KNOWLEDGE HYPERMARKET


Все страницы
Все страницы
Все страницы | Предыдущая страница ("A friend in need is a friend indeed". Grammar Present Simple) | Следующая страница (Fghgfrffff)
3. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро3. Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні), «Заплету віночок» та інші3. Стародавня епоха пізнання Землі. Як люди уявляли Землю в давнину.
3. Числовая окружность на координатной плоскости30. Практична робота: 6. Встановлення взаємозв'язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.
30. Практичні роботи: 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук31. Загальні способи добування оксидів, їх використання31. Рельєф дна Світового океану.
32. Загальні способи добування кислот, їх використання32. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення32. Практична робота: 7. Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин.
33. Загальні способи добування основ, їх використання33. Олександр Довженко — видатний український кінорежисер і письменник. Світ дитинства в «Зачарованій Десні». Опис вражень малого Сашка333. Узагальнення з теми “ЛІТОСФЕРА”.
34. Атмосфера, її склад та будова.34. Загальні способи добування солей, їх використання35. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії
35. Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів.36. Атмосферний тиск і вітер. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.36. Ліна Костенко. Розповідь про письменницю. «Дощ полив», «Пісенька про космічного гостя». Уявне, фантастичне, реальне
36. Практичні роботи: 2. Розв’язування експериментальних задач36. РЗМ Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю37. «Кольорові миші». Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту. Умовна вигадана ситуація. Образ дівчини Анни
37. Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас.38. Євген Гуцало «Олень Август»38. Водяна пара, вологість повітря.
39. Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього39. Хмарність. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.3 клас уроки
3 класс уроки3a Reading Skills3b Listening & Speaking Skills
3c Grammar in Use3d Literature3e Writing Skills
4. Географія середньовіччя. Подорожі Марко Поло та Ібн Баттута.4. Молярна маса4. Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!» та інші
4. Синус и косинус40. Ігор Калинець. «Писанки». Відчуття, навіяні великодньою поезією40. Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени
40. Погода, її елементи, типи, зміна в часі.41. «Дивосвіт» (фрагменти). «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою». Своєрідність форми його поезії41. Клімат Землі, фактори його формування.
41. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва42. Будова атома: ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число. Сучасне формулювання періодичного закону42. Емма Андієвська. Казки-притчі. «Казка про яян». Прихований повчальний зміст твору
42. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі43. Ізотопи (стабільні та радіоактивні)43. Практична робота: 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.
44. Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні44. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки» (фрагменти)44. Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очистки повітря.
45. Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Поняття про радіус атома45. Узагальнення з теми “АТМОСФЕРА”.46. Гідросфера, її основні частини.
47. Практична робота: 10. Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів.47. Структура періодичної системи. Поняття про радіус атома48. Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів
48. Властивості вод Світового океану.Рух води в Океані48. Віктор Близнець. Коротко про митця. «Звук павутинки»49. Рух води в Океані.
4 клас уроки4 класс уроки4a Reading Skills
4b Listening & Speaking Skills4c Grammar in Use4d Literature
4e Writing Skills5-хвилинки для життя: Вправи на закріплення лексичного та мовна практика (Booking a table and Complaining about food)5. Веснянки: «Ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець». ТЛ: повтори (рефрен), анафора
5. Епоха Великих географічних відкриттів. Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель Відкриття Америки X.Колумбом.5. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини5. Тангенс и котангенс
50. Багатства вод Світового океану.50. Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома51-52. Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі, незвичайні події в повісті
51. Води суходолу. Річки.52. Живлення та режим річок, робота річок.52. Значення періодичного закону. Життя і наукова дiяльність Д. І. Менделєєва
53. Озера, озерні улоговини та їх утворення.54. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.55. Болота, їх типи, поширення.
55 Тренувальні вправи56. Електронна природа хiмічного зв’язку56. Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.
57-58. Леонід Глібов. «Щука», «Муха і бджола», «Жаба і віл». Викривальна і повчальна спрямованість байок57. Поняття про електронегативність елементів57. Узагальнення з теми “ГІДРОСФЕРА”.
58. Ковалентний зв’язок, його види. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку58. Складові біосфери.58 Тренувальні вправи
59. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану.59. Електронні формули молекул речовин59. Степан Руданський. Коротко про письменника. «Пан та Іван в дорозі», «Козак і король», «Запорожці у короля»
5 клас уроки5 класс уроки5a Reading Skills
5b Listening & Speaking Skills5c Grammar in Use5d Literature
5e Writing Skills6. Молярний об’єм газів6. Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових
6. Перша кругосвітня подорож Ф.Магеллана.6. Тригонометрические функции числового аргумента60. Географічна оболонка, її властивості.
60. Йонний зв’язок60. Степан Васильченко. Турбота письменника про дітей. «Свекор». Атмосфера в українській родині – світ добра, любові, взаємодопомоги61. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток
61. Поняття про природні комплекси.61. Степан Олійник «Ля-ля-ля», «Чудо в черевику». Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість творів62-63. Павло Глазовий. «Тарас Бульба в Києві», «Найважча роль», «Заморські гості». Основні ідеї творів, художні особливості гуморесок
62. Практична робота: 13. Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.62. Ступінь окиснення63. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки
63. Відокремлені й невідокремлені означення, способи їх вираження. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями63. Зміна кількості населення впродовж історичного часу, цих змін.64. Людські раси, рівність рас.
64. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів65. Найбільш чисельні народи світу.66. Відокремлені обставини, способи їх вираження
66. Населені пункти.67. Практична робота: 14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць.68. Види господарської діяльності людей.
69. Використання природних багатств, проблема їх вичерпності.69. Контрольна робота. Речення з відокремленими членами(диктант)6 клас уроки
6 класс уроки6a Reading Skills6b Listening & Speaking Skills
6c Grammar in Use6d Literature6e Writing Skills
7. Географія Нового часу.7. Обчислення обٰєму газу за нормальних умов7. Тригонометрические функции углового аргумента
70. Узагальнення з тем “БІОСФЕРА”, “ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА” та розділів “ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ”, “ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА”.78 Тренувальні вправи7 клас уроки
7 класс уроки7a Reading Skills7b Listening & Speaking Skills
7c Grammar in Use7d Literature7e Writing Skills
8. Відносна густина газів8. Сучасні географічні дослідження.8. Формулы приведения
8 клас уроки8 класс уроки8a Reading Skills
8b Listening & Speaking Skills8c Grammar in Use8d Literature
8e Writing Skills9. Обчислення відносної густини газів9. Узагальнення з розділу “ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ”.
98 Тренувальні вправи9 клас уроки9 класс уроки
A. Beates FamilieA. Bei Oma in KölnA. Geburtstagsparty
A. Geschenke zum GeburtstagA. In der KlasseA. Jahreszeiten
A. Lernen macht SpaßA. Macht mal TheaterA. Sieben Wochentage
A. П. Платонов «Никита»A. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»A Ballad of Stonеhеnge
A Sound of Thunder by Ray BradburryA baker bakes breadA book that is worth burning is worth reading. Grammar Страдательный залог
A friend will never let you down. Grammar Past Simple, Future SimpleA girl gеts lostA horrible thing happened!
A missionA role modelA slееpovеr at thе musеum
A sound of thunder 1A surprise excursion. Grammar Придаточные определительные предложенияA telegram
A walk down Hollywood BoulevardAccessoires (Аксессуары)Adjectifs demonstratifs. ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
Agent Cute in the hotelAgent Cute writes a reportAlphabet
An accident in Death Valley. Grammar ConditionalsAn heirAnimal
AnimalsAnimals.lessonAnimals in Zoos
Animaux (Животные)Answering phone callsApple
Are they different: the country and the city?Are we making a mobileAre you ambitious?
As soon as I am old enoughAt the marketAt the match. Grammar Конструкция What a
At thе supеrmarkеtAutumnB. Beates Familie
B. Bei Oma in KölnB. GeburtstagspartyB. Geschenke zum Geburtstag
B. In der KlasseB. JahreszeitenB. Lernen macht Spaß
B. Macht mal TheaterB. Sieben WochentageB. В. Набоков. «Машенька»
B. В. Набоков. Биография. ТворчествоB. Г. Короленко. «В дурном обществе»B. П. Астафьев. «Васюткино озеро»
BananaBasic LessonsBb, Ww, Cc, Hh, ch, au
Being happy together!Birthday party by Shirley JacksonBonfirе Night
Born to serveBoпpocы и задания для итогового повторенияBoпpocы и задания для итогового повторения-2
Boпpocы и задания для итогового повторения-3Broadsheets and tabloidsBведення вказівних займенників this, that, these, those. Виконання вправ, Round up
Bведення вказівних займенників this, that, these, those. ЗадачіBеtsеy's familyC. Beates Familie
C. Bei Oma in KölnC. GeburtstagspartyC. Geschenke zum Geburtstag
C. In der KlasseC. JahreszeitenC. Lernen macht Spaß
C. Macht mal TheaterC. Sieben WochentageC. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»
Camping: Is it for you?Can I help youCases in the world
Cat and mouseCheck your progressCheck your progress. The keyboard game
Check your progress -2Check your progress -3Check your progress -4
Check your progress -5Check your progress -6Check your progress -7
Cheerleading eto sport razvlechenie ili stil zhyzniChristmas around the worldChristmas carol
Christmas in UKChristmas is in thе airChristmas vocabulary
ClothClothesClothes test
Clothes vocabularyCloudsClouds song
Colour mattersComparing tensesComputerised education
Computers - friends or foesConditionals. Mixed types. Презентація урокуConditionals 0 and 1. Повні уроки
ContactsContest «Case-lessons as a modern trend in education»Copyright for Hypermarket of Knowledge
Corps humain (Тело человека)Couleurs (Цвета)Creative home assignment on the subject “Protection of rivers”
CvcvcvcvfgfdfdfsfsdfCвоєрідність втілення теми кохання у романі. Жіночі образи романуCложное предложение
CпоживачCпособи створення таблиці у середовищі текстового процесораCтратегии устойчивого развития
D. Beates FamilieD. Bei Oma in KölnD. Geburtstagsparty
D. Geschenke zum GeburtstagD. In der KlasseD. Jahreszeiten
D. Lernen macht SpaßD. Macht mal TheaterD. Sieben Wochentage
Damals und HeutzutageDd, Aa, Ss, Uu, LiDescribing your house
Deutsche SprichwörterDeutschland (allgemeine Information)Dfvdrf435
Dgf45Dialog im RestaurantDiandra's rеd hair
Dir gehört mein HerzDnieper RiverDnieper River. Article
Do all of them make good petsDo you live in LondonDo you need a hand?
Do you need a player?Do you remember us? Grammar АртикльDo you rеmеmbеr us
Do you want to have fun? Grammar НаречиеDo your parents understand you?Don't dust my computer, please
Don't forget your medical insuranceDon't learn English!Dress code
Ecrire les chiffres de 0 à 100Eine Rock – LegendeEl hipermercado de conocimientos es el primero en el mundo
Elephant songElmer's WarEnglish is the Latin of the 21 st century. Grammar Модальные глаголы
English schoolEnglish school timetableEnglish schools. Grammar Артикль
Es ist wolkigExotic festivalsExpress yourself.
Express yourself. A family MagazineExpress yourself. A new sportExpress yourself. A session of the School "Council"
Express yourself. Radio programmeExpress yourself. School posterExpress yourself. The press conference
Faces on Mount RushmoreFamilleFamily song
Family vocabulary1Family vocabulary6Ff, Qu, qu, tsch

Предыдущая страница ("A friend in need is a friend indeed". Grammar Present Simple) | Следующая страница (Fghgfrffff)