KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізична географія України, предмет і методи досліджень.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 8 клас>>Фізична географія України, предмет і методи досліджень.


Як вам уже відомо з 6 та 7 класів, географія надзвичайно широка наука. Вона охоплює велику кількість галузей. Насамперед географію поділяють на фізичну (природничу) і соціально-економічну (суспільну). Фізико-географічні науки вивчають географічну оболонку в цілому та її окремі компоненти — рельєф, клімат, води суходолу та океанів, грунти, поширення рослинності і тваринного світу. Суспільно-географічні науки досліджують територіальну організацію суспільства та його окремих частин — населення, економічної, соціальної, політичної сфер. У свою чергу, ці науки розгалужуються на вужчі галузі, кожна з яких має свій об'єкт дослідження.


Природні та суспільні об'єкти і явища географія вивчає в межах різних за розмірами територій — як усієї планети, так і невеликих місцевостей, окремих пунктів. Наприклад, у 7 класі ви вивчали географію материків і океанів. Є фізична географія Євразії, Європи, України або іншої країни. Отже, географію можна поділити і за регіональною ознакою.

Географія України вивчає природне середовище і територіальну організацію суспільства в межах нашої держави. Вона дає загальні відомості про територію нашої країни, її природні умови та ресурси, населення і господарство. Предметом вивчення фізичної географії України є закономірності поширення рельєфу, корисних копалин, клімату, внутрішніх вод, грунтів, рослинності і тваринного світу, природних зон та інших природно-територіальних комплексів нашої країни. Крім того, географія України вивчає проблеми сьогодення: взаємозв'язки суспільства і природи, виникнення і загострення екологічних проблем у нашій державі тощо.


Методи дослідження
Географія застосовує різноманітні методи дослідження — прийоми та способи пізнання об'єктів і явищ. Найдавнішим є описовий метод, який і тепер вважається одним з основних. Описати географічний об'єкт означає з'ясувати: що це за об'єкт, яка його структура, де він розташований, який його історичний розвиток у часі, в якому стані перебуває нині, як він впливає на інші об'єкти. За допомогою географічного порівняння встановлюють подібні й відмінні ознаки в об'єктах, проводять природно-географічне та економіко-географічне районування, розробляють типологію і класифікацію об'єктів тощо.


З античних часів відомий також експедиційний метод дослідження, який оце називають польовим. «Полем», на якому географи збирають необхідний матеріал, є гори і рівнини, населені пункти й господарські об'єкти тощо. Польовий матеріал, зібраний під час експедицій, — це «хліб» географії, її фундамент, завдяки дослідженню якого і розвивається наука.

Широко застосовується в географії літературний метод дослідження. До нього вдається кожен дослідник, оскільки зобов'язаний докладно вивчити літературу з певної теми, скористатися досвідом інших дослідників і, не повторюючи їх, зробити свій внесок у дослідження проблеми.


Велике значення для фізичної географії має палеогеографічний метод. Він дає можливість дізнатися про природу давніх епох на основі вивчення гірських порід, форм рельєфу, викопних решток рослин, тварин, а також ґрунтів і не тільки зазирнути в минуле, а й спрогнозувати майбутнє. Так, прогнози щодо змін клімату чи новітніх рухів земної кори ґрунтуються на знаннях про перебіг цих процесів у минулому.


Традиційним у географії є картографічний метод дослідження. Вміло читаючи географічні карти, дослідник може здобути необхідну інформацію про об'єкти та явища. Картографічний метод передбачає також створення нових карт, за допомогою яких можна робити висновки про досліджуваний об'єкт, прогнози, давати певні рекомендації тощо.


У XX ст. в географії почали активно застосовувати моделювання, математичний та аерокосмічний методи дослідження. Це стало можливим завдяки використанню комп'ютерної техніки.


І.Л.Дітчук, О.В.Заставецька, І.В. Брущенко Фізична географія України 8 клас

Вислано читачами інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками та книгами на скачку безкоштовно, географія тести, планування географії 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.