KNOWLEDGE HYPERMARKET


Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 5 клас. Повні уроки>> Історія України: Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Комбінований

Мета

Засвоєння комплексних знань про початок козацької доби в історії України.

Завдання

  • вивчити основні дати уроку;
  • повторити засвоєні понятті та вивчити нові;
  • сформувати уявлення про козацьку символіку;
  • виховати в учнів інтерес до минулого українського народу, до його культурних цінностей та надбань.


сучасні козаки

Структура уроку

I Організаційний  момент
II Мотивація знань учнів
III Актуалізация опорних знань учнів
IV Вивчення нового матеріалу      


1 Утворення козацької держави – Запорізька Січ.      
2 Козацька символіка. 
3 Закреплення нових знань. 


V Висновки та підсумки уроку. 
VI Домашнє завдання.

Хід уроку

Доброго дня, учні!
Мотивацію теми нашого уроку, я сподіваюся, ви мені допоможете визначити самі.

(Козацтво- найважливіший період в історії нашого народу, а без знання історії свого народу ми не можемо претендувати на те, щоб нас вважали цивілізованими людьми.Хто не знає минулого свого народу – той не гідний майбутнього. А ми хочемо гідного майбутнього).


дике поле


Дике Поле


Українська шляхта стала втрачати поступово свою силу, з якою вона минулі століття боронила рідну землю. З півдня українським землям загорожувала небезпека, від якої не було жодного захисту. У степах Причорномор′я, що звалися Диким Полем, господарями стали татари. Кримське ханство, їхня держава, знаходилася на Кримському півострові. Із неї кілька разів на рік татари здійснювали походи на українські землі.


Мешканці міст і сіл повинні були оборонятися самостійно, сподіватися було ні на кого. Особливо питання оборони власних територій було актуально для мешканців прикордонних міст (Канівщина і Черкащина). Саме в ці області прибували люди з усієї України. Свої колишні професії вони змінювали за покликом душі – ставали козаками.


Перші згадки та дані про козаків на українських землях знайдено у писемних джерелах, що датуються 1489 роком. Козаки розпочали нову добу, нову віху в боротьбі за незалежність в історії України.


Господарства, які козаки закладали на землях степу, мали назву зимівники. Землі за порогами Дніпра були родючими, води там – багатими на рибу. Отже, вони найбільше приваблювали козаків. Саме тому запорізькими називали українських козаків.


козацьке поселення


Козацьке поселення


Степове життя було небезпечним. Для захисту козаки влаштовували земляні дерев′яні укріплення. Останні будували з січених дерев'яних колод, тому вони мали назву – січі. Спочатку існування козацтва маленькі січі будувалися, напевно, в кількьох місцях, та пізніше утворилася головна фортеця – Запорізька Січ. Історики мають думку, що першою зведеною Січчю була та, що на острові Мала Хортиця (1556 р.). Її збудували козаки, очолювані українським православним князем Дмитром Вишневецьким.


Запорізька Січ не була довго на одному місці, оскільки велася постійна війна. Але козаки будували її завжди на укріплених природою місцях – переважно на річкових островах, яких була чимала кількість внизу по Дніпрі. Згодом фортеця козацька стала невеличким містом - столицею земель козацьких. Землі за порогами Дніпра, де розташовувалися зимівники козаків, хутори й містечка, також називали Січчю.


січ


Січ


На Січі мешкали постійно не всі козаки, вони приходили туди, почувши, побачивши відповідний сигнал. Звідти, із головної Січі, козаки відправлялися у похід. На Січі обговорювали найважливіші питання, що стосувалися козацього життя.  Для цього скликали спеціальні зібрання – ради, яким належала уся влада. Право голосу на раді мали усі запорожці. Саме тому Січ називають республікою. Запорізька Січ названа вченими козацькою республікою.
На раді вирішували питання стосовно війни та миру, організації військових походів, рада приймала посланців з інших земель чи карала тих, хто здайснив певний проступок чи злочин тощо. Рада за традицією збиралася декілька разів на рік: за кілька днів після Великодня, на Покрову Пресвятої Богородиці та першого дня нового року. Але були й ради поза графіком.


реконструкція Січі


Реконструкція Січі


На раді обиралася козацька старшина, а саме: кошовий отаман (гетьман), суддя, писар, осавул, обозний. У козацьку старшину обирали найзаслуженіших козаки, які гідно та чесно показали себе у захисті земель від нападників та у походах козацьких. Обрані керманичі отримували відзнаки - символи влади, що називалися клейнодами. Це булава та печатка з гербом, корогва, бунчук. Пізніше клейнодами стали рахувати також литаври, перначі, палиці тощо. Булава символізувала гетьманську владу, тому її вручали новообраному гетьману, а також забирали в того, чий строк гетьманування вийшов. Суддя також мав клейноди: військову печатку, а військовий писар мав срібний каламар. Прапор вважався головною клейнодою, був символом війська козацького. Втратити клейноди означало зганьбити свою честь.


козак малюнок
Гийом Льовассер де Боплан

Франція (France) 


Військовий картограф та французький інженер, з 1630-х до 1648 року перебував на польській службі, здебільшого на українських землях, в 1637—1638 рр. брав участь в поході Конецпольського на Павлюка і Остряніна.


Гийом Льовассер де Боплан був родом із французької провінції— Нормандії. Льовассери були великою відомою сім'єю у Франції, яка розділялася на багато віток. Один з Льовассеров, ймовірно, батько Гийома, придбав від дворян Вінефей маєток Боплан, що і поклало початок створенню нової дворянської лінії Льовассер де Боплан (фр. Levasseur de Beauplan). Точний час народження Гийома не відомий. Відомо, що народився він у кін. XVI ст., в м. Руане чи в його околицях. Поступає в молоді роки на військову службу, завойовує довіру маршала дАнкр, який призначив Боплана в 1616 році комендантом фортеці Пон-дарш (Нормандія).


Відео: Гійом Боплан та Україна. Карти Боплана. Карта Баришівського району.
Поява і чимале перебування Боплана на території Південної Русі було тісно пов'язано з польською політикою по захисту від ворогів своїх південних земель. Держава, розуміючи всю небезпеку невигідного у плані захищеності положення південних кордонів польської держави, бажала створити безпеку за допомогою побудови фортець. Як результат – на прикордонних степах України будують цілу мережу укріплень. Боплан відіграє у цій забудові значну, чи не найпершу роль. Цілих 16-17 років він подорожував з одного кінця України в іншій, зводячи і знаходячи місця для зведення фортець і різного роду перешкод для затримання ворога. Чимало зусиль Боплан доклав до зведення укріплень-фортець в прикордонній із степом смузі дніпровського правобережжя, що межувала з польськими землями. З тою ж метою Боплан їздив і на інший берег Дніпра. 

Підшукував вигідні у сенсі стратегії для укріплень місця, тому добре ознайомився з етнографією, топографією, побутом і положенням України і прикордонних територій і склав про це варті уваги занотовки. Kpім того, Боплан займався складанням детальної карти південної Русі за дорученням польського короля Владислава IV і Конецпольського, коронного гетьмана. На початку повстання під керівництвом Богдана Хмельницького в південній Русі, Боплан залишає службу на Польщу і повертається на батьківщину, до Руан. Справжні причини залишення Бопланомом Польщі залишаються невідомими. Найбільш вірогідними причинами були важке положення польської держави в середині XVII століття унаслідок анархії у сфері адміністрації, суду, фінансів і військової справи і зверхнє відношення нового польського короля, Яна-Казимира, до справи Боплана.

Завдання
Розповісти про військові уміння козаків за поданим планом:
1. Морські походи
2. Артилерія
3. Козацький рухомий табір

Перевірте свої знання

1. Назвіть передумови виникнення козацтва. У якому столітті і як воно з′явилося?
2. Дайте визначення словосполученню „Запорізька Січ”? Чому Січ називалася саме Запорізькою? У якому році та у якій місцевості виникла перша Січ?
3. Скільки всього Січей мали козаки? Назвіть інші значення цього терміну.
4. Чому Запорізька Січ вважається козацькою республікою?
5. Розкажіть про особістість на ім′я Гійом Левассер де Боплан. Який його внесок у долю України?

Домашнє завдання (самоперевірка)

1 Що означає слово «козак»?  (Є декілька значень.Деякі учені виводять цей термін від слов'янського «косак» - той, хто носить косу.У древніх тюрків так називали вільних озброєних людей).  Яка з цих версій на ваш погляд ближче до істини? Чому?    


2 В якому історичному джерелі вперше зустрічається цей термін?  (У «Початковій Монгольській хроніці» 1240р. в значенні «Схильний до завоювання».)    

3 А в якому історичному джерелі є 1-а письмова згадка про українських про українських козаків?  ( У «Польській хроніці» Мартіна Бельського. У 1489г. у складі війська польського в авангарді діяв загін українських козаків,коториє добре знали місцевість.)

4 Назвіть причини виникнення козацтва:  а) економічні (брак орних земель, колонізація вільних земельДікого Поля і Поднепровья).  б) соціальні (посилення феодальної експлуатації укр. народу, оформлення кріпосної залежності 3-ним Литовським статутом 1588г. А коли кріпацтво було оформлене на Русі?- у 1649г. «Соборним Укладенням» царя Олексія Михайловича).  у) політичні ( бажання польських властей поставити козацтво на охорону південних рубежів від татарських нападів).  г) національні ( політика полонізації укр. населення і настання католицької церкви).


5 З яких верств населення формувалося українське козацтво?  а) збіглі селяни  б) постійні жителі прикордонних територій  в) родовиті князі, бояри, купці, ремісники, збідніла шляхта, священики.    

6 Назвати умови прийому в козаки (чол. стать, християнська віра, знання мови, бажання виучуватися військовій майстерності).

7 Що таке Дике Поле? ( незаселені прикордонні території між литовськими і тур.-татарскими володіннями).    

8 Яке значення мала господарська колонізація Дикого Поля укр. населенням?(господарське освоєння необжитих просторів і втягування їх в економічне життя України, створення умов для подальшого розвитку козацтва).    

9 Перед вами портрет ізвестногоїсторічеського діяча (З його родового маєтку, написаний маслом в XVII в). Хто це, що ви про нього пам'ятаєте? Дуже коротко буквально тезово.

(- Дм. Вишневецкий жив в XVI ст, родом з древнього княжого роду,  

-служив черкаським і канівським старостою, 

-був засновником 1-ої Запорізької Січі на о. Хортиця,  

- деякий час служив у царя Івана Грізного,  

- організовував багаточисельні походи проти татар і турків,  

- останній похід зробив до Молдавії, там попав в полон,  

- був переданий турецькому султанові і загинув смертю героя.


Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ." учителя Ковтун С. В. Шосткінської гімназії Сумської обл.

2. Виховний захід "Театралізоване дійство про українське козацтво" Савченко Т. О., викладача української мови та літератури, Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка.

3. Олексій Кузьмук Козацьке благочестя: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII-XVIII ст.: еволюція взаємовідносин. -  2006 р.

4. В. Віроцький , В. Киркевич Гетьманська столиця Батурин.-  2007 р.


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Ковтун С. В.

Любименко В.В.

Савченко Т. О.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 5 клас