KNOWLEDGE HYPERMARKET


Все страницы
Все страницы
Все страницы | Предыдущая страница (Прогресс в науке и ВТ) | Следующая страница (Расчет массы и объема тела)
Р. Бёрнс. «Честная бедность»Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед»Р. Сеф. «Совет», В. Берестов. «В магазине игрушек»
Рáйнер Марíя РÍЛЬКЕ.Повні урокиРАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 20-Е ГГ.РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ
РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ЦЕЛИ, ЭТАПЫ, ИТОГИРЕФОРМЫ СТОЛЫПИНАРЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА. Полные уроки
РЗМ. Аналіз контрольного письмового переказуРЗМ. Аналіз контрольного письмового творуРЗМ. Виступ перед аудиторією
РЗМ. Виступ під час дискусіїРЗМ. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметамиРЗМ. Ділові папери. Протокол
РЗМ. Ділові папери: звіт про виконану роботуРЗМ. Замітка-інформація в газету. Аналіз контрольного диктантуРЗМ. Замітка-інформація в газету. Повні уроки
РЗМ. КР. Контрольний твір за Словом про похід ІгорівРЗМ. Конспект науково-популярної статті. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмівРЗМ. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Конспект публіцистичної статті
РЗМ. Контрольний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданнямРЗМ. Контрольний письмовий твір на морально-етичну (чи суспільну) тему в публіцистичному стиліРЗМ. Контрольний твір. Відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін
РЗМ. Контрольний твір. Презентація урокуРЗМ. Письмовий контрольний переказ тексту із творчим завданнямРЗМ. Складання власної гумористичної оповіді
РЗМ. Складання діалогів, відповідно до запропонованої ситуаціїРЗМ. Усний контрольний переказ тексту із творчим завданнямРЗМ. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
РЗМ. Усний твір-оповідання з обрамленням на основі почутогоРЗМ Виступ із доповіддю перед аудиторієюРЗМ Усний переказ тексту із творчим завданням
РЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Повні урокиРЗМ №1. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Задачі та вправиРЗМ №1. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Текст, його основні ознаки; стилі, типи мовлення
РЗМ №10. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (підготовка до контрольного переказу)РЗМ №11-12. Контрольний переказ тексту із творчим завданнямРЗМ №11. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
РЗМ №12. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стиліРЗМ №12 Докладний усний переказ тексту художнього стилю з елементами опису природиРЗМ №2. Стислий переказ тексту наукового стилю. Підготовка до здачі усного контрольного переказу
РЗМ №8. Конспектування як різновид стислого переказу почутогоРЗМ №9. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, розігрування діалогу. Підготовка до контрольної здачі діалогуРЗМ № 1. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
РЗМ № 10-11. Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень в художньому стиліРЗМ № 10. Ділові папери. Доручення. РозпискаРЗМ № 12. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі. Складне речення з різними видами зв’язку
РЗМ № 13. Лист. Aдреса. Повні урокиРЗМ № 13. Лист. АдресаРЗМ № 14. Ділові папери. Заява. Автобіогафія
РЗМ № 14. Створення власних висловлювань. Бібліографія. анотаціяРЗМ № 15-16. Контрольний переказ тексту Повні урокиРЗМ № 15-16. Контрольний твір на запропоновану тему
РЗМ № 2. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стиліРЗМ № 2. Усне і писемне мовлення. Повні урокиРЗМ № 3-4. Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух
РЗМ № 3. Усний докладний переказ. Повні урокиРЗМ № 3. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі власних спостережень і вражень у художньому стиліРЗМ № 4-5. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі
РЗМ № 4-5. Усний твір на морально-етичну темуРЗМ № 4. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю. Повні урокиРЗМ № 5. Відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін. (усно)
РЗМ № 5. Стилістична помилка. Повні урокиРЗМ № 5. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему. Підготовка до здачі усного контрольного творуРЗМ № 6-7. Письмовий докладний переказ розповідного тексту. Повні уроки
РЗМ № 6. Ділові папери. Заява. Автобіографія.РЗМ № 6. Письмовий контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну темуРЗМ № 6. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в науковому стилі
РЗМ № 7-8. Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в науковому стиліРЗМ № 7. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей)РЗМ № 7 Контрольна робота (твір)
РЗМ № 8-9. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметамиРЗМ № 8. Контрольне читання мовчки художнього текстуРЗМ № 9. Особливості побудови опису предмета. Повні уроки
РЗМ № 9. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень в художньому стиліРЗМ №З. РЗМ №4. Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел)РМ 1. Повторення вивченого про текст. Повторення та узагальнення вивченого
РМ 10. Складання діалогів, що доповнюють текст; пов'язаний із характеристикою людиниРМ 11. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людиниРМ 12. Робота над переказом
РМ 13. Ділові папери. РозпискаРМ 14. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилюРМ 15. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі
РМ 16. Особливості побудови роздуму дискусійного характеру. Усний твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стиліРМ 17. Складання діалогів дискусійного характеруРМ 18. Особливості побудови опису процесу праці. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням у науковому стилі
РМ 19. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням у художньому стиліРМ 2. Повторення вивченого про типи мовленняРМ 20. Робота над твором
РМ 21. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стиліРМ 22. Робота над переказомРМ 23. Контрольний письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом.
РМ 24. Робота над творомРМ 25. Замітка дискусійного характеруРМ 3. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль
РМ 4. Складний план власного висловлювання. Різновиди читання. Ознайомлювальне читанняРМ 5. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людиниРМ 6. Особливості побудови опису зовнішності людини. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі
РМ 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стиліРМ 8. Робота над творомРМ 9. Усний стислий переказ тексту наукового стилю
РОЗГЛЯД КАРТИНИ ПЕРШИЙ СНІГРОЗГЛЯД КАРТИНИ Українська нічРОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ И ЕЕ МЕСТО В МИРЕ
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА НА ПУТИ К РЫНКУРОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕРОССИЯ НА ПОРОГЕ XXI В.
РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВРЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКАРабота 1. Знакомимся с клавиатурой
Работа 1. Работаем с основными объектами операционной системыРабота 1. Работаем с файлами и папками. Часть 1Работа 10. Знакомимся с инструментами графического редактора
Работа 10. Планируем работу в графическом редактореРабота 10. Схемы, графы и деревьяРабота 11. Графические модели
Работа 11. Начинаем рисоватьРабота 12. Итоговая работа
Работа 12. Рисунок на свободную темуРабота 12. Создаем комбинированные документыРабота 13. PowerPoint. «Часы»
Работа 13. Работаем с графическими фрагментамиРабота 14. PowerPoint. «Времена года»Работа 14. Создаём анимацию на заданную тему
Работа 15. PowerPoint. «Скакалочка»Работа 15. Создаём анимацию на свободную темуРабота 16. Работаем с файлами и папками. Часть 2
Работа 17. Создаем слайд-шоуРабота 18. Знакомимся со средой программирования QBasicРабота 19. Исполнитель DRAW
Работа 2. Знакомимся с текстовым процессором WordРабота 2. Осваиваем мышьРабота 2. Работаем с объектами файловой системы
Работа 20. Исполнитель LINEРабота 21. Исполнитель CIRCLEРабота 3. Запускаем программы. Основные элементы окна программы
Работа 3. Редактируем и форматируем текст. Создаем надписиРабота 3. Создаем текстовые объектыРабота 4. Знакомимся с компьютерными меню
Работа 4. Нумерованные спискиРабота 4. Создаем словесные моделиРабота 5. Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор
Работа 5. Маркированные спискиРабота 5. Многоуровневые спискиРабота 6. Вводим текст
Работа 6. Создаем таблицыРабота 6. Создаем табличные моделиРабота 7. Размещаем текст и графику в таблице
Работа 7. Редактируем текстРабота 7. Создаем вычислительные таблицыРабота 8. Знакомимся с электронными таблицами
Работа 8. Работаем с фрагментами текстаРабота 8. Строим диаграммыРабота 9. Изучаем графический редактор Paint
Работа 9. Создаем диаграммы и графикиРабота 9. Форматируем текстРабота в парах. Деформированный текст
Работа в текстовом редактореРабота в термодинамикеРабота и мощность постоянного тока
Работа и мощность токаРабота над текстом. Чтение вслух, определение стиля речи, основной мысли. Объяснение знаков препинания, некоторых орфограмм.Работа по синтаксису. Сложные предложения с разными видами связи.
Работа с внешним видом текста. Полные урокиРабота с графическим редакторомРабота с графическим редактором растрового типа
Работа с графическим редактором растрового типа. Полные урокиРабота с диапазонами. Относительная адресацияРабота с текстовым редактором
Работа с текстовым редактором. Полные урокиРабота с текстом. Составление плана будущего выступления.Работа силы
Работа силы тяжестиРабота силы упругостиРабота скелетных мышц и их регуляция
Работа скелетных мышц и их регуляция. Полные урокиРабота со словарёмРабота со словарём.
Работа со словарём. (Російська мова 3 клас)Работаем с поролономРаботаем с тканью
Работы Н. И. ВавиловаРабочее место для ручной обработки металловРабочий стол
Рабочий стол на экране компьютераРабство в эпоху Поздней республикиРавенство векторов
Равенство фигурРавнобедренный треугольникРавнобедренный треугольник. Полные уроки
Равновеликие телаРавновесие телРавнодействующая сила
Равнодействующая сила. Полные урокиРавномерное движение по окружностиРавномерное движение точки по окружности
Равносильность уравненийРадианная мера углаРадиация вокруг нас
Радикальний рух у Галичині. «Новоерівська» політика народовців.Радикальний рух у Галичині. І. Франко. Утворення УНДП та УСДП. Українці в Галицькому сеймі та Австрійському парламентіРадио, телевидение и Web-камеры в Интернете
Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. Полные урокиРадиоактивные превращенияРадиолокация
Радужные узорыРадянська сучасність. Повні уроки
Радянська сучасність й фантастичні „демоніади” в творі. Сатиричне змалювання Москви 30-х років, галерея радянських обивателівРадянсько-польська війна і УкраїнаРадянсько-польська війна і Україна. Розгром військ Врангеля і махновців.
Радянізація західних областей УкраїниРадіо, телебачення, і Web-камери в Інтернеті. Повні урокиРадіоактивність. Альфа- , бета- , гамма-випромінювання. Закон радіоактивного розпаду
Радіоактивність. Види радіоактивного випромінюванняРазберёмся со свойствами материаловРазбиение пространства плоскостью на два полупространства
Развитие двигательных качеств как основа физической подготовкиРазвитие дизайна и его значение в жизни современного обществаРазвитие жизни в кайнозое
Развитие жизни в мезозоеРазвитие жизни в протерозое и палеозоеРазвитие жизни на Земле. Эра древней жизни
Развитие зародыша и плода. Беременность и родыРазвитие зародыша и плода. Полные урокиРазвитие идей естественных и позитивных прав в истории человечества
Развитие идей прав человека в Древнем мире и эпохе СредневековьяРазвитие навыка говорения. Работа над пересказом текста «Киев в 17 – 18 вв.» в научном стиле.Развитие навыка слушать и пересказывать научно-популярный текст, правильно составлять сложные предложения. Синонимия.
Развитие навыка чтения и говорения. Совершенствование написания и произнесения сложных слов. Правильность ударения.Развитие навыков выразительного чтения. Интонирование предложений, правильность произношения. Орфографическая работа.Развитие общества
Развитие побега из почки. Рост побега в длинуРазвитие половых клетокРазвитие прав человека в XIX—XX веках
Развитие представлений о происхождении жизниРазвитие ракетной техникиРазвитие ребенка после рождения. Полные уроки
Развитие ребенка после рождения. Становление личностиРазвитие речи. Выступление во время дискуссии. Памятка «Как вести дискуссию».Развитие речи. Деловые бумаги (заявление, доверенность). Требования к оформлению. Термины, отымённые предлоги. Атрибуты.
Развитие речи. Монолог-рассуждение «Человеческие недостатки и как с ними бороться». Тематический опрос.Развитие сельского хозяйства, ремёсел, торговлиРазвитие средств связи
Развитие умения слушать и говорить.Полные урокиРазвитие умения создавать текст. Сочинение в публицистическом стиле на общественную тему. Отбор, упорядочение нового материала.Развитие устной речи учащихся 5 класса на уроках литературы
Развитие эволюционного учения ДарвинаРазвитие эволюционного учения Ч. ДарвинаРазвёрнутый ответ на уроке (требования к построению, используемые средства связи). Работа над одной из предложенных тем по русскому языку.
Разговор с современникомРазговорная речьРаздаточний матеріал до теми Телебачення
Раздел 1. Каким бывает словоРаздел 2. Волшебные превращения словаРаздел 3. Волшебники слова
Разделительный ЪРазделительный мягкий знак (ь)Разделы науки о языке. Фонетика
Раздельное и дефисное написание частиц. Различение на письме частиц не и ниРазличие на слух, воспроизведение интонационных особенностей. Членение слов на слогиРазличие на слух, воспроизведение интонационных особенностей.Полные уроки
Различия в строении клеток эукариот и прокариотРазложение вектора по двум неколлинеарным векторамРазложение вектора по координатным осям
Разложение многочлена на множители с помощью комбинации различных приемовРазложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умноженияРазложение на простые множители
Размеры, наносимые на сборочных чертежахРазметка заготовок из древесиныРазметка и запиливание шйпов и проушин
Разметка тонколистового металла и проволокиРазмещение и быт военнослужащихРазмещение и миграция населения
Размещение и плотность населенияРазмещение населения РоссииРазмещение сантехники и бытовой техники
Размножение, развитие и происхождение земноводныхРазмножение гидрыРазмножение голосеменных. Значение голосеменных
Размножение и развитие млекопитающихРазмножение и развитие насекомыхРазмножение и развитие птиц
Размножение и развитие рыбРазновидности объектов и их классификацияРазнообразие внутренних вод России. Реки
Разнообразие голосеменных растенийРазнообразие природных комплексовРазнообразие растений
Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии серебряного века (Л. А. Смирнова)Разноспрягаемые глаголы. ІлюстраціїРазработка плана действий и его запись.Логическая игра "Переливашки"
РазрезыРазрезы (вырезы) на аксонометрических проекцияхРазряды прилагательных по значению. Полные уроки
Разыгрывание диалога в соответствии с предложенной речевой ситуацией и целью общения. Умение использовать реплики, стимулирующие диалог.Райнер Марія РІЛЬКЕ (1875–1926). Життєвий і творчий шлях письменника.Райнер Марія Рільке.«Пісня про правду».Повні уроки
Райнер Марія Рільке (1875 – 1926). «Пісня про правду». Рільке і Україна.Районирование РоссииРайоны Центральной России. Москва и Московский столичный регион
Раннефеодальные империи в Европе и их распадРаннефеодальные империи в Европе и их распад. Полные урокиРанние цивилизации Древней Индии
Ранний докембрий: древнейшие следы жизни на Земле.Ранний палеозой: «выход жизни на сушу». Появление почв и почвообразователейРанняя республика
Раскрытие Ч. Дарвином причин эволюции животного мираРаскрытие скобокРасположение прямой относительно системы координат
Распределение доходовРаспространение власти Великого княжества Литовского на другие украинские землиРаспространение волн в упругих средах
Распространение механических волнРаспространение плодов и семянРаспространение радиоволн
Распространение света в однородной средеРассказ и новеллаРассказываем сказки
Рассказываем сказки. Полные урокиРассказываем сказки. ПрезентаціяРассказываем сказки. Фишки для любознательных
Расстановка мебелиРасстояние между скрещивающимися прямымиРасстояние между точками
Расстояние между точками(10 класс)Расстояние между точками. Полные урокиРассудок или озарение?
Растворение. Растворимость веществ в водеРастениеводство мираРастения и окружающая среда
Растения и светРастения и свет. Задачи и упражненияРастительное сообщество
Растительный и животный мир РоссииРастрова графіка. Повні урокиРастровая графика
Растровая графика. Полные урокиРастровая и векторная графикаРастровая и векторная графика. Полные уроки
Расцвет Римской империиРасчет изменения внутренней энергииРасчет количества теплоты необходимого для нагревания тела и выделяемого им при охлаждении

Предыдущая страница (Прогресс в науке и ВТ) | Следующая страница (Расчет массы и объема тела)