KNOWLEDGE HYPERMARKET


Все страницы
Все страницы
Все страницы | Предыдущая страница (Вимова наголошених і ненаголошених голосних) | Следующая страница (Вступ. Історія як навчальний предмет і наука. Повний урок)
Вписанная и описанная пирамидыВписанная и описанная призмыВписанные и описанные многогранники
Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кутиВплив Сікорського на технічний прогрес ХХ ст
Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. Капіталізація. Ринкові відносиниВплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях. Повні урокиВплив геоекологічної ситуації на населення в Україні.
Вплив господарської діяльності людини на біосферуВплив людини на тваринний світ.Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині ХІХ ст.
Вплив філософії та літератури екзистенціалізму на західну драму 1950-1980-х рр.Вплив чинників середовища на тварин.Впорядкування, пошук та фільтрування даних в ЕТ.
Впорядкування вмісту рядків таблиціВправа: «Погода».Photo File Section 8.Вправа: Вивчення часу. Виконання вправ.
Вправа: Відпочинок і дозвілля. (Німецька мова 7 клас)Вправа: Граматичний час Past Simple. Дієслово To be у Past Simple. Стверджувальна форма. Виконання вправВправа: Звуки в, в´, позначення їх буквами Вв
Вправа: Звуки л, позначення їх буквами ЛлВправа: Лексико-граматичні вправи по темі “Daily Routines”Вправа: Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка»
Вправа 2: «Погода».Photo File Section 8.Вправа для використання вчителями «Тема 21. Робота в текстовому редакторі WordPad»Вправа до теми: «Моє тіло. Одяг»
Вправа до теми: Література українського романтизмуВправа до теми: М.С.Шашкевич – зачинатель нової української літератури на західноукраїнських земляхВправа до теми «WordPad. Узагальнення»
Вправа до теми «Внутрішні води Північної Америки»Вправа до теми «Відмінювання іменників. Початкова форма іменника»Вправа до теми «Дієслово. Тренувальні вправи»
Вправа до теми «Ирій» — химерна повість про неповторний світ юності»Вправа до теми «М.Коцюбинський «Дорогою ціною». Пригодницький романтичний сюжет повісті»Вправа до теми «М.Коцюбинський «Дорогою ціною». Пригодницький романтичний сюжет повісті»-2
Вправа до теми «Наш дружний клас»Вправа до теми «Спрощення в групах приголосних»Вправа до теми «Тема 6. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу.»
Вправа до теми «Фізико-географічне положення Північної Америки»Вправа до теми «Що таке злочин. Ознаки та види злочинів. Склад злочину»Вправа до теми «Що таке злочин. Ознаки та види злочинів. Склад злочину»-2
Вправа до теми «Які відносини регулює адміністративне і кримінальне право. Які правопорушення називають адміністративними»Вправа до теми «Які відносини регулює адміністративне і кримінальне право. Які правопорушення називають адміністративними»-2Вправа до теми Географічні об’єкти Африки
Вправа до теми Дзвінкі й глухі приголосні звукиВправа до теми Природні зони Африки.Савани і рідколісся. Тропічні пустелі. ГілеїВправа до теми берегова лінія Австралії
Вправа до теми геологічна будова, рельєф та корисні копалини Північної АмерикиВправа до теми клімат Північної АмерикиВправа до теми природні зони Південної Америки
Вправа до уроку «Безмежність бажань та можливість їх задоволення. Поняття про обмеженість.»Вправа до уроку «Види грошей: готівкові, безготівкові. Українська гривня.»Вправа до уроку «Види ресурсів.»
Вправа до уроку «Закріплення звукового значення букви «ї»Вправа до уроку «Літературні казки. І. Франко «Фарбований лис»Вправа до уроку «Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання.»
Вправа до уроку «Податки. Як виникли податки? Види податків. Хто їх сплачує?»Вправа до уроку «Підсумковий урок за І семестр»Вправа до уроку «Таблиця додавання числа 6 з переходом через десяток. Задача, до якої поставлено два запитання»
Вправа до уроку «Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва»Вправа до уроку на тему «Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників»Вправа до уроку на тему «Апостроф після префіксів»
Вправа до уроку на тему «В. Скуратівський "Калина". А. Листопад "Калина"»Вправа до уроку на тему «Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом»Вправа до уроку на тему «Причини деградації особистості Скруджа. Переродження Скруджа як наслідок осмислення свого життя»
Вправа до уроку на тему «Розповідь про себе»Вправа з теми фізико-географічне положення Південної АмерикиВправа на фокус уваги «Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника.»
Вправа на фокус уваги «Тема 16. Маркетинг у підприємницькій діяльності»Вправа на фокус уваги до уроку «Тема 6. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу.»Вправа на фокус уваги на тему «Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.»
Вправа по темі «Моє тіло. Одяг»Вправа “Географічні об’єкти Північної Америки”Вправи: Аудіювання, розвиток діалогічного мовлення (Англійська мова 5 клас)
Вправи: Вивчення часу. Виконання вправ.Вправи: Граматичний матеріал: Present Simple. АудіюванняВправи: Граматичний час Past Simple (irregular verbs). Питальна форма. Виконання вправ
Вправи: Засвоєння таблиць множення і ділення. Складання задач за поданим виразомВправи: Звуки «д», «д´»Вправи: Звуки в, в´, позначення їх буквами Вв
Вправи: Звуки п, п´, позначення їх буквами ПпВправи: Звуки р, р´, позначення їх буквами РрВправи: Знайомство з новою лексикою. Розмовна тема «My Family»
Вправи: Контрольна робота №1 (Математика 10 клас)Вправи: Лексико-граматична тема: Past simple and past continuousВправи: Повторення Present Simple. Виконання вправ. Розвиток діалогічного мовлення
Вправи: Повторення вивченого про іменникВправи: Повторення множини іменників. Виконання вправВправи: Повторення та закріплення конструкцій «there is», «there are». Виконання вправ
Вправи: Порівняння граматичних часів Present Simple – Present Continuous. Виконання вправВправи: Робочий деньВправи: Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №2
Вправи: Розмовна тема My RoomВправи: Розмовна тема «My hobbies»Вправи: Рівняння.
Вправи: Степенева функція з натуральним показникомВправи: Тематична контрольна робота №2. Алгебра 9 класВправи: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу протягом року
Вправи: експерементування у створенні образів з природних матеріалівВправи до Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кориВправи до Тематичного оцінювання №2.
Вправи до Читання текстів з вивченими буквамиВправи до теми: Багатство. Як воно створюється? Доходи в сім’ї як основа створення багатства.Вправи до теми: Гроші. Історія виникнення та еволюція грошей. Властивості, різновиди грошей.
Вправи до теми: Давайте познайомимось! Підприємництво.Вправи до теми: Економіка у країнах з плановою економікою.Вправи до теми: Закон України „Про захист прав споживачів”.
Вправи до теми: Основні учасники ринкових відносин (терміни і поняття використані у преамбулі Закону України)Вправи до теми: Права споживача надані йому від народження.Вправи до теми: Природні ресурси.
Вправи до теми: Слова, які називають дії предметівВправи до теми: Товари і речі. Скільки у світі речей? Речі мої і чужі. Послуги.Вправи до теми: Трудові ресурси
Вправи до теми: Узагальнення знань та вмінь учнів за темою „Слова, що означають дії предметів”Вправи до теми: Узагальнюючий урок за темами „Слова, які означають назви предметів”, „Слова, які називають ознаки предметів”Вправи до теми: Що таке гроші? Поява грошей. Товарні гроші.
Вправи до теми: Що таке маркетинг?Вправи до теми:Оточення школяра. Літера D. Літера E. Літера FВправи до теми «Cлужбовы частини мови. Вигук»
Вправи до теми «І. С . Нечуй-Левицький «Кайдашева сім' я»Вправи до теми «Введення та редагування даних різного типу»Вправи до теми «Виключення з правила множини іменників. Виконання вправ, ст. 29 (Workbook)»
Вправи до теми «Опис зовнішності та одягу»Вправи до теми «Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи»Вправи до теми «Правопис прислівників»
Вправи до теми «Предмети одягу»Вправи до теми «Природні явища»Вправи до теми «Робота з деформованим текстом. Копіювання і переміщення фрагментів тексту»
Вправи до теми «Тема 16. Маркетинг у підприємницькій діяльності»Вправи до теми «Узагальнююче повторення»Вправи до теми Англійська мова, 11 клас, II семестр. Семестрове оцінювання з письма
Вправи до теми Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і відніманняВправи до теми Дієслово to be, питальна та заперечна формиВправи до теми Ліліпутія – Англія крізь зменшуване скло сатири
Вправи до теми Міжнародні валютно-фінансові організаціїВправи до теми Міжнародні валютно-фінансові організації Заняття 2Вправи до теми Погода, її елементи, типи, зміна в часі
Вправи до теми Прийоми додавання та віднімання по одному числу і частинами Порівняння виразу і числа Складання задач за даним виразомВправи до теми Прикметник. Складні випадки правописуВправи до теми Прислівник як частина мови
Вправи до теми Ринкові установи: біржі, банки та інші Заняття 2Вправи до теми Ринкові установи біржі, банки та інші Заняття 3Вправи до теми Ринкові установи біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники
Вправи до теми Робота з лексикою по темі «Моє тіло. Одяг»Вправи до теми Споживчий самозахистВправи до теми Споживчий самозахист2
Вправи до теми Тренувальні вправиВправи до уроку: Аудіювання, розвиток діалогічного мовлення (Англійська мова 5 клас)Вправи до уроку: Виконання лексико-граматичних вправ
Вправи до уроку: Граматичний матеріал. Умовні речення. If-0, If-1Вправи до уроку: Повторення лексико-граматичного матеріалу.Вправи до уроку: Робота з вокабул яром. Word formation
Вправи до уроку: Узагальнення з теми "Літосфера"Вправи до уроку 7 класу на тему «Правопис часток.»Вправи до уроку «Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри»
Вправи до уроку «Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску.»Вправи до уроку «Відсоткові розрахунки»Вправи до уроку «Додавання й віднімання числа частинами. Лічба в межах 20. Задачі на різницеве порівняння»
Вправи до уроку «Модуль дійсного числа та його властивості. Границя функції неперервного аргументу»Вправи до уроку «РМ 23. Контрольний письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом.»Вправи до уроку «Розмова по телефону. Фрази кліше»
Вправи до уроку «Тема 1. Ринкова економіка. Ринок.»Вправи до уроку «Тема 13. Конкуренція. Види конкуренції. (продовження)»Вправи до уроку «Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація»
Вправи до уроку «Фактори впливу на вибір професії.»Вправи до уроку «Явища природи: механічні та звукові. Поширення звуку.»Вправи до уроку на тему: Опис зовнішності людей. Unit 7, lesson 2. Аудіювання та читання діалогу
Вправи до уроку на тему «Головні слова в реченні»Вправи до уроку на тему «Дикі тварини. Читання літер „a”, „e” у закритому складі. Літера J. Літера K. Літера L»Вправи до уроку на тему «Звуки р, р´, позначення їх буквами Рр»
Вправи до уроку на тему «Звуки с, с´. Закріплення звукового значення букви с, умінь читати з нею склади, слова і речення»Вправи до уроку на тему «Мій улюблений предмет»Вправи до уроку на тему «Подорож»
Вправи до уроку на тему «Прислівник»Вправи до уроку на тему «Професії»Вправи до уроку на тему «Словосполучення. Головні й залежні слова у словосполученні. Граматична помилка та її умовне позначення»
Вправи до уроку на тему «Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови»Вправи до уроку на тему «Школа»Вправи до уроку на тему «Щоденні обов’язки»
Вправи з зображення обличчя дитини, дорослої людини. Мімічні етюди. Замальовки обличчя в різних ракурсахВправи з різними прийомами накладання фарб акварелі, гуаші та акрилової фарби (мазки, розтяжка кольору “по-сухому”)Вправи з теми берегова лінія та рельєф Африки
Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10Вправи на вивчення візерунку природної формиВправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками
Вправи на визначення числа іменниківВправи на виконання елементів Петриківського розпису “кривеньке зернятко”, “зернятко”, “гребінець”, “перехідний мазок”Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками
Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменникамиВправи на встановлення зв'язку прикметників з іменникамиВправи на всі дії зі звичайними дробамиВправи на всі дії зі звичайними дробами. Закриті вправи
Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звукамиВправи на закріплення вміння добирати споріднені словаВправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и у корені слова
Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и у корені слова. Акселеративні методиВправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и у корені слова. ЗадачіВправи на закріплення лексичного та мовна практика (Booking a table and Complaining about food)
Вправи на закріплення теми «Дієприкметниковий зворот»Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменникамиВправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6.
Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6. Презентація урокуВправи на застосування переставної властивості додавання.Вправи на змінювання іменників за відмінками
Вправи на мат.Вправи на передачу масштабності та пропорцій людиниВправи на розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників
Вправи на розрізнення часових форм дієслівВправи на створення елемента орнаменту для композиціїВправи на створення ескізу та рельєфу казкового будинка (солоне тісто)
Вправи на створення колориту натюрморту в теплій, холодній гаміВправи на створення колориту натюрморту в теплій, холодній гамі. ПовторенняВправи на створення плям-силуетів птахів, тварин, образів
Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаногоВправи на тему «Модальні дієслова»Вправи на фокус уваги та на розвиток логічного мислення
Вправи на формування поняття про іменникВправи по темі «Моє тіло. Одяг»Вправи та завдання на додавання та віднімання двоцифрових чисел. Вправи на знаходження невідомих компонентів арифметичних дій
Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Творча робота над задачею. Розпізнавання геометричних фігурВправи і задачі на додавання круглих десятків. Вправи і задачі на закріплення вивченогоВправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Кругові приклади.
Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Кругові приклади. ОцінюванняВправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа.Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Розв’язування задач на знаходження суми.
Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 7. Порівняння значень числових виразів.Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 7. Порівняння значень числових виразів. ІлюстраціїВправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа2 і ділення на 2
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і діленняВправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Задачі з буквеними данимиВправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Задачі на дії різного ступеня. Складання задачі за її розв’язанням
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Залежність між компонентами і результатом дій першого ступеня (повторення)Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Знаходження значень виразів з буквеним компонентомВправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення числа 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. ЗадачіВправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметромВправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентомВправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Домашнє завданняВправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на знаходження невідомого діленого шляхом складання рівняння
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і задачі на дії різного ступеняВправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеняВправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Знаходження значень виразів, що містять дії різних ступенів. Конус. ЦиліндрВправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. ЗадачіВправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.Порівняння задач за різним розташуванням множників в умові
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення і ділення (повторення)Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разівВправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Домашнє завдання
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9. Розв'язання задачі двома способамиВправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9. Розв'язання задачі двома способами. Домашнє завдання
Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємникаВправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Акселеративні методиВправи із зображення тварин в статичному положенні, або в русі, без зайвої деталізації
Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родамиВправляння у розборі дієслів як частини мовиВпровадження непу. Голод 1921-1922 рр.
Впровадження непу. Голод 1921-1922 рр. Іллюстрації 3Впровадження непу. Голод 1921-1922 рр. ІлюстраціїВпровадження непу. Голод 1921-1922 рр. Ілюстрації 2
Впровадження інновацій у процес навчання молодших школярівВпізнавання особи (People). Літера G. Літера H. Літера IВпізнавання особи (People). Літера G. Літера H. Літера I. Відео
Врави до уроку: Функція як математична модель реальних процесівВрахування еластичності при ціноутворенні, оподаткуванні та формуванні торгівельних відносин з іншими країнамиВращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычекВремена года. Итоговый урок за семестрВремена года. Итоговый урок за семестр.
Времена года. Итоговый урок за семестр. Презентация урокаВремена года.Полные урокиВремя. Сутки. Часы
Время. Сутки. Часы.Время Сутки Часы. Полные урокиВремя посева и глубина заделки семян
Время справедливых страданийВрожденные и приобретенные программы поведенияВрожденные и приобретенные программы поведения. Полные уроки
Все добре переймай, а злого уникай. «Перебите крило» Є. ГуцалоВсе добре переймай, а злого уникай.Повні урокиВсе краски русской осени
Все про професіїВсе профессии важныВсегда ли люди одинаково понимали красоту
ВсегоВсемирная паутинаВсемирная паутина. Полные уроки
Всемирное потребление энергииВсемирные экономические отношенияВсесвітня павутина. Практикум
Всесвітня історіяВсесвітня історія 10 класВсесвітня історія 10 клас. Повні уроки
Всесвітня історія 11 класВсесвітня історія 11 клас. Повні урокиВсесвітня історія 12 клас
Всесвітня історія 6 класВсесвітня історія 6 клас. Повні урокиВсесвітня історія 7 клас
Всесвітня історія 7 клас. Повні урокиВсесвітня історія 8 класВсесвітня історія 8 клас. Повні уроки
Всесвітня історія 9 класВсесвітня історія 9 клас. Повні урокиВспомним свойства материалов
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммыВставка в текстовий документ графічних зображеньВставка зображень у веб-сторінку. Повні уроки
Вставка изображений в веб-страницу. Полные урокиВставка та видалення рядків та стовпців таблиці. Заголовк таблиціВставка текстовой информации. Полные уроки
Вставка текстової информації. Повні урокиВставні речення, розділові знаки при нихВставні слова й словосполучення, їх види за значенням
Встановлення більшовицької владиВстановлення більшовицької влади. Повний урокВстановлення диктатури Гая Юлія Цезаря. Другий тріумвірат і загибель республіки.
Встановлення зв'язку слів у реченнях. Поширення речень. Навчальне аудіюванняВстановлення радянського панування в країнах Східної Європи. ВідеоВстановлення радянського панування в країнах Східної Європи.Повні уроки
Встановлення радянської влади. Громадянська війна і національно-визвольні рухи народів колишньої Російської Імперії.Встановлення радянської влади. Громадянська війна і національно-визвольні рухи народів колишньої Російської Імперії.Повні урокиВстановлення республіки. Якобінська диктатура. Термідоріанська реакція. Ілюстрації
Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Термідоріанська реакція. Франція за Директорії. Бонапартистський переворот 1799 рВстановлення та вилучення компонентів операційної системи. Поновлення програмного забезпеченняВстановлення та налагодження роботи модема
Встановлення та налагодження роботи модема. Тест по темі «КОМП'ЮТЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ»Встановлення та налагодження роботи модема. Тест по темі «Комп'ютерні мережі. Інтернет»Встановлення та налагодження роботи модема. Тест по темі «Комп'ютерні мережі. Інтернет» 2
Встановлення ціни на продукт.Встановлення ціни на продукт. ПрезентаціяВстановлення ціни на продукт. Презентація 2
Встановлення ціни на продукт.Повні урокиВстречаем птиц
ВступВступ.Вступ. Історія як навчальний предмет і наука

Предыдущая страница (Вимова наголошених і ненаголошених голосних) | Следующая страница (Вступ. Історія як навчальний предмет і наука. Повний урок)