KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 4 клас
Строка 1: Строка 1:
&nbsp;<metakeywords>Українська мова, мова, конспект, 4 клас, шкільних предметів, клас</metakeywords>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''Повний конспект уроків: українська мова '''[[Українська мова|'''4 клас''']]<br>  
&nbsp;<metakeywords>Українська мова, мова, конспект, 4 клас, шкільних предметів, клас</metakeywords>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''Повний конспект уроків: українська мова '''[[Українська мова|'''4 клас''']]<br>  
-
'''Розділ 1. [[Заглавная_страница|Мова]] і мовлення'''<br>[[Тема 1. Мова - скарбниця історії народу.|Тема 1. Мова - скарбниця історії народу.]]<br>[[Тема 2. Усне і писемне мовлення.|Тема 2. Усне і писемне мовлення.]]<br>Тема 3. Яким має бути мовлення.<br>[[Тема 4. Культура мовлення.|Тема 4. Культура мовлення.]]<br>[[Тема 5. Закріплення вивченого. Мовні розбори|Тема 5. Закріплення вивченого. Мовні розбори]]<br>[[Тема 6. Текст|Тема 6. Текст]]<br>[[Тема 7. Тема. Мета. Заголовок.|Тема 7. Тема. Мета. Заголовок.]]<br>[[Тема 8. Роль слів у побудові тексту.|Тема 8. Роль слів у побудові тексту.]]<br>Тема 9. Складання оповідання за малюнком і планом.<br>[[Тема 10. Поділ тексту на частини. План.|Тема 10. Поділ тексту на частини. План.]]<br>[[Тема 11. Типи текстів. Текст-розповідь.|Тема 11. Типи текстів. Текст-розповідь.]]<br>[[Тема 12. Текст-опис.|Тема 12. Текст-опис.]]<br>[[Тема 13. Текст-міркування. Будова тексту.|Тема 13. Текст-міркування. Будова тексту.]]<br>[[Тема 14. Замітка до газети.|Тема 14. Замітка до газети.]]<br><br>'''Розділ 2. Речення'''<br>[[Тема 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.|Тема 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.]]<br>Тема 16. Складання текстів-різних типів за одним заголовком і зачином.<br>[[Тема 17. Основа речення. Зв’язок слів у реченні.|Тема 17. Основа речення. Зв’язок слів у реченні.]]<br>[[Тема 18. Однорідні члени речення.|Тема 18. Однорідні члени речення.]]<br>[[Тема 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.|Тема 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.]]<br>[[Тема 20. Однорідні члени речення з залежними словами.|Тема 20. Однорідні члени речення з залежними словами.]]<br>[[Тема 21. Складні речення. Дві основи. Зв. слів.|Тема 21. Складні речення. Дві основи. Зв. слів.]]<br>Тема 22. Написання переказу, використовуючи різні типи речень. Спостереження за роллю однорідних членів.  
+
'''Розділ 1. [[Заглавная страница|Мова]] і мовлення'''<br>[[Тема 1. Мова - скарбниця історії народу.|Тема 1. Мова - скарбниця історії народу.]]<br>[[Тема 2. Усне і писемне мовлення.|Тема 2. Усне і писемне мовлення.]]<br>Тема 3. Яким має бути мовлення.<br>[[Тема 4. Культура мовлення.|Тема 4. Культура мовлення.]]<br>[[Тема 5. Закріплення вивченого. Мовні розбори|Тема 5. Закріплення вивченого. Мовні розбори]]<br>[[Тема 6. Текст|Тема 6. Текст]]<br>[[Тема 7. Тема. Мета. Заголовок.|Тема 7. Тема. Мета. Заголовок.]]<br>[[Тема 8. Роль слів у побудові тексту.|Тема 8. Роль слів у побудові тексту.]]<br>Тема 9. Складання оповідання за малюнком і планом.<br>[[Тема 10. Поділ тексту на частини. План.|Тема 10. Поділ тексту на частини. План.]]<br>[[Тема 11. Типи текстів. Текст-розповідь.|Тема 11. Типи текстів. Текст-розповідь.]]<br>[[Тема 12. Текст-опис.|Тема 12. Текст-опис.]]<br>[[Тема 13. Текст-міркування. Будова тексту.|Тема 13. Текст-міркування. Будова тексту.]]<br>[[Тема 14. Замітка до газети.|Тема 14. Замітка до газети.]]<br><br>'''Розділ 2. Речення'''<br>[[Тема 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.|Тема 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.]]<br>Тема 16. Складання текстів-різних типів за одним заголовком і зачином.<br>[[Тема 17. Основа речення. Зв’язок слів у реченні.|Тема 17. Основа речення. Зв’язок слів у реченні.]]<br>[[Тема 18. Однорідні члени речення.|Тема 18. Однорідні члени речення.]]<br>[[Тема 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.|Тема 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.]]<br>[[Тема 20. Однорідні члени речення з залежними словами.|Тема 20. Однорідні члени речення з залежними словами.]]<br>[[Тема 21. Складні речення. Дві основи. Зв. слів.|Тема 21. Складні речення. Дві основи. Зв. слів.]]<br>Тема 22. Написання переказу, використовуючи різні типи речень. Спостереження за роллю однорідних членів.  
-
<br> '''Розділ 3. Частини мови. Іменник.'''<br> [[Тема 23. Повторення вивченого про іменник.|Тема 23. Повторення вивченого про іменник.]]<br> [[Тема 24. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника.|Тема 24. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника.]] <br> [[Тема 25. Відмінювання іменників різних груп.|Тема 25. Відмінювання іменників різних груп.]] <br> [[Тема 26. Визначення відмінків іменників.|Тема 26. Визначення відмінків іменників.]]<br> [[Тема 27. Розрізнення іменників в Д.в. і М.в. однини, що мають однакове закінчення.|Тема 27. Розрізнення іменників в Д.в. і М.в. однини, що мають однакове закінчення.]]<br> [[Тема 28. Закінчення іменників у родовому відмінку однини|Тема 28. Закінчення іменників у родовому відмінку однини]]<br> Тема 29. Складаємо розповідь на задану тему.&nbsp;<br> [[Тема_30._Зміна_приголосних_перед_закінченням_–і_в_іменниках_жіночого_та_чоловічого_роду._Чергування|Тема 30. Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду. Чергування звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду.]]<br> [[Тема 31. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.|Тема 31. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.]]<br>[[Тема 32. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.|Тема 32. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.]]<br>[[Тема 33. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.|Тема 33. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.]]<br>[[Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.|Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.]]<br>Тема 35. Переказ оповідання.<br>[[Тема 36. Діалог.Закріплення вивченого.|Тема 36. Діалог.Закріплення вивченого.]]<br><br>'''Розділ 4. Прикметник'''<br> [[Тема 37. Повторення вивченого про прикметник.|Тема 37. Повторення вивченого про прикметник.]]<br> [[Тема 38. Відмінювання прикметників.|Тема 38. Відмінювання прикметників.]]<br> [[Тема 39. Визначення відмінку прикметників.|Тема 39. Визначення відмінку прикметників.]]<br>  
+
<br> '''Розділ 3. Частини мови. Іменник.'''<br> [[Тема 23. Повторення вивченого про іменник.|Тема 23. Повторення вивченого про іменник.]]<br> [[Тема 24. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника.|Тема 24. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника.]] <br> [[Тема 25. Відмінювання іменників різних груп.|Тема 25. Відмінювання іменників різних груп.]] <br> [[Тема 26. Визначення відмінків іменників.|Тема 26. Визначення відмінків іменників.]]<br> [[Тема 27. Розрізнення іменників в Д.в. і М.в. однини, що мають однакове закінчення.|Тема 27. Розрізнення іменників в Д.в. і М.в. однини, що мають однакове закінчення.]]<br> [[Тема 28. Закінчення іменників у родовому відмінку однини|Тема 28. Закінчення іменників у родовому відмінку однини]]<br> Тема 29. Складаємо розповідь на задану тему.&nbsp;<br> [[Тема 30. Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду. Чергування|Тема 30. Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду. Чергування звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду.]]<br> [[Тема 31. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.|Тема 31. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.]]<br>[[Тема 32. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.|Тема 32. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.]]<br>[[Тема 33. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.|Тема 33. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.]]<br>[[Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.|Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.]]<br>Тема 35. Переказ оповідання.<br>[[Тема 36. Діалог.Закріплення вивченого.|Тема 36. Діалог.Закріплення вивченого.]]<br><br>'''Розділ 4. Прикметник'''<br> [[Тема 37. Повторення вивченого про прикметник.|Тема 37. Повторення вивченого про прикметник.]]<br> [[Тема 38. Відмінювання прикметників.|Тема 38. Відмінювання прикметників.]]<br> [[Тема 39. Визначення відмінку прикметників.|Тема 39. Визначення відмінку прикметників.]]<br>  
[[Тема 40. Опис зовнішності людини за опорними словами.|Тема 40. Опис зовнішності людини за опорними словами.]]<br> [[Тема 41. Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-|Тема 41. Вимова&nbsp; і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-]]<br>  
[[Тема 40. Опис зовнішності людини за опорними словами.|Тема 40. Опис зовнішності людини за опорними словами.]]<br> [[Тема 41. Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-|Тема 41. Вимова&nbsp; і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-]]<br>  
Строка 25: Строка 25:
<br>  
<br>  
-
<br> <br> ''Шкільний план, щодо проведення уроку: ''[[Українська мова|''українська мова'']]<br><br>''Повний перелік шкільних предметів з конспектами уроків, що допоможуть школяреві підготуватись до уроку, учителеві - спланувати ''[[Заглавная_страница|''урок'']]'', а батькам -&nbsp; проконтролювати…''<br>  
+
<br> <br> ''Шкільний план, щодо проведення уроку: ''[[Українська мова|''українська мова'']]<br><br>''Повний перелік шкільних предметів з конспектами уроків, що допоможуть школяреві підготуватись до уроку, учителеві - спланувати ''[[Заглавная страница|''урок'']]'', а батькам -&nbsp; проконтролювати…''<br>  
<br>  
<br>  

Версия 14:39, 28 августа 2009

                                                                                                                                                          Повний конспект уроків: українська мова 4 клас

Розділ 1. Мова і мовлення
Тема 1. Мова - скарбниця історії народу.
Тема 2. Усне і писемне мовлення.
Тема 3. Яким має бути мовлення.
Тема 4. Культура мовлення.
Тема 5. Закріплення вивченого. Мовні розбори
Тема 6. Текст
Тема 7. Тема. Мета. Заголовок.
Тема 8. Роль слів у побудові тексту.
Тема 9. Складання оповідання за малюнком і планом.
Тема 10. Поділ тексту на частини. План.
Тема 11. Типи текстів. Текст-розповідь.
Тема 12. Текст-опис.
Тема 13. Текст-міркування. Будова тексту.
Тема 14. Замітка до газети.

Розділ 2. Речення
Тема 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.
Тема 16. Складання текстів-різних типів за одним заголовком і зачином.
Тема 17. Основа речення. Зв’язок слів у реченні.
Тема 18. Однорідні члени речення.
Тема 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.
Тема 20. Однорідні члени речення з залежними словами.
Тема 21. Складні речення. Дві основи. Зв. слів.
Тема 22. Написання переказу, використовуючи різні типи речень. Спостереження за роллю однорідних членів.


Розділ 3. Частини мови. Іменник.
Тема 23. Повторення вивченого про іменник.
Тема 24. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника.
Тема 25. Відмінювання іменників різних груп.
Тема 26. Визначення відмінків іменників.
Тема 27. Розрізнення іменників в Д.в. і М.в. однини, що мають однакове закінчення.
Тема 28. Закінчення іменників у родовому відмінку однини
Тема 29. Складаємо розповідь на задану тему. 
Тема 30. Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду. Чергування звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду.
Тема 31. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.
Тема 32. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.
Тема 33. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.
Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.
Тема 35. Переказ оповідання.
Тема 36. Діалог.Закріплення вивченого.

Розділ 4. Прикметник
Тема 37. Повторення вивченого про прикметник.
Тема 38. Відмінювання прикметників.
Тема 39. Визначення відмінку прикметників.

Тема 40. Опис зовнішності людини за опорними словами.
Тема 41. Вимова  і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-

Тема 42. Вживання Ь перед закінченням у прикметників.
Тема 43. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду.

Тема 44. Складання розповіді за малюнком і кінцівкою.
Тема 45. Відмінювання прикметників у множині.
Тема 46. Складання розповіді за зачином.


Розділ 5. Числівник
Тема 47.Числівник як частина мови.
Тема 48.Написання числівників шістнадцять, шістсот.
Тема 49.Відмінювання числівників 50,60,70,80
Тема 50.Складання оповідання за кінців.


Розділ 6. Займенник
Тема 51.Займенник як частина мови.
Тема 52.Особові займенники.
Тема 53.Займенники 1 особи однини і множини.
Тема 54.Займенники другої особи однини і множини.
Тема 55.Займенники третьої особи.


Розділ 7. Дієслово
Тема 57.Аналіз тесту. Повторення вивченого про дієслово.
Тема 58.Неозначена форма дієслова.
Тема 59.Змінювання дієслів за часами і числами.
Тема 60.Дієслова теперішнього часу.
Тема 61.Дієслова майбутнього часу.
Тема 62.Правопис особових закінчень дієслів.
Тема 63.Дієвідміни.
Тема 64.Складання казки за уявою.
Тема 65.Дієвідміни.
Тема 66.Дієслова минулого часу.
Тема 67.Дієслова на -ся, -сь


Розділ 8. Прислівник
Тема 69.Прислівник як частина мови.
Тема 70.Будова слів-прислівників.
Тема 71.Особливості прислівників.
Тема 72.Прислівники-синоніми і антоніми.
Тема 73.Твір за спостереженнями.
Тема 74.Написання не з прислівниками.
Тема 75.Роль прислівників у реченні.


Розділ 9. Повторення
Тема 77.Іменники. Мовні розбори.
Тема 78.Прикметники. Мовні розбори.
Тема 79.Числівники. Мовні розбори.
Тема 80.Займенники. Мовні розбори.
Тема 81.Складання плану оповідання.
Тема 82.Дієслова. Мовні розбори.
Тема 83.Прислівники. Мовні розбори.
Тема 84.Повторення вивченого за рік.

Шкільний план, щодо проведення уроку: українська мова

Повний перелік шкільних предметів з конспектами уроків, що допоможуть школяреві підготуватись до уроку, учителеві - спланувати урок, а батькам -  проконтролювати…
1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими