KNOWLEDGE HYPERMARKET


17. Історична основа поеми «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору, зображення в ньому історичного минулого

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 6 клас>>Українська література: Історична основа поеми «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору, зображення в ньому історичного минулого


Пригадай
Хто такі українські козаки? Які художні твори ти читав про них? Якими ти їх уявляєш?

Іван Підкова — запорізький козак, який відзначався сміливістю та мужністю.

Тарас Шевченко
Іван Підкова

І
Було колись — в Україні
Ревіли гармати;
Було колись — запорожці
Вміли пановати.
Пановали,добували
І славу, і волю;
Минулося — осталися
Могили на полі.
Високії ті могили,
Де лягло спочити
Козацькеє біле тіло,
В китайку1 повите.
Високії ті могили
Чорніють, як гори,
Та про волю нишком в полі
З вітрами говорять.
Свідок слави дідівщини
З вітром розмовляє,
А внук косу несе в росу,
За ними співає.
Було колись — в Україні
Лихо танцьовало,
Журба в шинку мед-горілку
Поставцем кружала.
Було колись добре жити
На тій Україні...
А згадаймо! Може, серце
Хоч трохи спочине.
II
Чорна хмара з-за Лиману2
Небо, сонце криє.
Синє море звірюкою
То стогне, то виє.
Дніпра гирло затопило.
«Ануте, хлоп'ята,
На байдаки!3 Море грає —
Ходім погуляти!»
Висипали запорожці —
Лиман човни вкрили.
«Грай же, море!» — заспівали
Запінились хвилі.
Кругом хвилі, як ті гори:
Ні землі, ні неба.
Серце мліє, а козакам
Того тілько й треба.
Пливуть собі та співають;
Рибалка4 літає...
А попереду отаман
Веде, куди знає.
Походжає вздовж байдака,
Гасне люлька в роті;
Поглядає сюди-туди —
Де-то буть роботі?
Закрутивши чорні уси,
За ухо чуприну,
Підняв шапку — човни стали.
«Нехай ворог гине!
Не в Синопу5, отамани,
Панове-молодці,
А у Царград, до султана,
Поїдемо в гості!»
«Добре, батьку отамане!» —
Кругом заревіло.
«Спасибі вам!»
Надів шапку.
Знову закипіло
Синє море; вздовж байдака
Знову похожає
Пан отаман та на хвилю
Мовчки поглядає.
1 Китайка — різновид тканини.
2 Лиман — так називають озеро на півдні України.
3 Байдак — великий човен; козацька назва — чайка.
4 Рибалка - тут: птах, який живиться рибою.
5 Синоп - турецьке місто на південному березі Чорного моря.
Пам 'ятай
Історичні твори допомагають краще пізнати минуле, зрозуміти його.
Зауваж
Козацький флот складався з човнів, які запорожці називали байдаками, або чайками. Це легкі човни, видовбані зі стовбурів столітніх лип, завдовжки близько двадцяти і завширшки близько чотирьох метрів. Чайка вміщувала 50-70 запорожців, а ще запас куль, пороху, харчів та води, 4-5 малих гармат. Оскільки чайки мали дві корми, то на ходу легко змінювали напрямок, були значно швидшими за масивні турецькі галери. На щоглі передньої чайки майорів козацький прапор.
Відтворюємо прочитане

 1. Про які часи згадує поет? Чому каже: «Було колись...»? Пригадай з уроків історії України, що ти знаєш про козацтво?
 2. Що це за «чорна хмара», яка «сонце криє»? Звідкіля вона видніється?

Аналізуємо зміст і особливості художнього твору

 1. «Синє море звірюкою то стогне, то виє» — який це художній засіб? Знайди і зачитай ті художні засоби, які поет використовує для зображення моря та бою. З якою метою змальовано цей грізний пейзаж?
 2. Охарактеризуй козацького ватажка. Зачитай рядки поеми, у яких змальовано поведінку отамана. Чому, на твою думку, отаман наказує взяти курс не на Синоп, а на столицю Туреччини Царград (Стамбул), адже це місто краще укріплене? Про що це свідчить?

Творчо мислимо

 1. Як думаєш, якими були стосунки отамана з підлеглими? Обґрунтуй свої міркування рядками з поеми.
 2. Поясни, як автор ставиться до своїх героїв. Обґрунтуй свою думку.

Виконуємо домашнє завдання

 1. Виразно й вдумливо прочитай поему «Іван Підкова».
 2. Які ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані в духовний спадок нащадкам, возвеличив Т. Шевченко в поемі «Іван Підкова»? Підготуй про це усне повідомлення, посилаючись на рядки поеми та знання з історії.

Пригадай
Що ти знаєш з історії України про боротьбу козаків із польською шляхтою? Чи була справедливою ця боротьба? Обґрунтуй свою думку. Чи можуть сила людського духу, хоробрість, мужність та витривалість допомогти подолати завойовників?

Українська література. 6 клас. Авраменко О.М., Шабельникова Л.П.
Вислано читачами інтернет-сайту.


Твори на тему зі шкільної програми онлайн, українська література для 6 класу, допомога вчителю

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.