KNOWLEDGE HYPERMARKET


68. Види господарської діяльності людей.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: Види господарської діяльності людей.Содержание

Розділ V. Людина природи

Мета

За час вивчення розділу Ви дізнаєтеся про:

  • різні види господарської діяльності людей;
  • поняття “промисловість”, “сільське господарство”, “транспорт”, “сфера послуг”, “навколишнє середовище”, “природні ресурси”, “природний заповідник”, “природний національний парк”;
  • зміни природних компонентів таприродних комплексів Землі в результаті господарської діяльності людини;
  • проблему забруднення навколишнього середовища та необхідність його охорони.

Задачі

Ви навчитеся:

  • розрізняти різні види природних ресурсів;
  • висловлювати свої думки про негативні наслідки впливу людини на природу;
  • розробляти заходи з охорони природи своєї місцевості

В наш час відчувається значний вплив людської діяльності на природу всієї планети. Зі зростанням кількості людей необхідно залучати все більше й більше природних багатства для забезпечення наших потреб. Що собою являє навколишнє середовище? Чи можна його ототожнювати з поняттям “природа Землі”? Які існують види господарської діяльності? Як вони впливають на довкілля? Які природні багатства використовує людина для забезпечення власних потреб? Чи безмежні ці природні скарби? Як на довго нам їх вистачить?

Чи лишилася ще на планеті острівки незайманої природи? Чи можна ще десь помилуватися безкраїми просторами степів та первісними хащами лісів? Де можна дихати чистим повітрям, побачити чисту й прозору воду річок та озер, зустріти неполоханих звірів? Нажаль таких територій на Землі залишилися небагато. Це заповідники та природні національні парки, які називають еталонами, тобто зразками, живої природи.

На земній поверхні більшість територій турбують своїми гострими екологічними проблемами, які поставили саме людство на межу виживання. Настав час зрозуміти, що збереження життя на нашій планеті залежить від нас самих, від всіх жителів Землі. Адже природні багатства є спільними для всього людства. Вони потребують раціонального використання й охорони. Лише за умов гармонійних стосунків людини з природою можливе існування й надалі нашої цивілізації.

§59. Вплив господарської діяльності людини на природу Землі


Пригадайте.

1. Люди яких професій працюють у вашій місцевості?
2. Які вам відомі види транспорту?
3. Наведіть приклади впливу діяльності людини на природу у вашій місцевості.

Основні види господарської діяльності людини

Прямуючи в супермаркет за покупками, ви знайдете там багато товарів, які надійшли з різних куточків світу. Одні з них одержані завдяки роботі людей на землі. Інші – виготовлені на заводах і фабриках.

Більша частина продуктів харчування, які ми щодня споживаємо, надходить до нас із сільської місцевості, де вирощують культурні рослини або розводять свійських тварин. Всі ці види господарської діяльності на селі називають сільським господарством. Діяльність людини, яка спрямована на вирощування культурних рослин називають землеробством або рослинництвом. Розведенням свійських тварин займається тваринництво.

Чому країни змушені купувати одна у одної продукти харчування? Що заважає все вирощувати в одному місці? Сільське господарства дуже залежне від природних умов. Тому для його розвитку враховують якість ґрунтів, кількість тепла і вологи, рельєф певної місцевості.

Завдання. Згадайте, які культурні рослини вирощують у вашій місцевості та яких розводять свійських тварин.

Виготовленням товарів на заводах і фабриках займається промисловість. Матеріали, які використовують для створення різноманітної продукції, називають сировиною. Спочатку товари люди виробляли у себе вдома. А з ХVІІІ ст., коли було винайдено паровий двигун, який приводив у дію великі машини, виникли спеціальні промислові підприємства: заводи й фабрики. Це дозволило виробляти більше продукції з меншими затратами людської сили.

За останні 200 років промисловість набула бурхливого розвитку й нині складається з багатьох галузей. Електроенергія надходить до наших осель з електростанцій, які об’єднані в галузь, що називають електроенергетикою. Різні метали (чавун, сталь, мідь, алюміній та ін.) одержують на підприємствах металургії. Автомобілі, трактори, літаки, кораблі, верстати, телевізори, комп’ютери й багато інших маниш і механізмів виготовляє галузь машинобудування. Лаки та фарби, миючі засоби, парфуми, пластмасові та гумові вироби, мінеральні добрива для села виробляють підприємства хімічної промисловості. Папір для книжок та зошитів, картон, шпалери, меблі, дошки надходять з заводів та фабрик лісової промисловості. Тканини, одяг, взуття нам дає легка промисловість.

Види господарської діяльності людини

Сільськогосподарська та промислова продукція надходить у різні кінці світу завдяки транспорту. Він є особливим видом господарської діяльності людини. Сотні років тому, коли значна частина суходолу була вкрита лісом, найбільш легким способом пересування були річки. Так виник річковий транспорт. З давніх-давен також існує морський транспорт, завдяки якому мореплавці відкривали нові землі. А з середини ХІХ ст. почали будувати велетенські океанські лайнери, які перевозять тисячі пасажирів та значні обсяги товарів. Морському транспорту й сьогодні належить першість у вантажних перевезеннях.

Суходолом наші предки пересувалися на тваринах: конях, слонах, верблюдах, буйволах, оленях, собаках. Цей вид транспорту назвали гужовим. Тепер він мало використовується людиною. З початку ХІХ ст. його поступово витісняли інші, більш надійні види транспорту. Залізничний транспорт нині існує у більшості країн світу. В наш час він зазнав суттєвого вдосконалення. Паровози були замінені електровозами, а звичайні потяги – швидкісними, які здатні долати понад 400 км за годину. Автомобільний транспорт набув поширення у ХХ ст. Нині усі малі й великі міста, села й ферми зв’язані між собою тенетами автомобільних доріг. Лише автомобіль дозволяє дістатися безпосередньо від будинку до будинку.

У ХХ ст. людина також піднялася у повітря завдяки авіаційному транспорту: літакам та гелікоптерам. На цей вид транспорту не впливають наземні перешкоди. Але й літаки не літають, де їм заманеться, а мають свої спеціальні маршрути. Повітряний транспорт найбільш вразливий щодо погодних та сезонних змін.

Нині транспортні засоби пірнули навіть під землю. Для скорочення маршрутів транспорту людина збудувала підземні та підводні тунелі, а для перевезення нафти й природного газу виник особливий вид транспорту – трубопровідний.

Надбанням нашого часу став електронний транспорт, завдяки якому здійснюється передача електроенергії та інформації на значні відстані.

Завдання. Назвіть, якими видами транспорту користуються люди у вашому населеному пункті.

Ті люди, що не виготовляють продукцію, а надають послуги іншим, працюють у сфері обслуговування. До таких видів діяльності належать освіта, охорона здоров’я, курортне господарство, спорт, театри, кіно, виставки, заклади побутового обслуговування людей тощо. Нині роль сфери послуг зростає. До неї залучається все більше й більше працівників. Найбільш розгалужена сфера послуг у великих містах. Тут життя організоване таким чином, щоб надати людям якомога більше різноманітних послуг. Їх установи знаходяться у певних частинах міста. Так виникають торгівельні квартали, ділові та банківські центри, райони розваг та відпочинку.

Вплив людської діяльності на природу

Нині на земній поверхні майже не знайдеш територій, де б не був відчутним вплив господарської діяльності на природу. У місцях проживання значної кількості людей природні комплекси з часом були докорінно змінені й поступилися місцем штучним, створеним людиною – антропогенним. Частину природи, на яку впливає господарська діяльність людини називають навколишнім середовищем. В наш час воно охоплює понад 60% площі суходолу, з них1/3 зазнали докорінної зміни.

Особливо впливають на природу землеробство, промисловість та транспорт.

Нині у землеробстві використовується велика кількість мінеральних добрив та засобів боротьби з шкідниками культурних рослин. Все це негативно впливає на ґрунти та водойми, в які змиваються отруйні хімічні речовини з полів. Щороку неухильно зростають площі зрошуваних земель. При цьому втрачається значна частина прісної води. Підвищується рівень підземних вод, що призводить до заболочування навколишніх земель. При надмірному поливанні ґрунтів в результаті інтенсивного випарування, виникає проблема їх засолення.

Промислові підприємства у процесі переробки сировини мають багато відходів, які потрапляють у навколишнє середовище й викликають його забруднення. Найбільш “брудними” виробництвами є теплові електростанції, металургійні та хімічні підприємства. Їх небезпечні викиди в атмосферу викликають смоги, кислотні дощі, руйнування озонового шару, глобальне потепління.

Завдання. З теми “Атмосфера” пригадайте причини виникнення та негативні наслідки названих проблем.

Заводи й фабрики скидають відходи свого виробництва у річки та озера, а через річковий стік в кінцевому рахунку вони опиняються в морях та океанах. Все це спричиняє зміну хімічного складу та температурного режиму водойм, що в свою чергу викликає загибель водних організмів.

З 70-х рр. ХХ ст. найбільшого впливу на природу набуває транспорт. Особливо небезпечним в екологічному розумінні є автомобільний транспорт. В результаті його роботи у довкілля потравляють з вихлопними газами отруйні речовини: чадний та вуглекислий газ, важкі метали (ртуть, свинець) тощо. Під час роботи потужних двигунів авіаційного транспорту та космічних апаратів спалюється кисень атмосферного повітря, виникають озонові дірки. Аварії морських суден, що перевозять нафту, вражають поверхневі води Світового океану з їх живими організмами.

Величезний вплив на природу має й безпосередня життєдіяльність людини, яка щодня утворює колосальні маси побутового сміття. Околиці великих міст перетворилися у суцільні звалища комунальних відходів. Проблема їх переробки залишається не розв’язаною.

Внаслідок суцільного освоєння території України, вплив господарської діяльності людини на її природу величезний. Природні комплекси степів практично повністю замінені полями та пасовищами. Площі під лісами активно скорочували протягом останніх століть й нині складають близько 16% території. Високого рівня забруднення досягли річки. На безлюдні простори перетворилася зона аварії на Чорнобильській атомній станції. Підраховано, що на кожного мешканця України щороку припадає майже 400 тон відходів, з яких 90 тон є особливо небезпечними для життя. Тому значна територія нашої держави за своїм екологічним станом віднесена до районів екологічної кризи.

Висновки


1.Найважливішими видами господарської діяльності людини є сільське господарство, промисловість та транспорт. Останнім часом значно зросла роль сфери обслуговування.
2.Сільське господарство складається з землеробства (рослинництва) та тваринництва. Основними галузями промисловості є електроенергетика, металургія, машинобудування, хімічна, лісова та легка промисловість. Головними видами транспорту є морський, залізничний, автомобільний, авіаційний, трубопровідний, річковий, електронний.
3.Всі види господарської діяльності людини істотно впливають на навколишнє середовище й викликають гострі екологічні проблеми, якіпотребують негайного розв’язання.

Питання для самоконтролю

1.Назвіть основні види господарської діяльності людини.
2.Від яких природних умов залежить вирощування культурних рослин та розведення свійських тварин у сільському господарстві певної території?
3.Назвіть найважливіші галузі промисловості. Які види продукції вони виробляють?
4.Яку роль виконує транспорт у господарстві? Перелічіть відомі вам види транспорту за часом їх виникнення.
5.Які види господарської діяльності людини відносять до сфери обслуговування?
6.Наведіть приклади впливу на природу господарських об’єктів своєї місцевості.Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас