KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конституційні права і свободи людини і громадянина. Як реа-лізувати та захистити права і свободи.

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Конституційні права і свободи людини і громадянина. Як реалізувати та захистити права і свободи. Які основні обов’язки закріплює Конституція України
1. Конституційні права і свободи.
Основний Закон нашої держави Конституція України — закріплює основні права і свободи громадян України. Потрібно зазначити, що обсяг прав і свобод, закріплених Основним Законом, не може бути зменшений або звужений, вони не можуть бути скасовані.


Проаналізуйте подані витяги з Конституції України, визначте, якою мірою перелік прав і свобод людини, закріплений Конституцією, відповідає Загальній декларації прав людини.

Наведіть приклади використання із цих прав.
Конституція України
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.


Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.


Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.


Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.


У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.


Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.


Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.


Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.


Стаття З0. Кожному гарантується недоторканність житла.


Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.


Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.


Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.


Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.


Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.


Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.


Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.


Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.


Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.


Стаття 47. Кожен має право на житло.


Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.


Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.


Знання норм Конституції допоможе вам знайти вихід у різноманітних життєвих ситуаціях.


Проаналізуйте ситуації та запропонуйте вихід із них, використовуючи норми Конституції України.
1.    Пізно ввечері до вашої оселі подзвонили кілька осіб у цивільному, які, назвавши себе працівниками районного відділу міліції, вимагали відкрити двері та надати можливість провести обшук. Вони пред'явили службові посвідчення та постанову слідчого про проведення обшуку.

Чи мають вони на це право?


2.    Неподалік від вашої школи будівельники розпочали огороджувати сквер і спортивний майданчик, пояснивши, що тут планується спорудження багатоповерхового житлового будинку. Не погодившись із цим, ви разом із дорослими вирішили організувати мітинг і пікетування біля місця будови. Головна вимога — зберегти зелену зону та спортивний майданчик.

Коли ви вийшли до об'єкта та розгорнули плакати, співробітники міліції зажадали припинення акції. Хто правий у цій ситуації? Як потрібно діяти, щоб законно провести акцію?


акція, мітинг


3. Під час відпочинку на березі водосховища до вас підійшли співробітники міліції. Вони заявили, що ваші прикмети збігаються з прикметами особи, яку підозрюють у скоєнні нападу на дівчину, і запропонували пройти до райвідділу міліції. У відділі ви попросили попередити батьків про затримання, але вам відмовили. На прохання запросити знайомого адвоката вам запропонували скористатися послугами іншого, який у цей час знаходився біля райвідділу. Лише через п'ять діб вас відпустили, повідомивши про можливість нового виклику.

Чи правомірними були дії співробітників міліції?


протест, акція, мітинг


2. Конституційні обов'язки громадян України.
Кожна людина живе в суспільстві і має не лише права, а й обов'язки. Загальна декларація прав людини проголошує, що кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи». Конституція України закріплює ряд обов'язків. Кожний зобов'язаний неухильно спонукати вимоги Конституції України та законів України, не посягати на права й свободи, честь і гідність інших людей. При цьому Основний Закон застерігає, що незнання законів не звільнити від юридичної відповідальності.
Існування будь-якої держави неможливе без відповідного фінансового забезпечення.

Гроші, необхідні для функціонування державних органів, накопичуються перш за все за допомогою податків. Конституція встановлює, що «кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом». Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ними збитки.


І більшість держав мають свої символи — прапори, герби, гімни. Шанування державних символів ще один конституційний обов'ЯЗОК громадян України.


конституція україни


Будь-держава повинна бути здатною захистити себе, свої кордони, суверенітет і незалежність. Саме тому Конституція України встановлює обов'язок громадянина України захищати Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність.


Нині в Україні існує служба за призовом і контрактна військова служба. На строкову службу за призовом можуть бути призвані юнаки у віці від 18 до 25 років, які придатні до служби за станом здоров'я. Однак у багатьох випадках призовникам може бути надано відстрочку від призову.


Проаналізуйте запропоновані ситуації і, користуючись витягами із Закону України Про військовий обов'язок та військову службу, визначте, чи підлягають вказані особи призову на військову службу.


армія


1.    26-річний громадянин Ц. щойно закінчив навчання в транспортному університеті, але працює не за фахом.
2.    22-річний громадянин К. навчається в професійно-технічному училищі.
3. 21-річний громадянин Ф., який працює водієм, обраний депутатом районної ради.
4. 23-річний громадянин Т., який працює зварювальником, має п'ятирічних синів-близнюків.
5. 24-річний громадянин Р. працює вчителем фізкультури в полтавській школі після закінчення університету фізичної культури.
6. 19-річний громадянин П., брат якого загинув під час проходження військової служби.


Закон України «Про військовий обов'язок та військову службу»
Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу.
1.    Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.
2.    Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, за їх бажанням, надається призовникам, які мають:
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір)... якщо вони не мають інших працездатних осіб — громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
2)    неповнолітніх рідних братів і сестер або непрацездатних рідних братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
3)    одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття;
4)    дитину віком до трьох років або старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
5)    двох і більше дітей;
6)    дитину-інваліда;
7)    дружину-інваліда;
8)    вагітну дружину.
3.    Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є сиротою.
4.    За наявності в сім'ї двох і більше синів, один з яких проходить строкову військову службу, відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами може надаватися призовнику на час проходження строкової військової служби його братом.
5.    У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків.
7.    Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
8.    Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються: у  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, утому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти; у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання; в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
13. Відстрочка під призову на строкову військову службу і ні продовженим професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади і весь період їх роботи за спеціальністю (...).


Держава з повагою ставиться до релігійних переконань своїх громадян. Окремі релігійні вчення забороняють своїм прибічникам тримати в руках зброю, служити у війську або навіть давати будь- які клятви (різновидом яких є військова присяга). Конституція України проголошує, що службу у війську може бути замінено альтернативною
(невійськовою) службою, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина.


Порядок проходження такої служби встановлено Законом України «Про невійськову (альтернативну) службу», відповідно до якого громадянин завчасно, не пізніше ніж за півроку до строку призову, повинен звернутися до військкомату із заявою про бажання проходити альтернативну службу. Спеціальна комісія при місцевих органах державної виконавчої влади розглядає його справу. Альтернативну службу громадяни проходять на державних підприємствах і в установах, зокрема комунального господарства, лікарських, соціальної допомоги, маючи право жити вдома і не браги в руки зброю. Строк альтернативної служби в півтора рази більший, ніж військової.
Конституція України закріплює широкий перелік прав і свобод людини та громадянина в Україні. Стандарти прав людини установлені Конституцією України, відповідають міжнародно- правовим стандартам прав людини. Водночас громадяни України мають визначені законом обов'язки. До конституційних обов'язків громадян належать такі: додержуватися Конституції та законів України, шанувати державні символи України, сплачувати податки і збори, зберігати природу та культурну спадщину, захищати Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність.


Запам'ятайте: податок, військовий обов'язок, державні символи — Державний герб, гімн, прапор.


Правознавство. 9 клас. О.Д.НаровлянськийЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняКалендарно-тематичне планування з правознавства 9 класу, завдання та відповідішколяру, курси учителюз правознавства 9 класу

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку,

напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь -

Образовательный форум.