KNOWLEDGE HYPERMARKET


Англійська мова 9 клас

Англійська мова – Мова ділового спілкування, тому її вивчення є вкрай важливим для школярів. Англійська мова 9 клас містить чимало  цікавих тем з англійської  мови, ексклюзивних уроків, важливих фактів, понять та слів, що сприятимуть швидкому засвоєнню знань по будь-якій  з тем англійської мови 9 класу.


Гіпермаркет знань>>Англійська мова>>Англійська мова 9 клас


План уроків з англійської мови


1. Задачі на новий навчальний рік. Діалоги. Анкетування. Ігри
2. Вміння спілкуватися. Про мої літні канікули. Діалоги. Перегляд відеофільму Around the English-Speaking World.
3. Unit 4. Health is Better than Wealth. Аудіювання. Читання діалогів
4. Знайомство з новою лексикою по темам «Проблеми із здоров’ям», «В кабінеті у лікаря». Аудіювання
5. Знайомство з граматичною темою Modals (obligation, necessity, prohibition, suggestion, permission, request). Виконання граматичних вправ
6. Знайомство з граматичною темою Modals (past and perfect modals, deduction, ability, possibility) Вправи 
7. Виконання вправ на повторення граматичних тем та аудіювання
8. Аудіювання і читання тексту Traditional Folk Medicine, стор.60
9. Словотворення. Фразові дієслова.  Підготовка до письмової роботи
10. Письмова робота (writing a report)
11. Підготовка до тесту - Module Self-Assessment, стор.66-67
12. Test (Unit 4)
13. Unit 5. Be clean, be green. Аудіювання. Читання діалогів.
14. Знайомство з новою лексикою по темі «Наше довкілля». Аудіювання
15. Знайомство з новою лексикою по темі «Проблеми навколишнього середовища». Аудіювання
16. Повторення граматичного матеріалу Comparisons of Adjectives. Вправи
17. Повторення граматичного матеріалу Too/ Enough, -ing Form/Infinitive. Вправи
18. Виконання вправ на повторення граматичних тем та аудіювання
19. Аудіювання і читання тексту Birds in Danger, стор.78
20. Словотворення. Фразові дієслова.  Підготовка до письмової роботи
21. Письмова робота (writing an article)
22. Повторення лексико-граматичного матеріалу: підготовка до тесту
23. Test (Unit 5)
24. Unit 6. Necessity is the mother of invention. Аудіювання. Читання діалогів.
25. Знайомство з новою лексикою по темi «Сучасні винаходи»
26. Знайомство з новою лексикою по темi «Опис предметів». Аудіювання
27. Повторення граматичного матеріалу The Passive. Вправи
28. Знайомство з граматичною темою Relative Clauses. Вправи 
29. Виконання вправ на повторення граматичних тем та аудіювання
30. Аудіювання і читання тексту SDR-4X: King of the Dance Floor стор. 92-93
31. Словотворення. Фразові дієслова.  Підготовка до письмової роботи
32. Письмова робота (a letter of complaint)
33. Повторення лексико-граматичного матеріалу: підготовка до тесту
34. Test (Unit 6)
35. Unit 7. On the Market.  Аудіювання. Читання діалогів
36. Знайомство з новою лексикою по темi «В магазині».  Аудіювання.
37. Повторення граматичного матеріалу Reported Speech. Вправи
38. Виконання вправ на повторення граматичних тем та аудіювання
39. Аудіювання і читання текстів,стор.110-111
40. Словотворення. Фразові дієслова.  Підготовка до письмової роботи
41. Письмова робота (a transactional letter applying for a job)
42. Повторення лексико-граматичного матеріалу: підготовка до контрольної роботи
43. Семестрова контрольна робота
44. Семестрове оцінювання з письма
45. Семестрове оцінювання з аудіювання
46. Семестрове оцінювання з читання
47. Семестрове оцінювання з говоріння
48. Підсумковий урок. Інтерактивні ігри
49. Мої зимові свята та канікули. Задачі на новий семестр. Діалоги.      
50. Unit 8. First come, first served. Аудіювання. Читання діалогів.        
51. Знайомство з новою лексикою по темам «Їжа», «Приготування їжі». Аудіювання   
52. Проектна робота (рецепт національної страви)   
53. Знайомство з граматичною темою Countable and Uncountable. Виконання граматичних вправ     
54. Знайомство з граматичною темою Reported Speech – Special Introductory Verbs. Вправи     
55. Виконання вправ на повторення граматичних тем    
56. Аудіювання c. 123   
57. Аудіювання і читання тексту A Change for the Better, стор.124-125   
58. Словотворення. Фразові дієслова.  Підготовка до письмової роботи     
59. Письмова робота (writing a narrative descriptive article of a visit to a place)     
60. Розвиток монологічного мовлення по темі «My Eating Habits»   
61. Підготовка до тесту - Module Self-Assessment, стор.130-131   
62. Test (Unit 8)   
63. Unit 9. Just for the Fun of it! Аудіювання. Читання діалогів.   
64. Знайомство з новою лексикою по темі «Спорт». Аудіювання   
65. Знайомство з новою лексикою по темі «Наше дозвілля». Аудіювання   
66. Повторення граматичного матеріалу Conditionals Type 2 and Type 3. Вправи   
67. Повторення граматичного матеріалу Wishes and Regrets, Would Rather. Вправи   
68. Виконання вправ на повторення граматичних тем та аудіювання   
69. Аудіювання c.141   
70. Аудіювання і читання тексту The Olympic Games, стор.143   
71. Словотворення. Фразові дієслова.  Підготовка до письмової роботи   
72. Письмова робота (writing an article giving your opinion on a subject)   
73. Розвиток монологічного мовлення по темі «Sport in our Life»   
74. Повторення лексико-граматичного матеріалу: підготовка до тесту   
75. Test (Unit 9)   
76. Unit 10. Breaking New! Аудіювання. Читання діалогів.   
77. Знайомство з новою лексикою по темi «Сучасна преса». Аудіювання   
78. Знайомство з новою лексикою по темi «Телебачення». Аудіювання    
79. Знайомство з граматичним матеріалом Future Perfect and Future Perfect Continuous. Вправи   
80. Знайомство з граматичною темою Quantifiers: Both/Neither –All/None – Either – Each/Every. Вправи     
81. Виконання вправ на повторення граматичних тем та аудіювання    
82. Аудіювання c.155   
83. Аудіювання і читання тексту Media Movers and Shakers стор. 156-157   
84. Словотворення. Фразові дієслова.  Підготовка до письмової роботи   
85. Письмова робота (a proposal report)   
86. Розвиток монологічного мовлення по темам «My Favourite TV Channel/ Newspaper/ Magazine»   
87. Підготовка до тесту - Module Self-Assessment, стор.162-163   
88. Test (Unit 10)   
89. Розвиток монологічного мовлення по пройденим темам   
90. Повторення. Підготовка до екзамену   
91. Повторення. Підготовка до екзамену   
92. Повторення. Підготовка до екзамену   
93. Повторення лексико-граматичного матеріалу: підготовка до контрольної роботи   
94. Семестрова контрольна робота   
95. Семестрове оцінювання з письма     
96. Семестрове оцінювання з аудіювання      
97. Семестрове оцінювання з читання   
98. Семестрове оцінювання з говоріння   
99. Підсумковий урок. Інтерактивні ігри     Теми для проведення уроків з англійської мови

Unit 1. Hello America!
Lesson 1. Welcome to New York. Grammar Article
Lessons 2, 3. New York, New York
Lesson 4. Streets and avenues. Grammar Cardinal and ordinal numerals
Lesson 5. "I believe in liberty and happiness"
Lessons 6, 7. Have you ever tried blintzes? Grammar Article   
Lesson 8. Project (9 клас)
Lessons 9, 10. Robin MacWizard's diary Part I

Unit 2. Do good clothes open all doors?
Lesson 1. What's in
Lessons 2, 3. My favourite things. Grammar Direct and reported speech
Lesson 4. Grungers and Preppies
Lesson 5. You'll never believe it! Grammar Reported speech
Lessons 6, 7. What size are you
Lessons 8, 9. Robin MacWizard's diary Part II

Unit 3. Good health is above wealth
Lesson 1. Sequence of tenses. Grammar Sequence of tenses
Lessons 2, 3. What happened to Jane
Lesson 4. How can you burn calories
Lessons 5, 6. "An apple a day keeps the doctor away"
Lesson 7. Don't forget your medical insurance
Lessons 8, 9. George Washington and Thomas Jefferson

Unit 4. Do your parents understand you?
Lessons 1, 2. One day they'll be proud of me. Grammar Complex object
Lessons 3,4. What do his parents want him to do
Lessons 5, 6. Do your parents understand you
Lesson 7. The Battle of Gettysburg
Lessons 8, 9. Welcome to Washington

Unit 5. Going down Hollywood Boulevard
Lessons 1,2. Welcome to Los Angeles
Lessons 3,4. What's on today
Lesson 5. A walk down Hollywood Boulevard
Lesson 6. The secret of success
Lesson 7. What is the book/film about
Lesson 8. Project "Start a film review club"
Lesson 9. The history of the American flag

Unit 6. What are you going to do in summer?
Lessons 1, 2. What does a ranger do
Lessons 3,4. It would be nice to have a summer job. Grammar Subjunctive mood
Lessons 5, 6. The job for you
Lesson 7. An accident in Death Valley. Grammar Conditionals
Lesson 8. Faces on Mount Rushmore
Lesson 9. The treasureGrammar Reference (Грамматический справочник)
The Noun (Имя существительное — Іменник)
Падеж
The Article (Артикль)
The Adjective (Имя прилагательное — Прикметник)
The Adverb (Наречие — Прислівник)
The Pronoun (Местоимение — Займенник)
Притяжательные местоимения
Местоимения some, any, no
Местоимения something, nothing, anything, somebody, nobody, anybody, somewhere, anywhere, nowhere
Местоимения much, many, a lot of
Местоимения few, little
The Numeral (Имя числительное — Займенник)
Количественные числительные
Порядковые числительные
Чтение дат
The Verb (Глагол — Дієслово)
The Present Simple Tense
Глагол to be в Present Simple Tense
Конструкция There is / There are
The Past Simple Tense
Глагол to be в Past Simple Tense
The Present Progressive Tense
The Past Progressive Tense
The Future Simple Tense
The Future-in-the Past
The Present Perfect Tense
The Present Perfect Progressive Tense
The Past Perfect Tense
The Modal Verbs (Модальные глаголы)
The Passive Voice (Страдательный залог)


Уроки англійської онлайн, методичні розробки англійська мова, календарне планування, усі уроки онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.