KNOWLEDGE HYPERMARKET


Письмо Читання 1 клас. Повні уроки

Українська література 1 клас розпочинає знайомство школярів з збуквами та письмом, що стане ґрунтовною основою для них у подальшому житті, особливо в навчанні.
Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з письма й читання – це все ти знайдеш лише на Гіпермаркеті Знань.

Українська мова 1 клас

Календарно-тематичне планування уроків з українськоїмови першого класу

Розділ 1. Добукварний період
Тема 1.   Здрастуй, школо. Повні урокиЗнайомство з букварем. Вірш „Рідний край”. Слово. Що означають слова. Склади.Повні уроки.
Тема 2.    Ознайомлення із зошитом письмовим приладдям.Повні уроки. Правила користування ручкою, правила сидіння за партою. Основний рядок сітки зошита.
Тема 3.    Літні розваги. Ознайомлення з реченням.Повні уроки Умовне позначення речень. Поняття про голосні і приголосні звуки.Повні уроки
Тема 4.    Розвиток зв”язного мовлення. Тематична група слів „Шкільне приладдя”. Повні уроки
Тема 5.    Діалог Речення Слово Слухання і розповідь казки Повні уроки
Тема 6.   Написання прямої похилої маленької і великої вертикальних ліній.Повні уроки ( До верхньої міжрядкової лінії)
Тема 7.   Школа Режим дня Слова – назви предметів Казка Івасик Телесик . Повні уроки
Тема 8.    Написання прямої похилої короткої вертикальної лінії з заокругленням внизу і вгорі.
Тема 9.   Школа Режим дня Слова – дії предметів. Повні уроки
Тема 10.  Написання прямої похилої довгої вертикальної лінії з заокругленням внизу і вгорі.
Тема 11.  Розширення уявлення про речення, слово, звуки. Розподіл предметів на групи. Слова – ознаки предметів. Тверді і м’які приголосні.
Тема 12. Написання півовалів, розкритих вліво і вправо.Повні уроки
Тема 13. Наголос, як сильніше вимовлюваний склад.Повні уроки Домашні тварини. Звуковий аналіз мовлених слів.
Тема 14. Зображення петель внизу з похилими лініями.Повні уроки.
Тема 15. Дикі тварини.Повні уроки. Робота з дитячою книгою. Казка „Колосок”
Тема 16. Зображення петель угорі  з похилими лініями.
Тема 17. Техніка. Транспорт. Знаходження наголошеного складу у слові.
Тема 18. Письмо маленького та великого овалів.Повні уроки
Тема 19. Читання складів, слів з вивченими буквами.
Тема 20. Розвиток зв’язного мовлення.Повні уроки Слова – назви іграшок.
Тема 21. Ми є діти українські. Закріплення та відпрацювання набутих умінь.
Тема 22. Вишиваємо рушнички. Закріплення умінь написання вивчених елементів букв. Повні уроки

Розділ 2. Букварний період
Тема 23. Звук a.Повні уроки, позначення його буквами Аа. Робота з дитячою книгою ”Лікар Айболить”.
Тема 24. Письмо рядкової букви а.Повні уроки
Тема 25. Букви Аа.Повні уроки Звук [a]. Моделювання слів і речень.
Тема 26. Письмо великої букви а.Повні уроки.
Тема 27.Звук у.Повні уроки, позначення його буквами Уу.
Тема 28. Письмо рядкової букви у. Повні уроки.
Тема 29. Звук У.Повні уроки, позначення його буквами Уу. Звуко-складовий аналіз слів.
Тема 30. Письмо великої букви У.
Тема 31. Звук о.Повні уроки, позначення його буквами Оо. Робота з дитячою книгою. К. Ушинський.
Тема 32. Письмо рядкової букви о. Повні уроки
Тема 33. Букви Оо.Повні уроки Звук [о].  
Тема 34. Письмо великої букви О.
Тема 35. Читання слів і складів з вивченими буквами.
Тема 36. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви одягу.
Тема 37. Звук и.Повні уроки, позначення його буквою и.
Тема 38. Письмо рядкової букви и.Повні уроки
Тема 39. Звук [м], позначення його буквами Мм. Робота з дитячою книгою. М. Коцюбинський. Десять робітників.
Тема 40. Письмо рядкової букви м.Повні уроки.
Тема 41. Звук м.Повні уроки. Букви Мм. 
Тема 42. Письмо великої букви М.
Тема 43.Звук [і], позначення його буквами Іі.
Тема 44.Письмо рядкової букви і.Повні уроки
Тема  45. Звук [і]. Букви Іі. 
Тема 46. Письмо великої букви І.
Тема 47. Звук н .Повні уроки, позначення їх буквами Нн. Робота з дитячою книгою.
Тема 48. Письмо малої букви н.Повні уроки
Тема 49. Повторення вивчених букв.
Тема 50. Письмо великої букви Н.
Тема 51. Читання текстів з вивченими буквами.
Тема 52. Розвиток зв’язного мовлення. Назви меблів.
Тема 53. Звук в.Повні уроки, позначення їх буквами Вв
Тема 54. Письмо малої  букви в.
Тема 55. Звуки  [в], [в´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення. . Робота з дитячою книгою. Ввічливість.
Тема 56. Письмо великої букви В.
Тема 57. Звуки [л], [л´], позначення їх буквами Лл.
Тема 58. Письмо малої  букви л.
Тема 59. Звуки  [л], [л´]. Закріплення звукового значення букви л, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 60. Письмо великої букви Л.
Тема 61. Звуки с.Повні уроки, позначення їх буквами Сс.
Тема 62. Письмо малої  і великої букв с.
Тема 63. Робота з дитячою книгою. В Сухомлинський. Для чого кажуть спасибі.
Тема 64. Повторення вивчених букв.
Тема 65. Звуки  [с], [с´]. Закріплення звукового значення букви с, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 66. Закріплення письма вивчених літер. Письмо складів і слів з вивченим літерами.
Тема 67. Звук к.Повні уроки, позначення їх буквами КК.
Тема 68. Письмо малої букви л.Повні уроки
Тема 69.Звук к. Закріплення звукового значення букви к, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 70. Письмо великої букви К.
Тема 71. Звук п.Повні уроки, позначення їх буквами Пп. Робота з дитячою книгою. О. Буцень. Настуська-вередуська.
Тема 72. Письмо малої букви п. Повні уроки
Тема 73. Звуки п, п´ Закріплення звукового значення букви . Повні уроки, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 74. Письмо великої букви П.
Тема 75. Звуки [р], [р´], позначення їх буквами Рр.
Тема 76. Письмо малої  букви р.
Тема 77. Звук р.Повні уроки. Закріплення звукового значення букви р, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 78. Письмо великої букви Р.
Тема 79. Звуки [т], [т´], позначення їх буквами Тт. Робота з дитячою книгою.
Тема 80. Письмо малої і великої   букв т.
Тема 81. Читання текстів з вивченими буквами.
Тема 82. Написання слів і речень з вивченими буквами.
Тема 83. Звуки т, т´.Повні уроки. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема  84. Розвиток зв’язного мовлення. Назви ягід.Повні уроки
Тема 85.Звук е, позначення його буквами Ее.Повні уроки
Тема 86.Письмо малої  букви е.
Тема 87Звук е. Закріплення звукового значення букви Ее. Повні уроки Закріплення звукового значення букви Ее, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Як живеться твоїм речам?
Тема 88.Письмо великої букви Е.
Тема 89.Звуки д, позначення їх буквами Дд.Повні уроки
Тема 90.Письмо малої  букви д.
Тема 91.Звуки  [д], [д´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 92.Письмо великої букви Д.
Тема 93.Звуки [з], [з´], позначення їх буквами Зз.
Тема 94.Письмо малої  букви з.
Тема 95.Звуки  [з], [з´]. Закріплення звукового значення букви з, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Наші знайомі незнайомці.
Тема 96.Письмо великої букви З.
Тема 97.Буква ь. Позначення ним на письмі м’якості приголосних.
Тема 98.Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами.
Тема 99.Закріплення букви ь.
Тема 100.Розвиток зв’язного мовлення. Назви посуду.
Тема 101.Звуки [б], [б´], позначення їх буквами Бб.
Тема 102.Письмо малої  букви б.
Тема 103.Звуки  [б], [б´]. Закріплення звукового значення букви б, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Г. Бойко.
Тема 104.Письмо великої букви Б.
Тема 105.Звук [г], позначення його буквами Гг.
Тема 106.Письмо малої  букви г.
Тема 107.Звук г. Повні уроки Закріплення звукового значення букви г, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 108.Письмо великої букви Г. Повні уроки
Тема 109.Звук [г], позначення його буквами Гг.
Тема 110.Письмо малої букви г. Повні уроки.
Тема 111.Звук [г]. Закріплення звукового значення букви г, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою.
Тема 112.Письмо великої букви Г.
Тема 113.Звук ч, позначення його буквами Чч. Повні уроки
Тема 114.Письмо малої і великої   букв ч.
Тема 115.Звук  [ч]. Закріплення звукового значення букви ч, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 116.Розвиток зв’язного мовлення. Побутова техніка.
Тема 117.Звук [й], позначення його буквами Йй.
Тема 118.Письмо малої  букви й.
Тема 119.Звук [й]. Закріплення звукового значення букви й, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. А. Костецький. А що в портфелі?
Тема 120.Письмо великої букви Й.
Тема 121. Звук [х], позначення його буквами Хх.
Тема 122.Письмо малої  букви х.
Тема 123. Читання речень з буквою х.
Тема 124. Письмо великої букви Х.
Тема 125. Читання текстів з вивченими буквами.
Тема 126. Списування з букваря.

Тема 127. Буква [я], позначення нею сполучення звуків  [йа]. Звукобуквенний аналіз слів. Загадка.     
Тема 128. Письмо малої букви я. написання буквосполучень, слів.
Тема 129. Позначення буквою я звука  [а] та м’якості попереднього приголосного.
Тема 130. Письмо великої букви Я, буквосполучень з нею. Складання і записування речень.   
Тема 131. Закріплення звукового значення букви я.
Тема 132. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Поділ і записування слів за групами.   
Тема 133. Звук  [ ж ], позначення його буквою «же». Дзвінка вимова звука  [ж] в кінці складів і слів. Українські народні обрядові пісні. Скоромовка.   
Тема 134.   Письмо малої букви ж. написання буквосполучень та слів з нею.   
Тема 135.   Закріплення звукового значення букви «же», опрацювання казки «Лисичка і Журавель».
Тема 136.    Письмо великої букви Ж, складів з нею. складання й записування слів. Розвиток зв’язного мовлення.   
Тема 137.    Закріплення букви „же”. Загадка.
Тема 138.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Словниковий диктант.   
Тема 139.    Закріплення звукового значення букви «же».
Тема 140.    Письмо великої букви К. написання буквосполучень. Складання і записування речень. 
Тема 141.    Звук  [ ш ], позначення його буквою «ша».читання речень.
Тема 142.    Письмо малої букви ш. написання складів, слів і речень. Повні уроки.   
Тема 143.    Зіставлення звуків [ ж ]  - [ ш ].
Тема 144.    Письмо великої букви Ш. Написання буквосполучень і речень.
Тема 145.   Закріплення звукового значення букви «ша».
Тема 146.    Закріплення вміння писати вивчені букви.списування з завданням вставити пропущені букви. Закріплення букви «ї».   
Тема 147.    Закріплення букви «ша». 
Тема 148.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.   
Тема 149.    Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [ йі ]. 
Тема 150.    Письмо малої букви ї, складів та слів з нею.Повні уроки   
Тема 151.    Закріплення звукового значення букви «ї».  
Тема 152.    Письмо великої букви Ї, складів та слів з нею. Складання і записування слів. 
Тема 153.    Закріплення букви «ї». Українські народні казки. 
Тема 154.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень.   
Тема 155.    Звуки [ ц], [ ц”], позначення їх буквою «це».звуко-буквенний аналіз слів. 
Тема 156.    Письмо великої букви З, буквосполучень з нею. Написання речень.
Тема 157.    Закріплення звукових значень букви «це». 
Тема 158.    Письмо малої букви ц, складів та слів з нею. Складання і записування речень.   
Тема 159.    Закріплення букви «це».
Тема 160.    Письмо великої букви Ц, буквосполучень з нею. Написання речень.
Тема 161.    Буква «ю», позначення нею сполучення звуків [ йу ].  Опрацювання казки «Івасик-Телесик», вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води».   
Тема 162.    Письмо малої букви ю. Написання буквосполучень, слів, речень.    
Тема 163.    Буква «ю» на початку складу. Звуко-буквенний аналіз слів. Опрацювання тексту «Десять робітників» (за М. Коцюбинським).   
Тема 164.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень.   
Тема 165.    Позначення буквою «ю» звука  [у]  та м’якості попереднього приголосного.
Тема 166.    Письмо великої букви Ю, складів та слів  з нею. Написання речень.
Тема 167.    Закріплення букви «ю».
Тема 168.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Навчальний диктант.


Розвиток зв’язного мовлення.   
Тема 169.    Буква «є», позначення нею сполучення звуків [ йе ]. 
Тема 170.    Письмо малої букви є, складів та  слів з нею. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Диктант буквосполучень.   
Тема 171.    Закріплення звукового значення букви «є» на початку складу.
Тема 172.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.   
Тема 173.    Позначення буквою «є» звука [ е ] та м’якості попереднього приголосного.
Тема 174.    Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень і речень. Вибірковий диктант.   
Тема 175.   Буква «ща», позначення нею звукосполучення [ шч ].  
Тема 176.    Письмо малої букви щ, складів, слів та речень з нею.
Тема 177.    Закріплення звукового значення букви «ща». Звуко-буквенний аналіз слів.
Тема 178.   Письмо великої букви Щ. Написання буквосполучень та слів з нею. Складання і записування речень.   
Тема 179.    Закріплення букви «ща». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).     
Тема 180.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване письмо.   
Тема 181.    Буква «еф», позначення нею звукосполучення [ еф ].  Читання слів. Бесіда про професії людей.     
Тема 182.    Письмо малої букви ф, буквосполучень. Списування слів із завданням вставити пропущені букви.   
Тема 183.    Закріплення звукового значення букви «еф».
Тема 184.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.
Тема 185.    Закріплення  букви «еф».
Тема 186.   Письмо великої букви Ф. Написання буквосполучень та слів з нею.
Тема 187.    Звуки [дз], [дз”], позначення їх буквосполученням «дз».
Тема 188.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Пояснювальний диктант.   
Тема 189.    Закріплення  звуків [дз], [ дз”].
Тема 190.   Письмо буквосполучень дз, Дз, слів з ними.  Списування з завданням вставити пропущені букви.   
Тема 191.    Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [ дз”].
Тема 192.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.
Тема 193.   Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж».  Звуко-буквенний аналіз слів. Опрацювання вірша «Джерельце» та вірша Л.Костенко «Джміль».   
Тема 194.   Письмо буквосполучень дж, Дж, слів з ними.  Словниковий диктант.    
Тема 195.    Відпрацювання злитої вимови звуків [дж]. 
Тема 196.    Письмо великої букви Е. Написання складів, слів з нею.
Тема 197.    Закріплення  звука [дж], буквосполучення «дж». 

Тема 198.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.   
Тема 199.    Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Опрацювання вірша «Ой ти, соловейку». Прислів’я.
Тема 200.    Написання складів і слів з апострофом. Пояснювальний диктант.
Тема 201.    Закріплення правила вживання апострофа в українській мові.
Тема 202.    Алфавіт.Повні уроки. Закріплення вмінь писати великі й малі літери українського алфавіту.    

Тема 203.    Бесіда-розповідь про Тараса Шевченка. Опрацювання тексту та уривків з віршів Т. Шевченка.   
Тема 204.    Повторення написання букв Л, А, М, Г, П, Т, Б, Г, поєднання їх з іншими буквами. Навчальний диктант.   
Тема 205.    Бесіда-розповідь про Івана Франка. Опрацювання тексту однойменної казки І. Франка «Фарбований лис».   
Тема 206.    Повторення написання букв С,Є, О, Ю, Х, Ж, поєднання їх з іншими буквами. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.   
Тема 207.    Бесіда-розповідь про Лесю Українку. Опрацювання  вірша Лесі Українки «Вишеньки».
Тема 208.    Повторення написання букв І, Ї, Н, К, Ю у  поєднанні з іншими буквами. Складання речень за малюнком.
Тема 209.    Опрацювання казки М. Коцюбинського «Про двох цапків».   
Тема 210.    Повторення написання букв Й, Ц, Ш, Щ, У, Ч та   поєднання їх з іншими буквами. Написання слів та речень.   
Тема 211.    Опрацювання оповідання «Перо і олівець».   
Тема 212.    Повторення написання букв Р, В, Д, З, Е, Я, Ф поєднання їх з іншими буквами. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.   
Тема 213.    Виразне читання віршів
Тема 214.    Повторення знань про звуки і букви. Алфавіт. Повторення алфавітних назв букв. Звуко-буквені зіставлення в словах.   
Тема 215.    Виразне читання віршів
Тема 216.    Поділ слів на склади Слова, близькі за значенням Словниковий диктант.
Тема 217.    Перенос слів. Слова, протилежні за значенням. Списування з рукописного тексту.   
Тема 218.    Перенос слів зі збігом приголосних. Звуко-буквений аналіз слів.    
Тема 219.    Речення. Складання і записування речень.    
Тема 220.    Доповнення незакінчених речень.
Тема 221.    Виразне читання віршів
Тема 222.    Текст. Поділ тексту на речення.    
Тема 223.    Українські народні дитячі ігри.
Тема 224.   Робота над деформованим текстом.   
Тема 225.    Наша мова. Щоб уміти читати і більше знати. Вірші про мову.   
Тема 226.    Алфавіт. Звуки мовлення . Букви.   
Тема 227.    Слова ввічливості. За В. Сухомлинським. Скажи людині «Доброго дня!».   
Тема 228.    Голосні звуки. Наголос. Склад.    
Тема 229.    Приголосні звуки. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви транспорту.   
Тема 230.    Правопис слів з буквою я.    
Тема 231.    Списування з друкованого тексту.   
Тема 232.    Правопис слів з буквою є.   
Тема 233.    Свято Букваря.   
Тема 234.    Речення. Складання і записування речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
Тема 235.    Правопис слів з буквою ї.    
Тема 236.    Читання та переказ текстів.   
Тема 237.    Правопис слів з буквою ї.   
Тема 238.    Правопис слів з буквами г та г.   
Тема 239.    Правопис слів з буквою щ.   
Тема 240.    Речення. Складання і записування речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.   
Тема 241.    Читання та переказ текстів.   
Тема 242.    Правопис слів з буквосполученням дж та дз.   
Тема 243.    Правопис слів з буквосполученням дж та дз.   
Тема 244.    Перевірка навичок читання та розвитку мовлення. Урок-гра «За сторінками прочитаних книг».   

Повний конспект уроків за календарним шкільним планом

Зміст уроку

1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення