів Русі рівними перед законом;
2) встановлення кріпосного права;
3) обмеження влади княжих бояр-намісників;
4) скасування кровної помсти.

4. З якими подіями пов'язані дати: 1111 р., 1168 р., 1183, 1185
1) боротьба руських князів з половцями;
2) народні повстання;
3) князівські усобиці;
4) боротьба руських князів з німецькими лицарями.

5. Феодалізм передбачає обов'язково
1) розвинену торгівлю;
2) велике землеволодіння;
3) наявність знаті.

6. Який князь був співправителем Ярослава Мудрого з 1024 -1036 рр.?
1) Ізяслав;
2) Святополк;
3) Мстислав;
4) Всеволод.


Ярослав Мудрий


7. Яка дата відноситься до походів Святослава?
1) 896 р. 2) 911 р. 3) 945 р. 4) 965 р.


Святослав

Святослав


8. Що означають ці слова? (встановити відповідність між поняттям та визначенням)
дружина
плем'я
данина
ідоли
ікони
фрески


Загін воїнів, князя чи племені
Союз тих, що живуть на одній землі.
Натуральний або грошовий побори з полонений або країн.
Зображення божества чи духу.
Священні для християн зображення Ісуса Христа.
Зображення, виконані фарбами по сирій штукатурці.

9. Кого так називали? (встановити відповідність між поняттям та визначенням)
Князь
Купець
Ремісник
Чернець
Лицар
Кочівники
Хан

Вождь племені чи держави.
Жителі міст, які торгували різними товарами.
Майстри, які жили в містах Київської Русі.
Люди, які присвятили своє життя служінню Богові.
Знатні воїни в середньовічній Європі.
Народи, які займалися скотарством і кочували по степах.
Правитель у багатьох кочових народів

10. Про що говорять ці дати? 882 рік 988 рік

12. Про які події писали літописці і кому вони належать?
«Якщо не прийде хто завтра на ріці ... - нехай буде мені ворог».
«І гнали ж росіяни з боєм як по повітрю, і нікуди їм було втекти, били їх 7 верст по льоду».
«Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине»

«Наші стріляли і з пищалей, багатьох татар вбили, а їхні стріли падали і нікого не поранили».

12. Підіб'ємо підсумки:
Назвіть причини захоплення Стародавньої Русі Золотою Ордою.


Орда


Відповідь:
1. Роздробленість руських земель.
2. Утворення потужної держави монголів.
3. Прагнення монголів розширити територію своєї держави.
4. Постійні війни на північно-західних кордонах.

IV. Ігри на повторення

Гра «Було це чи ні»

(Так, ні)

- Перше князівство, на яке напали монголо-татари, була Рязань.
- Монголо-татари підкорили всю Індію.

- Монголо-татари завжди відпускали полонених.

- Загарбники намагалися не вбивати ремісників.

- Загарбники стріляли з рушниць.


ОрдаДоповнити:
.... у полі не воїн.

За .... зайцями поженешся, жодного не зловиш.

... року скачи-не доскачешь.

.... за всіх, всі за одного.

За одного битого .... небитих дають.
                                                             
Пішов на всі ... сторони.

Цифра схожа на літеру о - це .... або нічого.

Від великого до смішного - ... крок

Одна голова – добре, а ... краще.
                                                              
Не пізнавай друга в ... дні - дізнавайся в три роки

... п'ятниць на тижні.

Краще ...раз побачити, ніж сто разів почути.

Вбити ... зайців.

Кінь о ... ногах, та й то спотикається.
                                              
.... смертям не бувати, однієї не минути

Доповнити текст (самостійна робота учнів)

Русько-половецька рать зустрілася з монгольським військом (встав дату) недалеко від річки (назва річки) Монголи запропонували російським князям здатися без бою, обіцяючи всякі милості, на що ті відповіли: «Коли нас всіх не буде, тоді все ваше буде». У битві монголи розгромили руські дружини і половців. Додому повернулася лише одна десята частина руських воїнів, всі інші загинули. Кілька князів були вбиті в бою, а решта, повіривши обіцянкам татар відпустити всіх, добровільно склали зброю, потрапили в полон. Всі вони померли тяжкою смертю.

Словникова робота. Тренування

Курган (високий пагорб над могилою)
Орда (назва племені монголо-татар)
Князь (ватажок війська і правитель)

Місто (велике поселення людей)
Аркан (довга мотузка з петлею на кінці)
Калита (сумка, мішок)

Рожен (загострений кіл чи важкий спис)
Хан (правитель)
Бійниці (отвори в стінах фортеці)
Бердиш (бойова сокира)
Кольчуга (сорочка з металевих кілець)

Робота з текстом

Д.С. Лихачов у статті «Крещение Руси и государство Русь» писав про значення прийняття християнства на Русі (текст подано українською мовою):

„Язичництво не було релігією у сучасному розумінні. Це була досить хаотична сукупність різних вірувань, культів, але не вчення. Це поєднання релігійних обрядів і цілого оберемка об'єктів релігійного шанування. Тому об'єднання людей різних племен, у чому так потребували східні слов'яни в X-XII століттях, не могло бути здійснено язичництвом. Тим часом прагнення вирватися з-під пригнічуючого впливу самотності серед рідконаселеного лісів, боліт і степів, старх перед грізними явищами природи змушували людей шукати об'єднання. Час і події вимагали пізнання світу та історії в широких масштабах ...

Християнізація Русі і спорідненість правлячого роду з візантійським двором ввели Русь в сім'ю європейських народів на абсолютно рівних підставах.

Завдяки болгарській писемності християнство відразу виступило на Русі у вигляді високоорганізованої релігії з високою культурою. Та церковна писемність, яка була передана нам Болгарією, - це найважливіше, що дало Русі хрещення. Християнство в цілому сприяло виникненню свідомої єдності людства.

Болгарська писемність відразу дозволила Русі не починати літературу, а продовжувати її і створювати в перше же століття християнства твори, якими ми маємо право пишатися”.

Домашнє завдання

1. Повторити матеріал розділу, підготуватися до контрольної роботи.

2. За бажанням: доповідь на тему "Язичництво: історія та сучасність".

Перегляд відео у навчальних цілях


Язичницькі традиції: обореги-мотанки.
Міцність кольчуги.
Фортеця в Старому селі (Львівська обл., Україна)
Русь та Орда

Список використаних джерел:

1. Урок "Узагальнення: Київська Русь наприкінці Х - в першій половині ХІ ст." учителя Собко Д.М., м. Ужгород
2. Історія України. 7 клас / Н. А. Кагітіна, О. П. Мокрогуз. — Х. : Вид. група «Основа», 2009
3. Мокрогуз О. П., Єрмоленко А. О., Кагітіна Н. А. Тиждень історії та правознавства в школі. — Х.: Вид-во «Ранок», 2008


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.

Над уроком працювали

Любименко В.В.

Поченко Н.І.

Собко Д.М.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас