KNOWLEDGE HYPERMARKET


50. Багатства вод Світового океану.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: Багатства вод Світового океану. Океан та людина.Содержание

§43. Життя в Океані


Пригадайте.
1. Які вам відомі підтвердження океанічного походження життя на Землі?
2. Назвіть приклади рослин і тварин, що мешкають у Світовому океані.
3. Чим відрізняються умови життя на суходолі та у Світовому океані? Як це відбивається на живих істотах Океану?

Особливості умов існування морських організмів

Безмежні простори Океану від полюсів до екватора і від поверхневих вод до темних глибин – заселені живими істотами. Океан заповнений життям. Його води використовують як середовище існування понад 160 тис. видів тварин. Серед них відомо близько 16 тис. видів риб, численні види морських звірів, черепах, морських змій, крабів, молюсків. Узбережжя заселяють різні види птахів (чайки, альбатроси, пінгвіни) та звірів (тюлені, моржі). В Океані також існує близько 10 тис. видів рослин, більшість з яких – водорості: зелені, червоні, діатомові, бурі, червоно-бурі. Але дакало не всі мешканці Океану вивчені людьми. Ще й досі вчені під час наукових досліджень відкривають нові, невідомі людині види живих організмів.

Умови існування океанічних рослин і тварин зовсім інші, ніж на суходолі. Детальним вивченням морських організмів займається спеціальна наука – гідробіологія.

Умови життя в Океані неоднакові на різних глибинах. Як вам вже відомо, з глибою швидко зменшується кількість сонячного світла, знижується температура води, зростає тиск та зменшується кількість їжі. Тому найсприятливішими умовами для різноманітних форм життя є зони мілководдя: континентальний шельф, неглибокі моря й затоки, берегові обмілини. Так, в зоні шельфу, яка вміщує лише 2% від загального об’єму води Світового океану, зосереджено майже 90% його мешканців. З глибиною кількість організмів стрімко зменшується. Внаслідок насприятливіших умов існування найбільш заселені помірні широти північної півкулі.

Завдання. Поясніть причини нерівномірного заселення морськими організмами різних кліматичних поясів.

Форми життя в Океані

Усі живі організми, що заселяють Океан, залежно від умов їх існування та способу життя умовно поділяють на три великі групи: планктон, нектон та бентос.

Планктон (з грецької – блукаючий) складають мікроскопічні організми, що мешкають у поверхневій товщі води та не спроможні протистояти переміщенню хвиль. Планктон складають переважно дрібні організми, більшість з яких можна побачити лише під мікроскопом. Не зважаючи на розміри, він є найбільшою частиною всього живого нашої планети. Загальна маса живих організмів планктону становить близько 70% біомаси Світового океану. Розрізняють рослинний та тваринний планктон. Рослинний – складають мікроскопічні водорості. До складу тваринного планктону належать невеликі рачки, ікра риб, невидимі людському оку одноклітинні тварини, креветки, медузи. Планктон є основою харчування для більшості інших мешканців Океану.

Планктон

Нектон (з грецької – плаваючий) об’єднує організми, які опанували товщу води та здатні активно пересуватися на значні відстані. До цієї групи істот належать в основному риби та океанічні звірі (кити, косатки, кашалоти, дельфіни), а також кальмари, морські змії, черепахи.

Поширення життя в океані

Риби є давніми мешканцями нашої планети. Вони з’явилися 400 мільйонів років тому й швидко заселили океанічні простори. Морські риби дуже різняться за розмірами: від найдрібнішого карликового бичка, довжина якого не перевищує 1 см, до найбільшої риби нашої планети – китової акули. Довжина її тіла сягає 20-23 м, а маса 15-20 т! Серед риб є криваві хижаки, такі як більшість акул. Є й рослиноїдні, що споживають в їжу водорості та планктон. Морські риби найбільше використовуються людиною серед мешканців Океану.

Морські мешканці

Морські звірі з’явилась на Землі пізніше за риб. На відміну від останніх, вони вигодовують своє потомство молоком та мають постійну температуру тіла. В Океані мешкають велетенські звірі. Найбільшим з них є синій кит. Його довжина сягає 33 м, а маса тіла – 150 т! Стільки ж важить 30 африканських слонів або 300 биків. Навіть найбільші з вимерлих динозаврів важили втричі менше. Незважаючи на свої розміри, синій кит не хижак. Він харчується планктоном, щодоби проціджуючи через китовий вус до 2 т рачків та водоростей. Морські звірі, через надмірне полювання на них, опинилися на межі виживання. Нині їх промисел дуже обмежений.

Бентос (з грецької – глибинний) – це рослини і тварини, що мешкають на дні Океану. Одні з них ведуть прикріплений спосіб життя. Це водорості та коралові поліпи. Другі – повзають по дну, наприклад морські зірки, морські їжаки, краби. Треті – зариваються в пісок або нерухомо лежать на дні: деякі риби та молюски.

Тварини морського дна

Основну частину бентосу складають водорості. Вони живуть лише на невеликих глибинах, куди здатне проникати сонячне світло. Зелені та бурі водорості потребують найбільше світла, тому вони опанували неглибокі частини шельфу. Червоні водорості задовольняє незначна кількість світла й вони проникають глибше. Водорості є основної їжею для морських тварин та активно використовуються людиною.

Висновки


1.Умови життя в Океані істотно відрізняються від умов існування організмів на суходолі. Найкращими умовами для різноманітних форм життя є зона шельфу та помірні широти.
2.Залежно від умов їх існування та способу життя, морські організми умовно поділяють на планктон, нектон та бентос.

Питання для самоконтролю


1.Чим відрізняються умови життя на різних глибинах у Світовому океані?
2.Що таке планктон? Поясніть його значення для інших мешканців океану.
3.Назвіть характерні ознаки, які притаманні організмам нектону. Які тварини належать до цієї групи?
4.Які особливості існування бентосу?
5.Поміркуйте, яке значення для людини мають морські рослини та тварини? Чому вони потребують дбайливого відношення та охорони?


§44. Багатства Світового океану


Пригадайте.
1. Що можна віднести до скарбів в Океані?
2. Що можна одержати з морської води?
3. В який спосіб можна застосувати енергію морських хвиль, припливів і відпливів?
4. Що таке морепродукти? Назвіть, які з них ви вживали в їжу?


Блакитна безодня водних просторів нашої планети приховує величезні багатства. За розрахунками вчених на дні знаходиться понад один мільйон затонулих кораблів. Найбільше підводних скарбів опинилося на дна Атлантичного океану. Адже саме через нього в епоху Великих географічних відкриттів перевозили золото і срібло в Європу. Але це не головні багатства Світового океану. Адже Океан це транспортні шляхи та корисні копалини, їжа й дешева енергія. На сьогодні людства людство використовує лише не значну частку цих багатств. Природні ресурси Океану умовно поділяють на водні, біологічні, мінеральні (корисні копалини) та енергетичні.

Морська вода, як ресурс

У жарких країнах, розташованих на узбережжі Океану, катастрофічно не вистачає запасів прісної води. Тому тут навчилися опріснювати солону морську воду на спеціально для цього збудованих заводах.

Завдання. Спробуйте пояснити, в який спосіб з солоної океанічної води отримують прісну?

У морській воді розчинено понад 70 різних хімічних речовин, за що її називають “рідкою рудою”. За допомогою сучасних технологій з води вже вилучають окремі з них, зокрема, кухонну сіль, бром, йод, магній.

Багатства Світового океану

Так, щоб отримати кухонну сіль, створюють спеціальні мілководні штучні водойми, які заповнюють морською водою. Нагріта сонячними променями вода, швидко випаровується, а сіль залишається на дні.

Вчені підрахували, що води Світового океану зберігають в собі десятки й сотні мільйонів тон міді, урану, срібла, золота. Але ці речовини дуже розсіяні, тому поки що їх видобуток з морської води залишається економічно не вигідним.

Біологічні ресурси Океану

Активніше за інші, людина використовує біологічні багатства Світового океану. До них належать ті види морських організмів, які людина застосовує для задоволення своїх потреб. Особливо це стосується риби. Промислове значення мають близько 200 видів морських риб. З них найбільше виловлюють сім видів: оселедець, тріска, скумбрія, лосось, тунець, камбала та морській окунь. Об’єктом промислу також є організми дна – бентос. Серед них устриці, мідії, краби, омари, морські їжаки та інші. А водорості не лише використовують в їжу, але й виготовляють з них ліки, папір, тканини, добрива.

Цікавим є досвід штучного розведення морських тварин і рослин. Так, вже понад 200 років люди розводять устриць на узбережжі Тихого океану. В окремих країнах створені морські ферми для вирощування молюсків та морської капусти.

Корисні копалини дна Світового океану

З давніх часів в Океані добували перлини. На морських пляжах знаходили алмази, смарагди та інші коштовні каменів, які море під час штормів виносило на берег. Океанічне дно – джерело багатьох видів корисних копалин. Так, у зоні шельфу відкриті і вже понад 50 років активно використовуються людиною родовища нафти і природного газу. Нині щороку з океанічних свердловин видобувають майже половину нафти світу. На дні Океану відкриті також родовища залізних і марганцевих руд, кам’яного вугілля, сірки, алмазів. З океанічного дна шельфової зони дістають гравій та пісок для будівництва.

Видобуток нафти з дна Океану

Завдання. З’ясуйте, які види корисних копалин є у Чорному морі, що з півдня омиває береги України.

Енергетичні ресурси Океану

Енергетичні ресурси Світового океану невичерпні та різноманітні. В морських течіях, припливах і хвилях прихована велика енергія, яка маже бути перетворена на електричну. Так, енергія припливів за допомогою спеціально збудованих припливних електростанцій, вже використовуються окремими країнами. Наприклад, вони збудовані у Франції, Росії, США, Японії. Значний резерв має енергія хвиль, морських течій, різниці температур води. На ці види енергію людство покладає великі надії у майбутньому.

Охорона багатств Світового океану

Багатства Океану хоча й дуже великі, але не безмежні. Вони потребують дбайливого ставлення та охорони.

Особливо непокоїть зростаюче нафтове забруднення Океану. Адже достатньо лише 1 граму нафти, щоб знищити життя в 1 м3 води. Вона вкриває тонкою плівкою водну поверхню. При цьому гине планктон, а відповідно й не вистачає їжі іншим морським мешканцям.

Аварія танкера

Звичайне побутове сміття забруднює водну товщу та осідає на дно Океану, де зберігається десятки років. Так, досить часто у шлунках риб знаходять різні предмети, викинуті в море людиною. Морські черепахи гинуть, проковтуючи поліетиленові пакети, які приймають за їстівних медуз. У тканинах морських істот у значній кількості накопичуються небезпечні для людини речовини, які потрапляють у її організм з морепродуктами.

У ХХ ст. морське дно почали використовувати для поховання небезпечних радіоактивних та хімічних відходів у спеціальних, начебто надійних, контейнерах. Але з часом морська вода роз’їдає металеві корпуси контейнерів і згубні речовини розносяться морськими течіями. Вони вражають мешканців Океану, а через них завдають й шкоди здоров’ю людині.

Світовий океан належить усьому людству. Тому для збереження його природи необхідне міжнародне співробітництво. Його основні зусилля спрямовані на охорону вод від забруднення, обмеження хижацького вилову риби та інших морських організмів, заборону випробувань різних видів зброї в Океані.

Висновки


1.Світовий океан має різні види багатств, які людина використовує поки що не достатньо.
2.Людина для своїх потреб використовує морську воду, в якій розчинено багато корисних хімічних речовин; біологічні ресурси (рибу, молюсків, водорості), корисні копалини дна (особливо на шельфі) та енергетичні ресурси (енергію припливів, морських хвиль тощо).
3.Світовий океан дуже вразливий до господарської діяльності людини, тому його багатства дбайливо використовувати та охороняти зусиллями всіх країн.

Питання для самоконтролю


1.Назвіть основні види багатств Світового океану.
2.Поясніть твердження: “Морська вода є рідкою рудою”.
3.Наведіть приклади використання людиною представників різних груп живих організмів: планктону, нектону, бентосу.
4.Які види корисних копалин видобувають в зоні шельфу Океану?
5.Назвіть основні види енергетичних ресурсів Океану. Запропонуйте свій проект щодо їх використання в майбутньому.Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас