KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнено-особові речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Узагальнено-особові речення


Значення

Узагальнено-особовими називаються односкладні речення, головний член яких означає дію, що може стосуватися будь-якої особи в будь-який момент часу.

Форми вираження

Головний член таких речень, як правило, виражений дієсловом у формі 2-ї особи однини теперішнього чи майбутнього часу дійсного або наказового способу, рідше - в інших формах. наприклад:
1. Не навчиш вовка орати (Нар. творчість).
(Дієслово у формі 2-ї особи однини)
2. За одного битого двох небитих дають (Нар. творчість).
(Дієслово у формі 3-ї особи множини)

Особливості вживання

Основне призначення узагальнено-особових речень - образне вираження узагальнених суджень, тому особливого поширення вони набули в приказках, прислів'ях, загадках, казках. За допомогою узагальнено-особових речень також даються інструкції, рецепти, позначаються закономірності.


138І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Доведіть, що всі ці речення є узагальнено-особовими. До яких односкладних речень подібне кожне з них за способом вираження головного члена? Підкресліть головні члени, виділіть у них закінчення.
1. Вовка пастухом (не)ставлять (Нар. творчість). 2. Пл(и,е)каймо в серці кожне гроно, прозоре диво кал(е,и)нове (Д. Білоус). 3. Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня... (Л. Костенко). 4. Як сіно косять, то дощів (не)просять (Нар. творчість). 5. Дивиш(ь)ся і (не)надивиш(ь)ся, дишеш і (не)надишеш(ь)ся чистим, гарячим і пахучим повітрям (І. Нечуй-Левицький). 6. (Не)хвали коня, поки з дороги (не)верн(и,е)шся (Нар. творчість).
II. Доведіть, що останнє речення є складним. Як з'єднані його частини?


139Пригадайте і запишіть 3-5 прислів'їв чи приказок, що мають будову узагальнено-особових речень. Визначте, чим виражений у них головний член речення. Поясніть зміст одного з висловів.


140 Два - чотири - всі разом! Поміркуйте, що спільного і що відмінного між означено-особовими, неозначено-особовими та узагальнено-особовими реченнями. Чим, на вашу думку, ці три види односкладних речень відрізняються від безособових?


141Запишіть послідовно спочатку номери означено-особових речень, потім -неозначено-особових, а потім - узагальнено-особових. Поясніть, чим ви керуєтеся, розмежовуючи ці види речень. Визначте головні члени речення та граматичну форму їх вираження.
1. Деякий час їхали мовчки (С. Музиченко). 2. Від корявого дерева тепла не чекай (Нар. творчість). 3. Опустіться, тихі зорі, синові під вії (В. Симоненко). 4. Іду і мрію про щось (М. Йогансен). 5.Три дні дали на роздуми мені (Л. Костенко). 6. Тужу за вами, солов'ї Вкраїни (М. Рильський). 7. Прийди весняною грозою, сипни на серце яблунь цвіт (Р. Братунь). 8. Землі кланяйся низько - до хліба будеш близько (Нар. творчість).
Ключ. Замініть послідовно виписані цифри відповідними буквами: 1 - о, 2 - і, 3 - п, 4 - е, 5 - н, 6 - т, 7 - р, 8 - й. Якщо ви правильно виконали завдання, то із записаних букв прочитаєте прізвище автора вислову «Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе».


142Прочитайте текст. З'ясуйте, про який вид односкладного речення йдеться у кожному з висловлювань. Чи вдалося, на вашу думку, односкладним реченням охарактеризувати себе? Чим би ви доповнили їхні розповіді, не вживаючи наукових термінів?


Суперечка речень.
1. Ми - яскраві особистості. Особливо я, адже у мене щодо особи повна визначеність. Жодних загадок. Це або той, хто говорить, або
співрозмовник. І завжди лише один із них. Я точно знаю, про кого говорю.
2. Не мати права вибору - це жахливо! Часто я, справді, не знаю, про кого говорю. Тоді я можу це домислювати. А деколи я просто волію не відкривати особи. Адже не цікаво, коли всі все знають.
3. Все, що ви говорите, другорядне! Ви не вмієте спілкуватися! Ось я ніколи не говорю про дрібниці. Але якщо заговорю, то про всіх одразу. Я люблю висловлювати істини. Правда, через це у мене немає часу займатися власною формою: я надто захоплене змістом. Але бачу, ви розумієте моє значення, якщо по черзі даєте мені свою форму. Це доказ нашої дружби (За В. Бобровою).

Для вас, допитливі.
Чи знаєте ви, як стати цікавим співрозмовником? Відомий педагог Дейл Карнегі пропонує такий простий спосіб: по-перше, слід бути уважним слухачем від початку і до кінця розмови, заохочуючи інших розповідати про себе, бо їх набагато більше цікавлять свої проблеми, ніж ваші; по-друге, треба приєднатися до погляду співрозмовника. Про цей та багато інших «рецептів» красномовства ви можете дізнатися з книги американського психолога Д. Карнегі «Мистецтво говорити», а потім перевірити їх на власному досвіді. І не забудьте поділитися цією інформацією з однокласниками.


143 Опишіть фрагмент футбольного матчу або виступу естрадної зірки, використовуючи неозначено-особові речення.


144 Випишіть із художнього твору, який є у вашому підручнику літератури, або з газети два означено-особових і два неозначено-особових речення.


Висновки.
1. Означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення мають один головний член у формі присудка. Хоча особа, яка виконує дію, у цих реченнях не називається, але все ж вона мислиться (означено, неозначено чи узагальнено). Саме це об'єднує зазначені односкладні речення і відрізняє їх від безособових.
2. Означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення широко використовуються в художньому і розмовному мовленні.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайтуУкраїнська мова онлайн, підручники та книги по всім предметам, уроки української мови для учнів 8 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.