KNOWLEDGE HYPERMARKET


Англійська мова 7 клас

Англійська мова 7 клас -  прекрасна нагода знайти  найцікавіші й найексклюзивніші уроки  з англійської мови, скачати всі необхідні матеріали безплатно й отримати максимум задоволення від зручності й сучасності інтерактивного навчання.           

Гіпермаркет знань>>Англійська мова>>Англійська мова 7 клас

                                                                     
Календарно-тематичне планування з англійської мови


1. Задачі на новий навчальний рік. Знайомство з новим підручником “Click on-3”. Вміння спілкуватися. Анкетування     
2. Повторення лексико-граматичного матеріалу. Що я знаю про Великобританію? Перегляд фільму      
3. Unit 1. Busy Days. Аудіювання. Читання діалогів     
4. Повторення граматичної теми Present Simple. Jobs     
5. Знайомство з новою лексикою (назви професій та прикметники)     
6. Аудіювання: Daily activities     
7. Розмовна тема Free-time activities   
8. Повторення граматичної теми Present Continuous   
9. Аудіювання: ex. 9-10   
10. Повторення теми  Jobs   
11. Проектна робота 1   
12. Граматична тема Relative Clauses   
13. Аудіювання та читання тексту It’s a dog’s life   
14. Знайомство   з новою лексикою   
15. Переказ тексту It’s a dog’s life    
16. Лексична тема Phrasal Verbs. Усне мовлення   
17. Підготовка до письмової роботи An essay about the pros and cons of a job   
18. Лексико-граматична тема: Linking Words, ex. 37, 38 p.15   
19. Письмова робота An essay about the pros and cons of a job    
20. Повторення лексико-граматичного матеріалу   
21. Контрольна робота (Unit 1)   
22. Аудіювання: The Adventures of Huckleberry Finn (част.1). Читання тексту про Марка Твена.   
23. Читання тексту Scottish Clans. Додатковий матеріал про Шотландію     
24. Читання тексту Australian Aborigines. Додатковий матеріал про Австралію       
25. Unit 2. What a Story! Аудіювання. Читання діалогів     
26. Знайомство з новою лексикою по темі Disasters and accidents. Усне мовлення     
27. Знайомство з новою лексикою по темі Feelings. Аудіювання. Усне мовлення     
28. Повторення граматичного матеріалу: Past Simple and Past Continuous     
29. Проектна робота 2   
30. Повторення граматичного матеріалу: Past Simple and Present Perfect   
31. Виконання лексичних вправ, с.23   
32. Аудіювання та читання тексту Lost in the Jungle   
33. Знайомство з новою лексикою. Phrasal Verbs   
34. Підготовка до письмової роботи A story   
35. Аудіювання і переказ    
36. Письмова робота A story   
37. Контрольна робота (Unit 2)     
38. Аудіювання: The Adventures of Huckleberry Finn (част. 2). Переказ.      
39. Читання тексту Canadian Dog Sleds. Додатковий матеріал про Канаду     
40. Читання тексту Irish Skin Boats. Додатковий матеріал про Ірландію     
41. Читання тексту  Edinburgh Castle Додатковий матеріал про  Шотландію   
42. Читання тексту Osborne Housе. Додатковий матеріал про Великобританію   
43. Лексико-граматичні    вправи(повторення)   
44. Лексико-граматичні вправи(повторення)   
45. Інтерактивні лінгвістичні ігри   
46. Повторення  тематичного м-лу   
47. Phrasal Verbs  (повторення)   
48. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)   
49. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)   
50. Інтерактивні лінгвістичні ігри   
51. Семестрове оцінювання з читання     
52. Семестрове оцінювання з аудіювання     
53. Семестрове оцінювання з усного мовлення   
54. Семестрове оцінювання з письма   
55. Повторення  лексичного м-лу   
56. Повторення  тематичного м-лу   
57. Повторення граматичного м-лу   
58. Захист творчих робіт   
59. Аудіювання незнайомого тексту   
60. Читання незнайомого тексту   
61. Інтерактивні лінгвістичні ігри   
62. Інтерактивні мандри навколо світу   
63. Інтерактивні лінгвістичні ігри   
64. Підсумковий урок   
65. Знайомство з новим лексичним матеріалом Unit 3. On the Move   
66. Unit 3.  On the Move.    Аудіювання. Читання діалогів   
67. Знайомство з новою лексикою ( continents, countries and climates)   
68. Граматична тема Present Perfect   
69. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)
69. Закріплення граматичного м-лу Present Perfect. Лексико-граматичні вправи 13, 14, 16,  ст.36   
70. Граматична тема Present Perfect Continuous    
71. Аудіювання та читання All aboard for a  Steam Safari   
72. Закріплення граматичного м-лу Present Perfect  Continuous. Лексико-граматичні вправи 19, 21,22,  ст.36   
73. Підготовка до письмової роботи(A letter of complaint)   
74. Аудіювання:  впр.25, ст. 38, впр.36,  ст.43     
75. Розмовна тема  Travelling
76. Письмова робота (A letter of complaint)   
77. Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn  part 3   
78. Повторення теми  Jobs   
79. Проектна робота     
80. Граматична тема  Prepositions   
81. Аудіювання та читання діалогів. Unit 4. Out and About   
82. Знайомство з новою лексикою   
83. Закріплення лексико-граматичного м-лу    
84. Лексична тема Phrasal Verbs. Усне мовлення   
85. Граматична тема  Comparatives  and Superlatives   
86. Лексико-граматична тема: Linking Words  (повторення)   
87. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях), впр. 25, ст.38   
88. Повторення лексико-граматичного матеріалу   
89. Граматична тема  Past perfect   
90. Лексико-граматичні вправи   
91. Аудіювання та Читання,  впр. 25 ст. 50     
92. Вправи на закріплення лексичного м-лу       
93. Підготовка до письмової роботи( A letter  to a friend about a visit to a place)     
94. Лексичний матеріал Phrasal verbs, ст. 52     
95. Повторення лексико-граматичного матеріалу     
96. Письмова робота ( A letter  to a friend about a visit to a place)     
97. Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn,  part 4    
98. Граматична тема Clauses of purpose   
99. Контрольна робота (Unit 3&4)   
100. Аудіювання та читання  діалогів, Unit 5. Tasty Treats   
101. Знайомство з новою лексикою    
102. Розмовна тема Food and Drink   
103. Аудіювання  впр.11 ст.61 та закріплення лексичного матеріалу    
104. Граматична тема  Will –Going to –Present Continuous. Виконання вправ   
105. Вправи на закріплення лексичного та граматичного м-лу     
106. Аудіювання та читання   Miracle Oil, ст. 64      
107. Граматична тема Zero  and First  Conditionals     
108. Читання тексту Irish Skin Boats. Додатковий матеріал про Ірландію     
109. Вправи на закріплення лексичного та мовна практика (Booking a table&Complaining about food)   
110. Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn,  part 5   
111. Лексико-граматичні    вправи, ст.69   
112. Знайомство з новою лексикою   
113. Аудіювання та читання  діалогів, Unit 6   
114. Розмовна тема Clothes & Accessories    
115. Граматична тема Infinitive, –ing form   
116. Мовна практика    
117. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)2    
118. Аудіювання та читання Living Statues, ст.76   
119.  Підготовка до письмової роботи( a letter  to the editor)     
120. Закріплення лексико-граматичного  матеріалу     
121. Письмова робота ( a letter  to the editor)   
122. Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn,  part 6   
123. Контрольна робота (Unit 5&6)   
124. Повторення  тематичного м-лу   
125. Повторення граматичного м-лу   
126. Захист творчих робіт   
127. Семестрове оцінювання з аудіювання   
128. Повторення лексичного м-лу   
129. Семестрове оцінювання з усного мовлення   
130. Семестрове оцінювання з читання   
131. Семестрове оцінювання з  письма   
132. Інтерактивні лінгвістичні ігри   
133. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)   
134. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)   
135. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)   
136. Підсумковий урок   


Теми для проведення уроків з англійської мови


Unit 1.Say hello to your old friends
Lessons 1, 2. Do you remember us? Grammar Артикль
Lesson 3. We are making a file
Lesson 4. Do you need a hand
Lesson 5. A horrible thing happened
     
Unit 2.Camping: Is it for you
Lesson 1. We are going camping.Grammar Артикль   
Lesson 2. We must pack our backpacks   
Lesson 3. The most important equipment   
Lesson 4. Her backpack is as heavy as mine. Grammar Местоимения. Союзы as... as, not as... as
Lessons 5, 6. Is Rob as good as gold   
     
Unit 3.Holidays   
Lesson 1. The Tsar Bell and the Kunstkammer. Grammar Артикль   
Lessons 2, 3. I went to Turkey   
Lessons 4, 5. How do you spend your holidays   
Lesson 6. Project   
     
Unit 4.Nothing is forever   
Lesson 1. We can't drink this water   
Lesson 2. Litter lasts longer than us. Grammar Артикль   
Lesson 3. We mustn't kill animals for clothes
Lessons 4, 5. They used to go camping. Grammar Конструкция used to
Lesson 6. Project-2
     
Unit 5.Let's plan a trip to England   
Lesson 1. Grammar Past Progressive
Lesson 2. When he phoned, she was flying. Grammar Past Progressive   
Lesson 3. The robbery
Lesson 4. Misha is going to England
Lessons 5, 6. How long will it take to get to England
Lesson 7. Who was watching TV on Saturday afternoon    
Lessons 8, 9. The ring of the Druids
     
Unit 6.School   
Lessons 1, 2. English schools. Grammar Артикль   
Lessoii 3. Misha's first days at school. Grammar Местоимения other, another   
Lesson 4. Is life at school easy   
Lesson 5. You should find friends. Grammar Глагол should   
Lesson 6. School dinners   
Lesson 7. Manners, manners   
Lessons 8, 9. We must leave our land   
     
Unit 7.English school   
Lesson 1. Grammar Present Perfect   
Lesson 2. Grammar Present Perfect-2   
Lessons 3, 4. Grammar Present Perfect-3
Lesson 5. Have you ever...? Grammar Present Perfect   
Lesson 6. Play Draggy   
Lessons 7, 8. The easiest way isn't always the best
     
Unit 8.Sports   
Lessons 1, 2. Misha should help his team. Grammar Present Perfect. Past Simple   
Lesson 3. Do you want to have fun? Grammar Наречие   
Lesson 4. Do you need a player   
Lesson 5. At the match. Grammar Конструкция What a    
Lessons 6, 7. The ring crosses the sea   
     
Unit 9.Who is your role model   
Lesson 1. Grammar Past Perfect   
Lessons 2, 3. "Scott of the Antarctic"
Lesson 4. A role model
Lessons 5, 6. Are you ambitious   
Lesson 7. Project
Lessons 8, 9. The Battle of Hastings   
     
Unit 10. Friends

Lesson 1. Rob disappears. Grammar Повторение Present Progressive
Lessons 2, 3. "A friend in need is a friend indeed". Grammar Present Simple    
Lesson 4. How well do you know your friend? Grammar Местоимение each other   
Lesson 5. A friend will never let you down. Grammar Past Simple, Future Simple   
Lesson 6. My best friend. Grammar Past Progressive. Past Perfect. Grammar Reference   


Уроки англійської онлайн, методичні розробки англійська мова, календарне планування, уроки онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.