KNOWLEDGE HYPERMARKET


14. Визначення напрямів на місцевості, плані і карті.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки>>Географія: Визначення напрямів на місцевості, плані і карті.

Содержание

§13. Орієнтування на місцевості та плані. Азимут

Що означає “зорієнтуватися на місцевості”?

Якщо вам доводилося заблукати у невідомій місцевості, перше, що спадало на думку, як зорієнтуватися, тобто з’ясувати, в який бік слід рухатися, щоб знайти дорогу. Який зміст вкладається в слово “орієнтування”? Воно походить від латинського “орієнс”, що означає “схід”. Тому буквально, зорієнтуватися означає з’ясувати, де знаходиться схід. Хоча головними напрямами для орієнтування є північ та південь.

Орієнтування – визначення свого положення відносно сторін горизонту та місцевих предметів, й відповідно напряму руху.

Сторони горизонту та як їх відшукати на місцевості

З попередніх курсів природознавства вам вже відомо, що існують чотири основні сторони горизонту: північ, південь, захід та схід. Крім них, існують чотири проміжні: північний захід, південнуючи 16 румбів, а у морській справі румбів виділяють аж 32.

Сторони горизонту

Проте, щоб зорієнтуватися на місцевості, достатньо знайти будь-яку одну сторону горизонту, а за нею легко визначити й усі інші. Наприклад, якщо у вас перед очима – північ, на спиною – південь, ліворуч – захід, праворуч – схід.

Знайти на місцевості сторони горизонту можна за небесними тілами. Легше всього це зробити вдень за Сонцем. Зранку воно встає на сході, о дванадцятій годині дня знаходиться приблизно на півдні, а ввечері заходить на заході. Якщо ви шли й Сонце вам світило в спину, повертаючись назад слід рухатися так, щоб воно було перед вашим обличчям.

Давні мореплавці та мандрівники вночі визначали напрям руху за Полярною зорею, яка знаходиться у сузір’ї Малої Ведмедиці. Щоб її відшукати, слід спершу знайти на небі ківш Великою Ведмедиці та подумки з’єднати в ньому дві крайніх зорі. Потім на продовженні лінії, що проходить між ними, відкласти ще п’ять таких відрізків. Так ви побачите Полярну зорю, яка знаходиться над північною частиною горизонту. Якщо стати обличчям до неї, ліворуч буде захід, праворуч – схід.

Орієнтування за Полярною зорею

Багато підказок щодо сторін горизонту дають місцеві ознаки. Наприклад, на північній стороні дерева гілок менше, ніж на південній. На пні річні кільця ширші там, де більше освітлення Сонцем, тобто на півдні. Більш пологий схил мурашника спрямований на південь. Мох та лишайники на деревах й камінні завжди ростуть з північної сторони.

Завдання. Пригадайте, які ви ще знаєте місцеві ознаки, що допомагають орієнтуватися на місцевості.

Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками

Однак, найбільш надійним є орієнтування за компасом (з німецької – вимірювати кроками). Найчастіше використовують магнітний компас. Одним з найбільших досягнень людства вважається намагнічена стрілка цього приладу, таємницю якої розгадали давні китайці. Синя частина стрілки завжди вказує напрям на північ. Якщо її відпустити, вона зразу займе положення “північ – південь”, відповідно до магнітного поля Землі. Як ми не намагалися б змінити положення стрілки компаса, нам це не вдасться. Нею керує сама планета, яка є великим магнітом.

При орієнтуванні компас слід тримати в руці точно горизонтально. Якщо ви повернете компас так, щоб намагнічена стрілка співпала з відміткою півночі на шкалі, то зможете визначити, в якому напряму знаходиться все, що вас оточує.

Відлік азимута за компасом

Компас широко використовується у військовій справі, судноплавстві, польотах літаків та космічних кораблів, при складанні карт, а також туристами, у спортивному орієнтуванні і т. д.

Азимут

При орієнтуванні не завжди слід рухатися чітко в напрямку основних чи проміжних сторін горизонту. Для більш точного визначення напряму руху за компасом застосовують азимут.

Азимут (з арабської – шлях, напрям) – кут між напрямом на північ та напрямом на даний предмет. Він визначаться в градусах.

Компас має кругову шкалу, розбиту на 360О. Напрям на північ відповідає 0О або 360О. Відлік азимуту за компасом ведеться від напряму на північ за рухом стрілки годинника. Наприклад, напрям на схід відповідає азимуту 90О, на південь – 180 О, на захід – 270 О.

Завдання. Визначте, азимут предметів, що розміщені від спостерігача на північному сході, південному сході, південному заході й північному заході.

На місцевості для визначення азимуту за компасом, його повертають так, щоб синя стрілка співпала з 0О. Потім кільце компаса повертають так, щоб лінія від прорізу до мушки співпала з напрямом на предмет. Мушка вкаже величину азимута в градусах.

Орієнтування за планом місцевості

Туристам, геологам, будівельникам, льотчикам слід знаходити різні географічні об’єкти, користуючись планом місцевості. При створенні планів їх майже завжди орієнтують так, щоб зверху була північна сторона. Тоді відповідно нижній край плану є південним, лівий – західним, а правий – східним. Часто для підтвердження цього біля плану малюють стрілку з напрямом “північ – південь”. Якщо план зорієнтований інакше, про це повідомить інше орієнтування стрілки. Якщо стрілка відсутня, це означає, що план зорієнтований традиційно.

За планом можна визначати азимути напрямів руху, використовуючи для вимірювання кутів транспортир. При цьому азимути вимірюються так само, як і за компасом на місцевості: за рухом годинникової стрілки від напряму на північ. Наприклад, якщо на плані слід прокреслити напрям руху від даного об’єкта азимутом 45О, спершу проводять від нього напрям вверх, тобто на північ, а потім від цього променя відкладають кут 45О.

На плані також за сторонами горизонту називають частини різних площадних об’єктів: лісів, озер, боліт, луків, садів, населених пунктів. Якщо якась частина об’єкту направлена в бік півночі, її називають північною, на південний захід – відповідно південно-західною, на схід – східною і т. і. Наприклад, кажуть “північна окраїна лісу”, “південно-західна частина міста”, “східний берег озера” тощо. Для визначення положення географічних об’єктів на плані щодо сторін горизонту, або один до одного говорять, наприклад: “річка тече з півночі на південь”, “місто лежить на південь від озера”, “хвойний ліс знаходиться у північно-східній частині плану” і т. і.

As28.jpg

Висновки


1.Орієнтування – це визначення положення об’єктів відносно сторін горизонту. Орієнтуватися на місцевості можна за небесними тілами, місцевими ознаками або за компасом. Знаючи, де знаходиться одна з сторін горизонту, можна визначити й усі інші.
2.Азимут – кут між напрямом на північ на напрямом на даний предмет. Він визначаться від напряму на північ за рухом стрілки годинника й змінюється від 0О до 360О.
3.На плані зазвичай північна стороназнаходиться зверху зображення. Азимути на плані вимірюють транспортиром.

Питання для самоконтролю


1.Що означає слово “орієнтування”?
2.Назвіть основні та проміжні сторони горизонту.
3.Як, знаючи одну сторону горизонту, можна визначити всі інші?
4.Наведіть приклади, як можна орієнтуватися за різними природними об’єктами.
5.Розкажіть, як користуватися компасом.
6.Що таке азимут? Як його визначити на місцевості за компасом та виміряти на плані?

Виконайте практичні завдання


1.Накресліть у зошиті по середині сторінки топографічний значок криниці. Від нього у масштабі 1:10 000, використовуючи відомі топографічні знаки, покажіть положення таких географічних об’єктів:
а) джерело: азимут 40О, відстань 400 м;
б) чагарник: азимут 270О, відстань 360 м;
в) школа: азимут 120О, відстань 700 м;
г) електростанція: азимут 200О, відстань 860 м;
ґ) одиноке листяне дерево: азимут 80О, відстань 250 м;
д) вітряк: азимут 310О, відстань 400 м;
є) вершина яру: азимут 0О, відстань 480 м

2.Поставте у лівому верхньому куту сторінки зошита точку А. Накресліть у масштабі 1:10 000 маршрут руху від точки до точки за такими даними:
а) від точки А до точки Б: азимут 90О, відстань 520 м;
б) від точки Б до точки В: азимут 135О, відстань 600 м;
в) від точки В до точки Г: азимут 45О, відстань 250 м;
г) від точки Г до точки Ґ: азимут 180О, відстань 650 м;
ґ) від точки Ґ до точки Д: азимут 270О, відстань 950 м;
д) від точки Д до точки Є: азимут 20О, відстань 600 м;
Визначте, яким азимутом слід рухатися та яку пройти відстань, що з точки Є повернутися в точку А.Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко


Предмети > Географія > Географія 6 клас