KNOWLEDGE HYPERMARKET


63. Зміна кількості населення впродовж історичного часу, цих змін.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: Зміна кількості населення впродовж історичного часу, цих змін.


Содержание

Розділ ІV. Земля - планета людей

Мета

За час вивчення теми Ви дізнаєтеся про:

  • поняття “густота населення”, “людська раса”, “народ (етнос)”, “столиця”, “державний кордон”, “село”, “місто”;
  • зміну чисельності населення впродовж історичного часу та причини цих змін;
  • сучасну кількість населення планети та України;
  • людські раси та їх формування;
  • найбільш чисельні народи світу;
  • найбільші держави на планеті;
  • різні типи населених пунктів та способи їх зображення на карті.

Задачі

Ви навчитеся:

  • розпізнавати за політичною картою світу найбільші держави на планеті та їх столиці;
  • визначати за планом місцевості та географічною картою різні населені пункти;
  • позначати на контурній карті державні кордони та підписувати назви країн та їх столиць.

Серед розмаїття живих істот у сучасному світі особливу роль відіграє людина, яка інколи забуває, що сама є частиною природи. Тепер Земля стала планетою людей. На думку вчених за весь час змінилося 20 тисяч людських поколінь, а жило в різні часи на нашій планеті понад 80 млрд. чол. Скільки ж зараз землян? Як змінювалася їх кількість протягом історії людства? Як швидко й надалі зростатиме чисельність населення? Чому одні ділянки суходолу заселені більше, а інші взагалі позбавлені постійних жителів?

Чому люди такі різні зовні? З яких причин вони мають різний колір шкіри, неоднакові риси обличчя та форму волосся? Скільки на Землі живе народів? Якими мовами вони говорять? Скільки мов взагалі існує в сучасному світі? Які з них найбільш вживані? Чому кожний народ має свої традиції, по-своєму відзначає свята, носить певний одяг та готує своєрідністрави, живе у неоднакових оселях, сповідує певну релігію? Скільки існує держав у сучасному світі? Яке місце серед них посідає наша держава – Україна? Хто є її найближчими сусідами на планеті? Яке поселення вважається містом, а яке селом? На всі ці питання ви знайдете відповіді протягом вивчення даного розділу.

§55. Чисельність та розміщення людей на планеті

Як з’явилися люди на Землі?

Споконвічно людей цікавило питання: звідки вони з’явилися на нашій планеті. В давнину вважали, що люди споріднені з тваринами, тому кожне плем’я мало свого священного звіря: ведмедя, вовка, лева. Згодом, почали приписувати творіння людини Богові, яка панувала в епоху Середньовіччя.

Лише в середині ХVІІІ ст. висловлюються думки про спорідненість людини з людиноподібними мавпами. Англійський натураліст Чарльз Дарвін в ХІХ ст. запропонував теорію, яка пояснювала, як відбувався процес переходу від мавпи до людини. Згодом на її користь було знайдено багато доказів. Зокрема в деяких частинах Азії, Європи та Африки знайшли скелети пітекантропів – перехідних істот, що мали одночасно в будові риси мавпи та людини. Проте не всіх теорія Дарвіна переконує й нині.

Ч.Дарвін

Коли ж з’явилися перші люди? Останні археологічні знахідки говорять, що перші предки людини виникли близько 2,6 млн. років тому. В порівнянні з віком нашої планети, це зовсім малий відрізок часу. Якщо всю історію Землі вкласти в один рік, людина виникла наприкінці останньої доби цього року. Людина сучасного типу з’явилася ще пізніше: лише 40-50 тис. років тому.

Як зростала чисельність людей?

Через суворі умови життя чисельність населення спочатку зростала дуже повільно. Середня тривалість життя наших далеких прудкість становила 20 років, лише дехто з них доживав до 50 років. Основною причиною цього була велика залежність первісної людини від природних негараздів. Лютували голод, епідемії хвороб, стихійні лиха, небезпеку становили хижі тварини. Крім того численні війни забирали життя людей.

Тому 15 тис. років тому на всій планеті жило лише 3 млн. чол., майже стільки, скільки зараз у Києві. На початку нашої ери за різними оцінками в світі налічувалося 200-250 млн. чол., що втричі менше сучасного населення Європи. За часів існування Київської Русі в світі проживало близько 350 млн. чол. А всього 350 років тому населення Землі ледь сягало 550 млн. чол.

Лише у 1820 р. населення Землі досягло 1 млрд. чол. Це стало початком стрімкого зростання чисельності населення, яке було викликане подоланням голоду та хвороб, стрімким збільшенням виробництва необхідних для життя товарів та покращенням побутових умов. Все це призвело до зниження смертності й зростання середньої тривалості життя. Для досягнення другого мільярду людству знадобилося 107 років (1927 р.), третього – 32 роки (1959 р.), четвертого – 15 років (1974 р.), п’ятого – 13 років (1987 р.), а шостого – лише 12 років (1999 р.). Тобто, зростання людства нині відбувається стрімкими темпами.

Скільки нині людей на Землі та як це визначають?

Для визначення кількості населення окремої країни проводять переписи. Перші з них відбулися ще у Давньому Римі. У ХІХ ст. були одержані перші офіційні дані про чисельність населення більшості країн Європи та ряду країн Америки. В африканських та азіатських країнах (крім Індії та Японії) перші переписи населення відбулися лише у другій половині ХХ ст. Тепер у більшості країн вони проводяться регулярно: раз на 5-10 років. Останній перепис населення України відбувся в грудні 2001 року.

Зараз у світі проживає понад 6,5 млрд. чол. (2005 р.). Чи безмежно зростатиме населення Землі? На це питання немає однозначної відповіді. Але більшість фахівців переконані, що протягом найближчих ста років збільшення землян продовжиться, але більш повільнішими темпами. Вважають, що на початку ХХІІ ст. зростання кількості населення планети зупиниться на позначці 11-12 млрд. чол.

Зростання населення світу

Розселення людей по планеті

Виходячи з археологічних знахідок, “колискою” людства є порівняно невеликі території, що охоплюють Південну Європу, Південно-Західну Азію та Північну Африку. Освоюючи нові землі, люди розселялися по планеті. Спершу, від своє “прабатьківщини” вони рухалися на північний захід – в Європу, на північний схід – в Азію, та на південь, вглиб Африки. Близько 30 тис. років тому через материковий перешийок, який тоді існував на місці Берингової протоки, мисливські племена, полюючи на мамонтів, перейшли до Північної Америки. Звідси люди просувалися на південь, освоюючи Центральну та Південну Америку, а близько 10 тис. років тому досягли острова Вогняна Земля. Приблизно в той же час люди прийшли з Азії до Австралії.

Таким чином, близько 15-10 тис. років тому людина розселилася по всім освоєним нині територіям, але дуже нерівномірно. Навіть тепер лише на 7% площі суходолу сконцентровано 70% всього населення планети. 15% територій зовсім не освоєні.

Густота населення

Люди, що живуть на певній території, складають її населення. Наскільки щільно заселена територія показує густота населення. Щоб її обчислити слід розділити чисельність жителів на площу території. Одержимо показник в чол/км2. Середня густота населення в світі становить майже 48 чол/км2. Але цей показник значно коливається.

Дуже високим вважається показник густоти населення понад 200 чол/км2. Він характерний для ряду країн Європи та Азії. Вкрай низькою вважається густота населення менша, ніж 3 чол/км2. Такі її значення спостерігаються зокрема в Австралії та Канаді, а мінімальні в світі на острові Гренландія – 0,03 чол/км2.

Проте, в межах як окремих країн, так і частин світу існують сильні контрасти густоти населення. Що ж їх викликає? З давніх-давен головним обмежувачем розселення людей був природний чинник. Й нині 80% людей живе на рівнинах, понад 50% на відстані від моря не більш 200 км. В той же час малозаселеними є пустелі, вкриті льодовиками простори, тундра, вологі екваторіальні ліси. Впливає на розміщення людей й історичний чинник. Найбільш густо заселені райони давнього освоєння, де існували могутні цивілізації минулого: Європа, Південна та Східна Азія. Нарешті, густота населення залежить від економічного чинника, тобто рівня розвитку країн. Тому осередками підвищеної густоти населення є Європа, схід Північної Америки, Японія, де розміщені найбільш економічно розвинені країни світу.

Регіони найбільшої густоти населення світу

Під дією всіх чинників у світі склалося три великих ареали найбільшої густоти населення: Південна та Східна Азія, Західна і Центральна Європа та східне узбережжя Північної Америки. В основному до них приурочені країни з найбільшою чисельністю людей: Китай (1,3 млрд. чол.), Індія (понад 1 млрд. чол.) та США (290 млн. чол.).

Україна знадиться у центральній частині Європи. Нині чисельність її населення становить 47,5 млн. чол. (2004 р.). Густота населення в нашій державі висока – майже 79 чол/км2.

Висновки


1.Людина сучасного типу виникала 40-50 тис. років тому. Протягом історії кількість населення зростала по-різному: спершу вкрай повільно, а з кінця ХVІІІ ст. дуже стрімко. Зараз на планеті проживає 6,5 млрд. чол.
2.Люди по планеті розселилися дуже нерівномірно. На це вплинули природні, історичні, та економічні чинники. Середня густота населення в світі становить 48 чол/км2, в Україні – майже 79 чол/км2.
3.Найбільшою густотою населення в світі вирізняються Південна та Східна Азія, Західна та Центральна Європа, схід Північної Америки. Найбільшими за кількістю жителів країнами є Китай (1,3 млрд. чол.), Індія (понад 1 млрд. чол.) та США (290 млн. чол.). В Україні проживає 47,5 млн. чол.

Питання для самоконтролю


1.Які є гіпотези про походження людини?
2.Як зростала чисельність населення світу? Які причини неоднакових темпів зростання населення в різні історичні часи?
3.Як визначають чисельність населення країн?
4.Назвіть чисельність населення світу та України.
5.Що таке густота населення? Як її обчислити? Порівняйте середній показник густоти населення світу та України.
6.Які причини викликали нерівномірність розселення людей по планеті?
7.Назвіть та покажіть на карті три ареали найбільшої густоти населення світу. Чим викликано їх формування?Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас