KNOWLEDGE HYPERMARKET


Все страницы
Все страницы
Все страницы | Предыдущая страница ("A friend in need is a friend indeed". Grammar Present Simple) | Следующая страница (Christmas carol)
- Презентація до теми - Валовий національний продукт та інші макроекономічні показники....И про воду. Г. Шевченко Вітер з гаєм розмовляє…, Садок вишневий коло хати
0т экологических кризисов локальные и катастроф к устойчивому развитию1. Вступ. Книжка в житті людини. Книги в Київській Русі. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.
1. Географія – наука про природу Землі та її різноманітність1. Географія – наука про природу Землі та її різноманітність,1. Географія – наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність
1. Найважливіші поняття хімії10. Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.10. Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» П. Чубинського, М. Вербицького — національний гімн нашої держави
10 клас уроки10 класс уроки11. Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею. «Молитва» О. Кониського. «На долині туман» В. Діденка
11. План, його основні ознаки. Масштаб, умовні знаки, особливості створення, практичне значення.11. Практична робота № 4. Створення відеокліпу11 клас уроки
11 класс уроки12. Карти, різноманітні способи картографічного зображення.12. Оксиди, їх склад, назви
12. Стрілецькі пісні. «Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха, «Гей, видно село» Б. Лепкого13. Кислоти, їх склад, назви13. Практична робота: 4. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості.
14-15. Микола Вороний. Коротко про письменника. «Євшан-зілля»14. Визначення напрямів на місцевості, плані і карті.14. Солі (середні), їх склад, назви
15. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті15. Основи, їх склад, назви16. Градусна сітка на глобусі й географічній карті
16. Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє море...»)16. Фізичні властивості оксидів. Класифiкація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів17. Історична основа поеми «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору, зображення в ньому історичного минулого
17. Поняття про географічні координати – широта (південна, північна) та довгота (західна і східна).17. Хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами18. «Тарасова ніч». Образ народного співця. Специфіка ліричних та ліро-епічних творів
18. Правила відліку географічної широти, і довготи18. Хімічні властивості оксидів: взаємодія з лугами, іншими оксидами. Використання оксидів19. Практична робота: 5. Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою.
19. Розрахунки за хімічними рівняннями маси та кількості речовини1 апреля - День дурака или День смеха?1 апреля Однажды в День Дурака
1 клас уроки1 класс уроки1a Reading Skills
1b Listening & Speaking Skills1c Grammar in Use1d Literature
1e Writing Skills2. Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди2. Найважливіші поняття хімії
2. Практична робота (на місцевості): 1. Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі.2. Числовая окружность20. Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря
20. Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Класифiкація кислот. Поняття про ряд активності металів21. Компьютерные презентации21. Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. «Мрії», «Як дитиною, бувало...»
21. Узагальнення з розділу “ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ”.21. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну22. «Тиша морська». Життєрадісний погляд дівчини на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява
22. Внутрішня будова Землі. Поняття "земна кора", "літосфера".22. Розрахунки за хімічними рівняннями обٰєму речовини23. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори.
23. Володимир Винниченко. Цікава історія з життя письменника. «Федько-халамидник»24. Літосферні плити, їх рухи. Стійкі і рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі25-26. Спиридон Черкасенко. «Маленький горбань»
25. Походження материків і океанів. Геологічний час25. Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки. Використання основ26. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: вивітрювання, текучих і підземних вод
26. Хімічні властивості лугів. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання лугів27. Поняття про амфотерні гідроксиди27. Робота вітру, морів та льодовиків
28. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору.28. Фізичні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення29. Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини.
29. Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного Інтиму», «Забула внучка в баби черевички»29. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями29. Числовые последовательности
2 клас уроки2 класс уроки2a Reading Skills
2b Listening & Speaking Skills2c Grammar in Use2d Literature
2e Writing Skills3. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро3. Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні), «Заплету віночок» та інші
3. Стародавня епоха пізнання Землі. Як люди уявляли Землю в давнину.3. Числовая окружность на координатной плоскости
30. Практична робота: 6. Встановлення взаємозв'язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.30. Практичні роботи: 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук31. Загальні способи добування оксидів, їх використання
31. Рельєф дна Світового океану.32. Загальні способи добування кислот, їх використання32. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення
32. Практична робота: 7. Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин.33. Загальні способи добування основ, їх використання33. Олександр Довженко — видатний український кінорежисер і письменник. Світ дитинства в «Зачарованій Десні». Опис вражень малого Сашка
333. Узагальнення з теми “ЛІТОСФЕРА”.34. Атмосфера, її склад та будова.34. Загальні способи добування солей, їх використання
35. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії35. Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів.36. Атмосферний тиск і вітер. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.
36. Ліна Костенко. Розповідь про письменницю. «Дощ полив», «Пісенька про космічного гостя». Уявне, фантастичне, реальне36. Практичні роботи: 2. Розв’язування експериментальних задач36. РЗМ Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
37. «Кольорові миші». Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту. Умовна вигадана ситуація. Образ дівчини Анни37. Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас.38. Євген Гуцало «Олень Август»
38. Водяна пара, вологість повітря.39. Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього39. Хмарність. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.
3 клас уроки3 класс уроки3a Reading Skills
3b Listening & Speaking Skills3c Grammar in Use3d Literature
3e Writing Skills4. Географія середньовіччя. Подорожі Марко Поло та Ібн Баттута.4. Молярна маса
4. Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!» та інші4. Синус и косинус40. Ігор Калинець. «Писанки». Відчуття, навіяні великодньою поезією
40. Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени40. Погода, її елементи, типи, зміна в часі.41. «Дивосвіт» (фрагменти). «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою». Своєрідність форми його поезії
41. Клімат Землі, фактори його формування.41. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва42. Будова атома: ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число. Сучасне формулювання періодичного закону
42. Емма Андієвська. Казки-притчі. «Казка про яян». Прихований повчальний зміст твору42. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі43. Ізотопи (стабільні та радіоактивні)
43. Практична робота: 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.44. Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні44. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки» (фрагменти)
44. Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очистки повітря.45. Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Поняття про радіус атома45. Узагальнення з теми “АТМОСФЕРА”.
46. Гідросфера, її основні частини.47. Практична робота: 10. Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів.47. Структура періодичної системи. Поняття про радіус атома
48. Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів48. Властивості вод Світового океану.Рух води в Океані48. Віктор Близнець. Коротко про митця. «Звук павутинки»
49. Рух води в Океані.4 клас уроки4 класс уроки
4a Reading Skills4b Listening & Speaking Skills4c Grammar in Use
4d Literature4e Writing Skills5-хвилинки для життя: Вправи на закріплення лексичного та мовна практика (Booking a table and Complaining about food)
5. Веснянки: «Ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець». ТЛ: повтори (рефрен), анафора5. Епоха Великих географічних відкриттів. Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель Відкриття Америки X.Колумбом.5. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини
5. Тангенс и котангенс50. Багатства вод Світового океану.50. Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома
51-52. Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі, незвичайні події в повісті51. Води суходолу. Річки.52. Живлення та режим річок, робота річок.
52. Значення періодичного закону. Життя і наукова дiяльність Д. І. Менделєєва53. Озера, озерні улоговини та їх утворення.54. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.
55. Болота, їх типи, поширення.55 Тренувальні вправи56. Електронна природа хiмічного зв’язку
56. Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.57-58. Леонід Глібов. «Щука», «Муха і бджола», «Жаба і віл». Викривальна і повчальна спрямованість байок57. Поняття про електронегативність елементів
57. Узагальнення з теми “ГІДРОСФЕРА”.58. Ковалентний зв’язок, його види. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку58. Складові біосфери.
58 Тренувальні вправи59. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану.59. Електронні формули молекул речовин
59. Степан Руданський. Коротко про письменника. «Пан та Іван в дорозі», «Козак і король», «Запорожці у короля»5 клас уроки5 класс уроки
5a Reading Skills5b Listening & Speaking Skills5c Grammar in Use
5d Literature5e Writing Skills6. Молярний об’єм газів
6. Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових6. Перша кругосвітня подорож Ф.Магеллана.6. Тригонометрические функции числового аргумента
60. Географічна оболонка, її властивості.60. Йонний зв’язок60. Степан Васильченко. Турбота письменника про дітей. «Свекор». Атмосфера в українській родині – світ добра, любові, взаємодопомоги
61. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток61. Поняття про природні комплекси.61. Степан Олійник «Ля-ля-ля», «Чудо в черевику». Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість творів
62-63. Павло Глазовий. «Тарас Бульба в Києві», «Найважча роль», «Заморські гості». Основні ідеї творів, художні особливості гуморесок62. Практична робота: 13. Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.62. Ступінь окиснення
63. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки63. Відокремлені й невідокремлені означення, способи їх вираження. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями63. Зміна кількості населення впродовж історичного часу, цих змін.
64. Людські раси, рівність рас.64. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів65. Найбільш чисельні народи світу.
66. Відокремлені обставини, способи їх вираження66. Населені пункти.67. Практична робота: 14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць.
68. Види господарської діяльності людей.69. Використання природних багатств, проблема їх вичерпності.69. Контрольна робота. Речення з відокремленими членами(диктант)
6 клас уроки6 класс уроки6a Reading Skills
6b Listening & Speaking Skills6c Grammar in Use6d Literature
6e Writing Skills7. Географія Нового часу.7. Обчислення обٰєму газу за нормальних умов
7. Тригонометрические функции углового аргумента70. Узагальнення з тем “БІОСФЕРА”, “ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА” та розділів “ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ”, “ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА”.78 Тренувальні вправи
7 клас уроки7 класс уроки7a Reading Skills
7b Listening & Speaking Skills7c Grammar in Use7d Literature
7e Writing Skills8. Відносна густина газів8. Сучасні географічні дослідження.
8. Формулы приведения8 клас уроки8 класс уроки
8a Reading Skills8b Listening & Speaking Skills8c Grammar in Use
8d Literature8e Writing Skills9. Обчислення відносної густини газів
9. Узагальнення з розділу “ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ”.98 Тренувальні вправи9 клас уроки
9 класс урокиA. Beates FamilieA. Bei Oma in Köln
A. GeburtstagspartyA. Geschenke zum GeburtstagA. In der Klasse
A. JahreszeitenA. Lernen macht SpaßA. Macht mal Theater
A. Sieben WochentageA. П. Платонов «Никита»A. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
A Ballad of StonеhеngeA Sound of Thunder by Ray BradburryA baker bakes bread
A book that is worth burning is worth reading. Grammar Страдательный залогA friend will never let you down. Grammar Past Simple, Future SimpleA girl gеts lost
A horrible thing happened!A missionA role model
A slееpovеr at thе musеumA sound of thunder 1A surprise excursion. Grammar Придаточные определительные предложения
A telegramA walk down Hollywood BoulevardAccessoires (Аксессуары)
Adjectifs demonstratifs. ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіаAgent Cute in the hotelAgent Cute writes a report
AlphabetAn accident in Death Valley. Grammar ConditionalsAn heir
AnimalAnimalsAnimals.lesson
Animals in ZoosAnimaux (Животные)Answering phone calls
AppleAre they different: the country and the city?Are we making a mobile
Are you ambitious?As soon as I am old enoughAt the market
At the match. Grammar Конструкция What aAt thе supеrmarkеtAutumn
B. Beates FamilieB. Bei Oma in KölnB. Geburtstagsparty
B. Geschenke zum GeburtstagB. In der KlasseB. Jahreszeiten
B. Lernen macht SpaßB. Macht mal TheaterB. Sieben Wochentage
B. В. Набоков. «Машенька»B. В. Набоков. Биография. ТворчествоB. Г. Короленко. «В дурном обществе»
B. П. Астафьев. «Васюткино озеро»BananaBasic Lessons
Bb, Ww, Cc, Hh, ch, auBeing happy together!Birthday party by Shirley Jackson
Bonfirе NightBorn to serveBoпpocы и задания для итогового повторения
Boпpocы и задания для итогового повторения-2Boпpocы и задания для итогового повторения-3Broadsheets and tabloids
Bведення вказівних займенників this, that, these, those. Виконання вправ, Round upBведення вказівних займенників this, that, these, those. ЗадачіBеtsеy's family
C. Beates FamilieC. Bei Oma in KölnC. Geburtstagsparty
C. Geschenke zum GeburtstagC. In der KlasseC. Jahreszeiten
C. Lernen macht SpaßC. Macht mal TheaterC. Sieben Wochentage
C. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»Camping: Is it for you?Can I help you
Cases in the worldCat and mouseCheck your progress
Check your progress. The keyboard gameCheck your progress -2Check your progress -3
Check your progress -4Check your progress -5Check your progress -6
Check your progress -7Cheerleading eto sport razvlechenie ili stil zhyzniChristmas around the world

Предыдущая страница ("A friend in need is a friend indeed". Grammar Present Simple) | Следующая страница (Christmas carol)