KNOWLEDGE HYPERMARKET


69. Використання природних багатств, проблема їх вичерпності.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: Використання природних багатств, проблема їх вичерпності.


Содержание

§60. Природні багатства та охорона природи


Пригадайте.
1. Які природні багатства використовує людина?
2. Які є об’єкти природи, що знаходяться під охороною держави у вашій місцевості?

Види природних ресурсів

Життя людини поза природою неможливе. У своїй господарській діяльності людина застосовує різноманітні природні багатства. Тіла і сили природи, які доступні людині для використання в різних галузях її діяльності називають природними ресурсами.

Суспільство не може існувати та розвиватися без використання різних видів природних ресурсів. Природні ресурси розрізняють за приналежністю їх до певної зовнішньої оболонки Землі та за можливістю відновлення.

Залежно від компонентів природи виділяють такі основні види ресурсів: мінеральні або корисні копалини, кліматичні, водні, біологічні (лісові, кормові, рибні, промислово-мисливські), земельні та інші.

Мінеральні ресурси використовуються як сировина у різних галузях промисловості. Залежно від напряму застосування, їх умовно поділяють на паливні, рудні та нерудні. До паливних відносять нафту, природний газ, кам’яне та буре вугілля. Вони йдуть на виробництво електроенергії на теплових електростанція, а також для одержання бензину, дизельного пального, мазуту, тощо. Прикладами рудних корисних копалин є залізні, марганцеві, алюмінієві, мідні, поліметалеві та інші руди. З них виплавляють чорні (чавун, сталь) та кольорові метали (алюміній, мідь, свинець, цинк). Нерудні ресурси використовуються у хімічній промисловості (кухонна та калійна солі, самородна сірка), будівництві (граніт, мармур, пісок, вапняк), технічному виробництві (графіт, алмаз).

Завдання. Поміркуйте, для яких виробничих потреб використовуються кліматичні, водні, біологічні та земельні ресурси.

За характером відновлення природні ресурси поділяються на вичерпні та невичерпні. Вичерпними вважають ті ресурси, запаси яких в природі обмежені. В свою чергу вони бувають невідновними та відновними. Запаси невідновних ресурсів природнім шляхом не поновлюються. До них належать корисні копалини та зниклі види рослин і тварин. Відновні ресурси здатні з часом відтворюватися за умови, якщо темпи їх використання людиною не заважають цьому. Прикладами відновних ресурсів є лісові та земельні.

Невичерпні ресурси мають безмежні запаси. До них належать вода, атмосферне повітря, енергія Сонця, вітру, хвиль, течій, припливів. Проте вода та атмосферне повітря, хоча й мають необмежені запаси але, втрачаючи якість внаслідок забруднення, стають непридатними для використання.

Види природних ресурсів

Природні ресурси розміщені на планеті нерівномірно. Не залежно від здатності до поновлення до всіх природних ресурсів слід дбайливо ставитися.

Природоохоронні території

З метою збереження природних багатств люди створюють природоохоронні території. Найважливішими з них є національні природні парки та природні заповідники.

Природні національні парки створюються з метою збереження і відтворення природних комплексів та унікальних об’єктів природи. В них є спеціально прокладені маршрути для відвідувачів та туристів. Тому сучасні національні паркимають освітнє, культурне та оздоровче значення. Найбільші за площею національні парки створені у Північній Америці, Африці та Австралії. Першим в світі був створений Йеллоустонський національний парк в США у 1872 році. В наш час в світі існує понад 1200 природних національних парків, в тому числі в Україні – 12.

Заповідники

Природні заповідники є своєрідними науково-дослідними ділянки у природі. У них також охороняються та досліджуються різні природні комплекси. Вони повністю вилучені з господарського використання та охороняються державою. В нашій державі створено понад 20 природних заповідників у всіх природних зонах.

Висновки


1.Природні ресурси – це тіла та сили природи, які доступні людині для використання в різних галузях господарської діяльності.
2.Залежно від компонентів природи розрізняють мінеральні (корисні копалини), кліматичні, водні, біологічні, земельні та інші ресурси. За характером відновлення ресурси поділяють на вичерпні та невичерпні.
3.З метою збереження та охорони природних комплексів створюють різні природоохоронні території. Найбільш відомі з них природні національні парки та природні заповідники.

Питання для самоконтролю


1.Що називають природними ресурсами?
2.На які види поділяють природні ресурси залежно від компонентів природи. Наведіть приклади їх використання.
3.Як розрізняють природні ресурси за характером їх відновлення?
4.Порівняйте природні національні парки з природними заповідниками.
5.Які природоохоронні території існують у вашій місцевості?

Сторінка для допитливих

  • Перші залізничні потяги були створені на початку ХІХ ст. Їх використовували для перевезення вантажів. При цьому швидкість їх пересування не перевищувала 16 км/год.

  • Перший автомобіль був зібраний німецьким інженером Карлом Бенцем у 1885 році. Він мав три колеса й їздив зі швидкістю до 16 км/год. Нині це авто зберігається у музеї місто Мюнхен (Німеччина).

  • Мандрувати небом люди почали на повітряних кулях, які заповнювали гарячою парою. Наприкінці ХІХ ст. були винайдені дирижаблі. Перший політ на аероплані було здійснено у 1903 році. Конструкції літаків, що були необхідні для ведення військових дій, почали швидко вдосконалювати під час Першої світової війни.

  • Давні римляни були великими майстрами прокладання доріг. Вони завжди намагалися збудувати дорогу якомога рівнішою. Й нині більшість автомагістралей європейських країн проходять вздовж старовинних римських.

  • Піднятися на стрімкий гірський схил можна за допомогою фунікулера – рейкової дороги на канатній тязі. Перші пасажирські фунікулери виникли в Італії та Австрії. В столиці України – Києві – фунікулер працює з 1905 року.

  • Щорічно в Океані виловлюють понад 70 млн. тон риби та інших морських тварин. Найбільші в світі риболовні флоти мають Японія та Росія. Якщо рибалки будуть виловлювати дуже багато риби, її не вистачить для майбутніх поколінь людей. Щоб цього уникнути, використовують сітки з великими проміжками між нитками, щоб молодь риби мала можливість врятуватися. Рибу не лише виловлюють з моря. Її також розводять на спеціальних рибних фермах. Крім того, що це дешевше та безпечніше, ніж рибальство у відкритому морі, це також дозволяє контролювати рибні запаси.

Завдання і запитання для тематичного оцінювання школярів

Перший рівень

Знайдіть правильні відповіді
1.Скільки людей нині проживає на нашій планеті?
а) 5,5 млрд. чол.;б) 6,5 млн. чол.;в) 6,5 млрд. чол.
2.Скільки людей нині проживає в Україні?
а) 47,5 млн. чол.;б) 52 млн. чол.; в) 60,5 млн. чол.
3.Густоту населення обчислюють за формулою:
а) чисельність населення розділити на площу території;
б) чисельність населення помножити на площу території;
в) площу території розділити на чисельність населення
4.Найбільш заселеними територіями земної кулі є:
а) Південна та Східна Азія;б) Північна Африка;в) Австралія;
г) Західна і Центральна Європа;ґ) Південна Америка;
д) східне узбережжя Північної Америки
5.Яка країна вирізняється в світі найбільшою чисельністю населення?
а) США; б) Індія; в) Китай; г) Бразилія
6.Які з названих людських рас належать до великих?
а) метиси;б) екваторіальна;в) монголоїдна;г) мулати;ґ) європеоїдна
7.Якими ознаками розрізняються представники різних людських рас?
а) внутрішньою будовою тіла;б) кольором шкіри;в) рисами обличчя;
г) мовою;ґ) формою та кольором волосся
8.Расові ознаки виникли в наслідок:
а) походження різних рас від різних предків;
б) дії на людину різних природних умов;в) різної внутрішньої будови
9.В яких частинах світу представники екваторіальної раси є корінними жителями?
а) Австралія; б) Азія;в) Африка;г) Європа;ґ) Америка
10.В яких регіонах корінними жителями є представники європеоїдної раси?
а) Північна Америка;б) Європа;в) Північна Африка;г) Австралія;
ґ) Південно-Західна Азія;д) Південна Африка;є) Південна Америка;
е) Південна Азія;ж) Східна Азія
11.Хто з вчений вперше довів рівність людських рас?
а) Володимир Вернадський;б) Джеймс Кук;
в) Микола Міклухо-Маклай;г) Христофор Колумб
12.Які спільні ознаки мають люди однієї нації:
а) колір шкіри; б) мова; в) культура;г) риси обличчя;
ґ) територія проживання
13.Які з перелічених народів належать до найчисельніших?
а) росіяни;б) українці;в) китайці; г) американці США;
ґ) німці; д) хіндустанці
14. Скільки в світі нині існує незалежних держав?
а) 192;б) понад 200;в) близько 240
15. Як називається географічна карта, на якій позначені країни світу?
а) фізична; б) карта півкуль; в) політична
16. Виберіть з названих країн ті, що знаходяться в Європі:
а) Великобританія;б) Канада;в) Україна;г) Італія;ґ) Індія
17. Виберіть з названих країн ті, що знаходяться в Азії:
а) Китай;б) США;в) Бразилія;г) Японія;ґ) Казахстан; д) Німеччина
18. Які з зазначених держав є сусідами України?
а) Польща;б) Німеччина;в) Великобританія;г) Білорусь; ґ) Росія;
д) Італія;є) Іспанія; е) Угорщина;ж) Румунія;з) Казахстан;
і) Словаччина; к) Молдова
19. Якою головною ознакою відрізняються сільські від міських населених пунктів?
а) кількістю населення; б) характером будівель;
в) характером роботи людей
20. Найбільшим за чисельністю жителів містом світу є:
а) Москва, б) Лондон; в) Токіо;г) Київ
21. Які види господарської діяльності належать до промисловості?
а) землеробство;б) електроенергетика;в) транспорт;г) металургія;
ґ) тваринництво;д) освіта;є) машинобудування
22.Які з природних ресурсів є вичерпними?
а) корисні копалини;б) вода;в) енергія вітру;г) земельні; ґ) лісові
23.Які природоохоронні території дозволено відвідувати туристам?
а) природні заповідники;б) природні національні парки;в) зоопарки

Другий рівень

Дайте визначення понять
“Густота населення”, “людська раса”, “народ (етнос)”, “політична карта”, “столиця”, “державний кордон”, “село”, “місто”, “селище міського типу”, “промисловість”, “сільське господарство”, “транспорт”, “сфера послуг”, “навколишнє середовище”, “природні ресурси”, “природний національний парк”, “природний заповідник”

Третій рівень

Знайдіть відповідність між трьома колонками таблиці за запишіть відповіді трійками цифр.

Країни світу та їх столиці


Четвертий рівень

Порівняйте ознаки основних людських рас та зробіть висновок про те, як вони сформувалися. Результати запишіть у таблицю.


Людськіраси

Порівняння людських расЗагальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас