KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 4 клас. Повні уроки.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова

   Повний конспект уроків: українська мова 4 клас

Содержание

Українська мова 4 клас

Українська мова 4 клас дає можливість за допомогою повних уроків більш детально розглянути теми, які вивчають в цьому навчальному році. Завдяки конспектам повних уроків можна одержати знання в цікавій та доступній формі. В повних уроках з української мови в четвертому класі зібраний цілий комплекс матеріалів, які допоможуть всебічно та цікаво висвітлити теми з лексики, морфології та орфографії української мови.

В повних уроках з української мови зібраний не тільки теоретичний матеріал, але і присутні практичні і тестові завдання, кросворди та використані, відповідно тематики, різноманітні відеоелементи, які не тільки допоможуть краще зрозуміти тему уроку, але й зробити його доступним та цікавим.


Мова і мовлення

Тема 1.Мова скарбниця історії народу.Повні уроки.
Тема 2.Усне і писемне мовлення.Повні уроки.
Тема 3.Яким має бути мовлення Повні уроки.
Тема 4.Культура мовлення Повні уроки.
Тема 5. Закріплення вивченого. Мовні розбори. Повні уроки


Текст

Тема 6. Текст.Повні уроки.
Тема 7.Тема Мета Заголовок. Повні уроки
Тема 8. Роль слів у побудові тексту. Повні уроки
Тема 9. Складання оповідання за малюнком і планом. Повні уроки.
Тема 10. Поділ тексту на частини План. Повні уроки
Тема 11. Типи текстів Текст-розповідь. Повні уроки
Тема 12. Текст-опис. Повні уроки
Тема 13. Текст-міркування Будова тексту. Повні уроки
Тема 14. Замітка до газети. Повні уроки.


Речення

Тема 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Повні уроки.
Тема 16. Складання текстів-різних типів за одним заголовком і зачином. Повні уроки.
Тема 17. Основа речення Зв’язок слів у реченні. Повні уроки
Тема 18.Однорідні члени речення. Повні уроки .
Тема 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. Повні уроки.
Тема 20. Однорідні члени речення з залежними словами. Повні уроки.
Тема 21. Складні речення Дві основи Зв слів. Повні уроки.
Тема 22.Написання переказу, використовуючи різні типи речень Спостереження за роллю однорідних членів. Повні уроки


Частини мови. Іменник

Тема 23. Повторення вивченого про іменник. Повні уроки.
Тема 24.Відмінювання іменників Початкова форма іменника. Повні уроки.
Тема 25. Відмінювання іменників різних груп. Повні уроки.
Тема 26. Визначення відмінків іменників. Повні уроки.
Тема 27. Розрізнення іменників в Д в і М в однини, що мають однакове закінчення. Повні уроки.
Тема 28. Закінчення іменників у родовому відмінку однини. Повні уроки.
Тема 29. Складаємо розповідь на задану тему. Повні уроки
Тема 30. Чергування звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду. Повні уроки.
Тема 31. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Повні уроки.
Тема 32. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Повні уроки.
Тема 33. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини. Повні уроки.
Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Повні уроки.
Тема 35. Переказ оповідання. Повні уроки.
Тема 36. Діалог Закріплення вивченого. Повні уроки.


Прикметник

Тема 37. Повторення вивченого про прикметник. Повні уроки.
Тема 38. Відмінювання прикметників. Повні уроки.
Тема 39. Визначення відмінку прикметників. Повні уроки.
Тема 40. Опис зовнішності людини за опорними словами. Повні уроки.
Тема 41. Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-, -зьк-, -цьк-. Повні уроки.
Тема 42. Вживання Ь перед закінченням у прикметників. Повні уроки.
Тема 43. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. Повні уроки.
Тема 44. Складання розповіді за малюнком і кінцівкою Повні уроки.
Тема 45. Відмінювання прикметників у множині. Повні уроки.
Тема 46. Складання розповіді за зачином. Повні уроки.


Числівник

Тема 47. Числівник як частина мови. Повні уроки.
Тема 48. Написання числівників шістнадцять, шістсот. Повні уроки.
Тема 49. Відмінювання числівників 50,60,70,80. Повні уроки.
Тема 50. Складання оповідання за кінцівкою . Повні уроки.


Займенник

Тема 51. Займенник як частина мови. Повні уроки.
Тема 52. Особові займенники. Повні уроки.
Тема 53. Займенники 1 особи однини і множини. Повні уроки.
Тема 54. Займенники другої особи однини і множини. Повні уроки.
Тема 55. Займенники третьої особи. Повні уроки.


Дієслово

Тема 57. Повторення вивченого про дієслово. Повні уроки.
Тема 58. Неозначена форма дієслова. Повні уроки.
Тема 59. Змінювання дієслів за часами і числами. Повні уроки.
Тема 60. Дієслова теперішнього часу. Повні уроки.
Тема 61. Дієслова майбутнього часу. Повні уроки.
Тема 62. Правопис особових закінчень дієслів. Повні уроки.
Тема 63. Дієвідміни. Повні уроки.
Тема 64. Складання казки за уявою. Повні уроки.
Тема 65.Дієвідміни.
Тема 66. Дієслова минулого часу. Повні уроки.
Тема 67. Дієслова на -ся, -сь. Повні уроки.


Прислівник

Тема 69. Прислівник як частина мови. Повні уроки.
Тема 70. Будова слів-прислівників. Повні уроки.
Тема 71. Особливості прислівників. Повні уроки.
Тема 72. Прислівники-синоніми і антоніми. Повні уроки.
Тема 73. Твір за спостереженнями. Повні уроки.
Тема 74. Написання не з прислівниками. Повні уроки.
Тема 75. Роль прислівників у реченні. Повні уроки.


Повторення

Тема 77. Іменники. Мовні розбори. Повні уроки.
Тема 78. Прикметники. Мовні розбори. Повні уроки.
Тема 79. Числівники. Мовні розбори. Повні уроки.
Тема 80. Займенники. Мовні розбори. Повні уроки.
Тема 81. Складання плану оповідання. Повні уроки.
Тема 82. Дієслова. Мовні розбори. Повні уроки.
Тема 83. Прислівники. Мовні розбори. Повні уроки.
Тема 84. Повторення вивченого за рік. Повні уроки.

Програма вивчення української мови в 4 класі за допомогою повних уроків

Українська мова 4 клас з початку навчального року починається з розгляду великого розділу присвяченого мові і мовленню. В цьому навчальному році повні уроки направлені на закріплення усного та письмового мовлення. З цього розділу школярі дізнаються багато цікавого про мовну культуру, її історію та про те, яким має бути мовлення.

Вивчаючи теми, пов’язані з текстом, учні дізнаються про їх різновиди, побудову текстів та навчаться самостійно складати різні тексти.

В четвертому класі на уроках з української мови не буде зайвим матеріал направлений на закріплення знань про речення, їх види та будову. Для закріплення даної теми школярі попрактикуються зі складання різних типів речення та написання переказів, з використанням цих речень.

Другим та основним розділом, який будуть проходити школярі з української мови в четвертому класі, це будуть теми про різні частини мови. Розпочинається цей розділ української мови з повторення вивчених тем про іменник. На цих уроках школярі будуть згадувати про відмінювання іменників різних груп, правила написання іменників та їх будову. Зазвичай, для кращого засвоєння цієї теми, будуть виконуватись різні практичні завдання, контрольні та тестові роботи.

Також на протязі цього навчального року, крім іменників, школярі будуть повторювати теми вивченого і про прикметник, числівник, займенник, дієслово та інші частини мови, які вивчають не тільки в четвертому, а й в попередніх класах.

На уроках української мови в четвертому класі діти будуть продовжувати виконувати завдання з відмінювання прикметників в однині та множині, складати речення, використовуючи прикметники та правильно їх вживати.

При повторенні тем, які стосуються такої частини мови, як числівник, школярі продовжать практикуватися в написанні різних числівників, їх відмінюванні та складанні речень з цієї частиною мови.

При закріпленні такої частини мови, як займенник, учням прийдеться пригадати все, що вони знають про цю частину мови.

Не залишаться без уваги в четвертому класі і такі частини мови, як дієслово та прислівник. І зазвичай, наприкінці навчального року буде проведено багато уроків пов’язаних з оцінюванням одержаних знань.

Навчання з Гіпермаркетом Знань

Крім таких неординарних та цікавих повних уроків, завдяки Гіпермаркету Знань, учні можуть розширити свої пізнання з української мови, ще й за допомогою різноманітних презентацій, рефератів, конспектів, тестових завдань, відео матеріалів та цікавих уроків-кейсів.

З онлайн школою Гіпермаркету Знань навчатися не тільки легко, але й доволі цікаво.