KNOWLEDGE HYPERMARKET


53. Озера, озерні улоговини та їх утворення.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: Озера, озерні улоговини та їх утворення.


Содержание

§47. Озера


Пригадайте.
1. Які вам відомі озера свої місцевості?
2. Чим озеро відрізняється від річки, моря?
3. Розкажіть про озеро, яке ви бачили. Як його використовують?

Озера – блакитне намисто нашої планети

Хто жодного разу не відпочивав на узбережжі озера, не зможе повно уявити величність і красу цих неповторних та чарівних “очей” Землі. Що собою являє озеро? Як воно утворюється?

На суходолі існує багато замкнених заглиблень земної кори. В окремі з них в результаті поверхневих та підземних стоків, надходить вода, яка з часом може утворити озеро.

Озеро– це природні заглибини та суходолі, які заповнені водою, та не мають зв’язку з морями та океанами.

На земній поверхні озера займають не таку вже й велику території – всього 1,5% площі суходолу. Але у прісних озерах знадиться майже у 200 разів більше прісної води, ніж у всіх річках світу. Значні запаси прісної води зосереджені в озерах Байкал, Великих Американських, Вікторія.

Життя озера, як і всього в природі, має свій початок та своє завершення. Колись утворившись, озеро поступово заповнюється рештками відмерлих рослин та тварин, наносами річок. С кожним роком кількість осадових порід на його дні збільшується. Озеро міліє, заростає й поступово перетворюється у болото. При цьому тривалість життя озера залежить від його глибини: чим глибше озеро, тим довше воно буде існувати.

З’ясуймо, як виникли западини озер – озерні улоговини.

Походження озерних улоговин

Западини, в яких утворились озера виникли внаслідок дії різних природних процесів. Якщо озерна улоговина сформувалася у прогинах земної кори, або під час опускання земної кори у розломах, таке озеро називають тектонічним. У розломах утворилися найглибші озера Землі. Вони досить вузькі та мають витягнуту форму. До них належать найглибші озера світу Байкал і Танганьїка. Глибина Байкалу сягає 1620 м, а його “сестри” Танганьїки – 1470 м.

Завдання.

1. Знайдіть ці озера на фізичній карті в атласі. З’ясуйте, на яких материках вони розмішені.

2. Поміркуйте, де ще в світі знаходяться тектонічні озера.

Залишки давніх морів, що в наслідок вертикальних рухів земної кори, опинились відрізаними суходолом від Океану, називають реліктовими (залишковими). Утворені в таких спосіб окремі великі озера умовно називають навіть морями, хоча зв’язку з Океаном вони не мають. Такими є Каспійське та Аральське моря. Каспійське – найбільше озеро в світі. Воно займає площу, що складає понад половину території України – близько 371 тис. км2.

Льодовикове походження мають озера, що виникла в наслідок наступу давнього льодовика на суходіл. Там, де льодовик наступаючи, залишав борозни на земній поверхні, утворилися вузькі й витягнуті озера. А в тих місцях, де льодовик відступаючи, залишав уламковий матеріал, виникли широкі й неглибокі озера овальної форми. Багато таких озер зустрічають на півночі Європи та Північної Америки. Наприклад, Ладозьке, Велике Ведмеже.

Завдання. На фізичній карті відшукайте приклади озер реліктового та льодовикового походження.

Озера, які утворилися в кратерах згаслих вулканів, називають вулканічними. Такі озера виникли у сейсмічно активних ділянках Землі, де вирують вулканічні процеси. Наприклад, озера на вулканічних островах у Тихому океані.

Загатні озера виникли в горах, коли під час землетрусів траплялися перекриття річок завалами або потоками лави. Так утворилися мальовничі озера Тана в Африці та Синевир в Україні.

Походження та водний режим озер

У заплавах рівнинних річок в наслідок розмиття вузького перешийку між її петлями, колишній меандр може перетворитися на озеро-старицю. Його зовнішній вигляд нагадує підкову. Під час виходу річки з берегів стариці здатні з’єднуються з річкою.З часом такі озера дуже швидко заростають рослинами, заболочуються й зникають.

На територіях, де зустрічаються розчинні у воді гірські породи, виникають карстові озера. Це відбувається внаслідок заповнення водою порожнин земної кори. Таке походження Шацькі озера в Україні. Серед них найглибше озеро нашої держави – Світязь, яке називають “Українським Байкалом”.

На узбережжях морів та океанів формуються лиманні та лагунні озера. Вони виникають, коли піщані наноси відокремлюють мілководну частину моря (лагуну) або розширене гирло річки (лиман). Багато озер такого походження сформувалося на чорноморському узбережжі.

Водний режим та солоність озер

Чи замислювались ви, чому зустрічаються озера з прісною та солоною водою? Щоб отримати відповідь на це питання, слід з’ясувати, яким буває водний режим озер. Озера, як і річки, живляться дощовою, талою й підземною водою. Водночас, вода з поверхні озер постійно випаровується. Озера також можуть поповнюватись водою за рахунок впадання в них річок і, навпаки, втрачати її в наслідок витікання річки з озера. Тому, за водним режимом розрізняють стічні, проточні та безстічні озера.

Стічними є ті озера, з яких витікає хоча б одна річка. Якщо озеро має річки, що в нього впадають і витікають одночасно, воно називається проточним. За умов, коли з озера не витікає жодна річка, формується безстічне озеро.

Вода, що надходить в озеро, приносить в нього розчинені речовини. Так, річкова вода, хоча й вважається прісною, містить близько 0,2-0,3‰ хімічних речовин (порівняйте середню солоність океанічної та річкової води).

Переважна більшість озер є стічними або проточними, тому вони мають прісну воду. У безстічних озерах, розчинені у воді речовини залишаються й з часом накопичуються. Ось чому солоність таких озер зростає. Озера, які мають солону воду, на відміну від прісних, на фізичних картах позначають рожевим кольором.

Завдання.

1. Назвіть, які озера за походженням улоговин бувають солоними. Поясніть чому.

2. За допомогою карти в атласі знайдіть приклади солоних озер на території України.

Солоність води в окремих озерах дуже висока. Це пов’язано з тим, що вони є залишками колишнього моря, або розташовані в межах легкорозчинних гірських порід. Наприклад солоність Мертвого моря-озера складає 270-310‰. За таких умов життя в ньому майже відсутнє.

Використання та охорона озер

Як і річки, озера відіграють велику роль у житті людини. Вони є природними резервуарами прісної води. Великі озера використовуються для судноплавства (наведіть приклади таких озер). Активно споживаються рибні запаси озер. З окремих мінералізованих озер видобувають корисні копалини (кухонну та інші солі). Їх солону воду, насичену цілющими речовинами, використовують для лікування людей.

В результаті господарської діяльності людини озера значно швидше, ніж річки,забруднюються й втрачають свою первісну природу. Тому слід дбайливо ставитися до їх багатств.

Висновки


1.Озера – це природні заглибини на суходолі, заповнені водою.
2.За походження улоговин розрізняють озера: тектонічні, реліктові, льодовикові, вулканічні, загатні, карстові, старичні, лиманні, лагунні та інші.
3.Озера мають свій водний режим, в результаті якого вода в них прісна або солона.

Питання для самоконтролю


1.Що називають озером?
2.Порівняйте озеро з річкою, морем.
3.Як виникають озера. Назвіть різні типи походження озерних улоговин.
4.Покажіть на карті найбільші озера світу. Яке вони мають походження?
5.Доведіть залежність солоності води від водного режиму озера.
6.Назвіть приклади використання озер людиною. Які негативні наслідки має забруднення озер?Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас